Over de Blogparel.

De Blogparel de enige, levende ‘award’ voor weblogs die de lezers een lach ontlokken en vervolgens tot nadenken zetten. Die formulering is gejat van de IG Nobelprijs, een parodie op de echte Nobelprijzen voor wetenschappen. Dat “eerst lachen, dan doordenken” is het hoofdcriterium om in aanmerking te komen voor de Blogparel.
De Blogparel is ongesponsored, dus onafhankelijk.

De Blogparel is niet zomaar een prijs, waar je een eervolle vermelding of een plastic trofee mee in de wacht kunt slepen. Ook in deze derde editie van de Blogparel staan heuse geldprijzen ter beschikking voor de winnaars. De hoofdprijs is € 250,-.

In 2009 werd voor het eerst de Blogparel van het Jaar uitgereikt. Een low-budget huldiging, zonder publiek. In 2010 bood het Blogbal ons een podium om de winnaars meer exposure te geven. Van dat podium maken we ook voor de Blogparel 2011 weer gebruik en hopen op 13 maart 2011 de winnaars daar te huldigen.

Een Blogpareltje is een raak geformuleerde tekst, die het lachen-en nadenken effect sorteert. Het kan een heel weblogartikel zijn, maar ook een enkele alinea of zin.
Met de prijs willen we vooral de bloggers belonen, die de moeite doen ons dagelijks van informatie te voorzien en met elkaar van gedachten te wisselen. En die met een kleine of grote lach, het denken over soms zware kost, een lichte impuls geven.

Kortom: tref je ergens een zin, een alinea of een complete blogpost aan, die op je lachspieren werkte, maar waarvan je dacht: en toch er wat in, dan heb je zo’n parel gevonden. Die parel kun je insturen om mee te laten dingen naar een van de prijzen. Lees voor het insturen de criteria goed door. Insturen kan met het inzendformulier.

Op grond van de eraringen tot nu toe en de waardevolle feedback van lezers, inzenders, juryleden en prijswinnaars, kiezen we deze keer voor een andere opzet. Er zijn in drie categorieën. De categorie Hoofd-stukken, Nieuwkomers en Eenmaligen.

De Criteria.

Voor alle categorieën gelden deze criteria:
1. Het moet een artikel (blogpost), of alinea, of zinsnede daaruit zijn, die je eerst tot (glim)lachen bracht en ook tot doordenken zet.
2. Het moet om weblogs gaan die niet enkel en alleen louter humor of parodie bieden (Een satirisch weblog, als bijvoorbeeld De Speld, valt hier dus buiten).
3. De weblogs worden niet gesteund door enige vorm van commercie of media (geen corporate blogs dus of blogs die een uitgeversbedrijf achter zich hebben staan).
4. Kwalitatief goed geschreven en gepresenteerde teksten maken uiteraard de meeste kans.

Voor de categorie Hoofd-stukken geldt:
Het weblog bestaat drie jaar of langer. Drie jaar lijkt de gemiddelde levensduur van veel blogs. Veel weblogs houden het niet langer vol. De prijs is dus ook voor de volharding.

De categorie Nieuwkomers is voor bloggers die in 2011 zijn begonnen. Regelmatig publiceren is ook hier een voorwaarde.

De categorie Eenmaligen is voor blogs die in 2011 in het leven zijn geroepen om een enkel onderwerp of thema aan de orde te stellen.
Voor deze categorie geldt wel dat het blog een paar maanden on-line en actueel is gebleven.

Het inzenden van meerdere pareltjes, afkomstig van één weblog, is toegestaan.
Uit alle inzendingen worden de uiteindelijke nominaties geselecteerd. Bij de selectie wordt alleen bekeken of de inzendingen aan de criteria voldoen. Bij overmatig veel inzendingen zal er ook een voorselectie plaatsvinden. Er wordt dan strenger gekeken naar de wijze van inzenden. Zijn ze niet voorzien van goede links en/of heeft men niet de moeite genomen een motivatie mee te sturen, dan vallen die inzendingen als eerste af. Inzendingen die bij eerste lezing niet onmiddellijk de juiste reactie oproept (de lach en het doordenken) vallen als tweede af. Een jury kiest uit maximaal 60 nominaties de winnaars. De jury krijgt alleen de ingezonden teksten te zien, zonder de bijbehorende url’s of namen van inzenders, weblogs en reacteurs.

De prijzen.

Voor de categorie Hoofd-stukken:
1e prijs: € 250, - Een bedrag waarmee de weblogredacties toch mooi hun vaste lasten kunnen compenseren.
2e prijs: € 100,-

Voor de categorie Nieuwkomers: een aanmoedigingsprijs van € 75,-

Voor de categorie Eenmaligen: ook € 75,-

Meer info:
Hoe in te zenden
De jury
De prijsuitreiking
Steun de Blogparel
De Blogparel 2010

Laatste inzendingen

Ingezonden door:  Erwin Reijers

Website:  http://weblogamorf.blogspot.com/
Parel1:  http://weblogamorf.blogspot.com/2012/01/de-boekenk
Parel2:  http://weblogamorf.blogspot.com/2012/01/de-boekenk
Parel3:  http://weblogamorf.blogspot.com/2011/10/de-boekenk
Motivering:  'De boekenkast van' is een populaire rubriek op weblogamorf. Weblogamorf speurt naar foto's van BN'ers ...
Ingezonden door:  Sarah van Vliet

Website:  http://sarahvanvliet.wordpress.com/
Parel1:  http://duchka.blogspot.com/2012/01/je-zal-alles-vergeten.html
Parel2:  http://duchka.blogspot.com/2012/01/het-vertier-en-het-voorrecht-zijn.html
Parel3:  http://duchka.blogspot.com/2012/01/blij-met-wat-je-hebt.html
Motivering:  Het blog van Duchka Walraet is een literaire parel. Haar verhalen zijn ontroerend, schokkend, maar ...
Ingezonden door:  Nicole Franken

Website:  www.nomadreports.com
Parel1:  http://anneeke.wordpress.com/2011/08/17/bye-mzungu
Parel2:  http://anneeke.wordpress.com/2011/11/22/lejoo-sil/
Parel3:  http://anneeke.wordpress.com/2012/01/14/la-cubana/
Motivering:  Geschreven vanuit het hart. Oprecht. Bizar. Direct. En met een lach en een traan.
Ingezonden door:  Rigo Reus

Website:  
Parel1:  http://nurksmagazine.nl/?s=stijloefeningen
Parel2:  
Parel3:  
Motivering:  In 2011 verscheen op nurksmagazine.nl de reeks stijloefeningen, door Max Molovich. Deel 1 tot en ...
Ingezonden door:  George C. Bekker

Website:  http://seizoensgebonden.blogspot.com/2011/12/inhoud-seizoensgebonden.html
Parel1:  http://seizoensgebonden.blogspot.com/2011/12/twitteringen-achtentwintig.html
Parel2:  http://seizoensgebonden.blogspot.com/2012/01/blue-monday.html
Parel3:  http://seizoensgebonden.blogspot.com/2011/12/nieuws-limmerick-i.html
Motivering:  Mijn Blogsite Seizoensgebonden bestaat sinds juni 2011 en bevat o.a. columns geschreven n.a.v. twitter-berichten (ik ...

Commentaren en reacties

Peter : 15-Jan-2013 11:29
Blogparel 2012 afgelast
Ja, maar ik zie nu dus dat-ie al iets is begonnen. Dat ga ik verder ...
Ximaar : 14-Jan-2013 21:57 Blogparel 2012 afgelast Heeft Berend nog contact met je opgenomen?
http://berendquest.nl/2012/12/28/doe-mee-een-soort-van-blogparel-2012/
Peter : 20-Oct-2012 15:56 Blogparel 2012 afgelast Dat "tot volgend jaar" ga ik mijn uiterste best voor doen. Zie het nu maar ...
Rigo Reus : 18-Oct-2012 09:31 Blogparel 2012 afgelast Jammer natuurlijk, maar priveomstandigheden kunnen soms wegen zwaarder. Jammer omdat de tijd voorafgaand aan de ...
Peter : 9-Apr-2012 23:18 En wat schreven anderen? Ah, ja bij deze: het werd utgesproken in de de Boekenweek van 1975 dat als ...