Haatzaaien in de Tweede Kamer

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd er in de Tweede Kamer flink op de bankjes geroffeld. Op de eerste dag vijftien keer, de tweede dag verliep met tien keer wat rustiger.

Het was niet het enige tumult. Het kabinet verliet de vergaderzaal toen Baudet een aanval deed op minister Kaag. In zijn woorden lag de suggestie dat zij onderdeel zou zijn van een internationaal complot tegen de mensheid. Het eindigde er mee dat de voorzitter hem het woord ontnam.

Formeel zat het kabinet daar op uitnodiging van de Tweede Kamer. Daar past een aanval op de persoon van een minister niet bij. Toen Baudet zijn worden niet wilde terugnemen, besloot de voorzitter hem van de rest van het debat het woord te ontnemen.

Psychopaat en bedrijfspoedel

Maar eerder in het debat werd een andere minister ‘klimaatpsychopaat’ genoemd. Dat was Wilders’ kwalificatie van minister Jetten. Desondanks mocht Wilders aan het woord blijven. Pas toen de heer Paternotte van D66 Wilders van repliek diende door hem ‘de bedrijfspoedel van Vladimir Poetin’ te noemen, vond de voorzitter het welletjes:

Ik wil even vragen … Meneer Paternotte, niet op de persoon. Dat geldt voor beiden. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Van dat soort kwalificaties wordt het debat echt niet rijker, zeg ik tegen beide collega’s. Laten we het debat voeren vanuit waardigheid.

Blijkbaar was het grootste deel van de Tweede Kamer zo geschrokken van alle tumult op de eerste dag, dat het de volgende dag het er een stuk rustiger aan toe ging. Sommige woordvoerders stipten nog even het incident met Baudet aan om de wens uit te spreken dat de Kamer voortaan van dat soort ellende verschoond zou blijven.

Vrijheid van bedreigen?

Hoe ver de Kamer wil gaan aan het inperken van de ‘vrijheid van beledigen’ zal misschien blijken als aanstaande donderdag het debat wordt gevoerd over een initiatiefvoorstel van de heren Paternotte (D66) en Segers (CU) tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon.

Voor alle duidelijkheid (citaat uit de toelichting):
Initiatiefnemers maken kenbaar dat het hen te doen is om de intimidatie richting de persoon die zij ongeoorloofd vinden – niet om de «inhoudelijke» boodschap die met dergelijke intimidatie gemoeid kan gaan. Want juist het raken van de persoon zorgt er bij deze vormen van  intimidatie voor dat iemand zich niet langer vrij voelt om zijn mening te uiten.”

Als eerste sprekers in het debat staan de heren  Markuszower (PVV) en Van Meijeren (FVD) op de lijst. Beiden hebben ervaring met ‘het ontnemen van zijn woord’. In juli 2022 ontnam de voorzitter Markuszower het woord toen hij de uitlating ‘enge ministerploeg’ niet terugnam (bron: Parlement.com).

FvD-recidivist

Van Meijeren is herhaaldelijk in botsing gekomen met de voorzitter. In september vorig jaar legde de voorzitter het debat stil omdat hij de coronamaatregelen vergeleek met “de verschrikkingen die de Joden zijn aangedaan in de Tweede Wereldoorlog”.

Niet lang daarna deed collega Kamerlid Gündoğan (toen nog van Volt) haar beklag over intimiderende e-mails, waarop Van Meijeren zei trots te zijn dat zijn achterban “alles op alles zette om haar gedachten te veranderen over het overheidsbeleid rond COVID-19”.

In januari werd Van Meijeren het woord ontnomen omdat hij opriep tot wetteloosheid. Daarmee overtrad hij het reglement van orde van de Tweede Kamer. Dat reglement willen Paternotte en Segers dus aanpassen. We zullen zien hoe lang Markuszower en Van Meijeren aan het woord kunnen blijven zonder ingrepen van de voorzitter.

We zijn er klaar mee

Dat een groot deel van de Tweede Kamer het getier, geraaskal, gescheld wel definitief zat begint te worden moge blijken uit de bijval die Farid Azarkan (DENK) kreeg toen hij, na het indienen van zijn moties, een statement maakte over het haatzaaien waar Wilders een patent op heeft. Wilders had even daarvoor een motie ingediend waarin de islam een ideologie van haat en terreur werd genoemd.

Azarkan liet dat niet ongemerkt passeren. We citeren zijn volledige betoog:

Voorzitter. Dan toch kort even over gisteren. Ik denk dat het goed is dat het kabinet een streep getrokken heeft, en ook de Kamer. Maar het valt me ook ergens tegen. Ik vraag me af wanneer we solidair zijn. Ik zag Geert Wilders als lid van deze Kamer net een motie indienen waarin hij eigenlijk zegt dat mijn religie, de religie van een aantal collega’s hier in de Kamer en die van een miljoen mensen, geen religie is, maar een ideologie van haat en terreur. Hij diende die motie in, en er was niemand die met z’n ogen knipperde. Niemand in vak vak-K zei: kan dat zomaar? Kun je zomaar over de religie van een miljoen mensen zeggen dat die een ideologie van haat en terreur is? Er was niemand, geen Kamerlid dat iets deed. Dat raakte mij, voorzitter.

Voorzitter. Gisteren sprak de heer Wilders over Alfredo en Janine. Hij vertelde een tranentrekkend verhaal. Ik heb het artikel hier, voor de mensen die het niet gezien hebben. Het ging erover dat Alfredo en Janine soms een banaan per dag eten. Maar we kunnen op de foto zien dat Alfredo en Janine worden geholpen. Weet u door wie? Door een islamitische buurvrouw. Ze heeft zich over hen ontfermd. Zij is een van de mensen waar de heer Wilders op afgeeft, waar hij haat tegen zaait, die hij de koran wil afpakken, die hij hun moskeeën wil afpakken.

Voorzitter. Wat de heer Wilders wil dat het kabinet doet, doet Ines bijna elke dag. Ze zegt: “Ik bracht ze weleens naar het ziekenhuis. Meneer en mevrouw kregen allebei gezondheidsproblemen. Gaandeweg kreeg ik steeds meer inzicht. We hebben alle financiën op een rij gezet en daar bleek uit dat meneer en mevrouw maar €100 te besteden hadden.” Ze waren dolblij met de energietoeslag. “Buurvrouw Ines heeft ons zo goed geholpen. We hebben zo’n mazzel dat zij ons helpt.” Wat die buurvrouw doet, is wat heel veel moslims in dit land doen. Ze helpen hun buurvrouw, brengen hun kinderen naar school en zorgen voor hun omgeving.

Voorzitter. Ik kan er gewoon niet tegen dat hier door de heer Geert Wilders bij elk debat haat wordt gezaaid over moslims en over vluchtelingen, en dat we dat met z’n allen elke keer accepteren. Maar op het moment dat er insinuaties worden gedaan over collega Kaag, staan we met z’n allen op. Ik vraag u dus allen om solidair te zijn met niet zozeer mij — want ik kan er best tegen — maar met die miljoen moslims die elke keer en bij elk debat verdikkeme kapot worden gemaakt door Geert Wilders.
Voorzitter, ik ben er echt klaar mee.

Roffel

Azarkans betoog werd met geroffel op de bankjes ontvangen. De motie van Wilders werd verworpen. Alleen de PVV stemde voor. Alle (!) andere partijen stemden tegen.


Eerder verschenen op Sargasso
.

Schipperen

Het is schipperen als ‘burgemeester in oorlogstijd’. Laveren tussen xenofobe burgers, het COA en het eigen geweten. En toch…

Als er bij ons een leegstaand hotel beschikbaar zou zijn, zoals in Albergen, dan hadden we het gekocht. En daar de opvang geregeld.

In Krimpen aan den IJssel hield burgemeester Martijn Vroom (CDA) eerder, zoals menig collega, ‘de boot wat af’ als het COA aanklopte. Maar voor een rechtgeaard CDA’er is geweten een lastig ding. Zeker als de dominee daar ook een beroep op doet (bron PZC 2 september) .

Thuisgekomen van kerkgang zag de burgemeester op televisie hoe makkelijk en snel een goed geoutilleerd tentenkamp overeind gezet kon worden om een feestje (Lowlands) mogelijk te maken. En een tijdelijke opvang voor asielzoekers lukt dan niet? Dat knaagt.

Daar klopte de verlossing aan de deur. Het COA moest een boot verplaatsen. Met aan boord zo’n 150 moeders, tieners, kinderen en baby’s uit onveilige landen. Afkomstig uit Middelharnis.

Het bestuur van Middelharnis (met ook een CDA-burgemeester) had daar al wat ervaring mee. Eerder vond men dat er, inclusief twee maanden verlenging, wel voldoende was gedaan aan naastenliefde en internationale solidariteit. Onder het motto ‘afspraak is afspraak’ moest de riviercruiser ‘Poseidon’, met aan boord 75 asielzoekers, vertrekken. Een petitie van een paar duizend Middelharnissers die opriep de asielzoekers in Middelharnis te houden, mocht niet baten.

En nu mag Krimpen aan den IJssel 150 vluchtelingen overnemen van Middelharnis. Welkom geheten door een burgemeester die ze liever in een hotel had gezien. Maar ja, geen leeg hotel beschikbaar in zijn gemeente.

Het zal van niet al te lange duur zijn want 15 december gaan de trossen weer los omdat binnenvaartschippers de aanlegsteiger nodig hebben. De burgemeester kan daar weinig aan doen.

De verenigde zee- en riviercruisers en drijvende hoteliers varen er ondertussen wel bij. Minstens 35 schepen zijn dankzij de asielzoekers de coronacrisis bijna te boven. Zo gaat dat in oorlogstijd.


Ook verschenen op Sargasso
.

Dat doet de deur dicht

Sargasso sluit de dag af met ‘Closing Time’. Elke avond muziek, soms wat poëzie, een enkele keer cabaret of andere ‘comedy’.
Aanrader om je muzieksmaak te verbreden. Daarom hier vijf tips uit de 18 afleveringen die ik dit jaar onder het pseudoniem P.J. Cokema voor Sargasso maakte.

The water is wide. Een traditionele folksong, maar in een prachtige uitvoering door Picatrix.

Make it rain van Tom Waits, door de maestro himself, live bij Letterman.

Coisa 5 – Nanã. Coisa = ding (iets, zaak, voorwerp); Nanã = het vrouwelijke opperwezen. Met meesterlijke intro op klarinet.

De titelmuziek van de film ‘Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto’ (De dader staat boven verdenking). Compositie van de vorig jaar overleden Ennio Morricone, uitgevoerd door de band Calibro 35.

Dies irae, voor piano, slagwerk en acht contrabassen. Compositie van Galina Oestvolskaja.

Veel plezier er mee.

Coalitie in spe tegen beter salaris zorgpersoneel

Het demissionaire kabinet wordt nog steeds gevormd door de coalitie VVD, CDA, D66 en CU. Het nog te vormen kabinet gaat bestaan uit VVD, CDA, D66 en een partij die dat kabinet aan een meerderheid wil helpen.

Elke partij met drie zetels volstaat voor een meerderheid van één zetel. Speculeert u maar of dat Volt, JA21, DENK of de SGP kan zijn.
Tot zo ver het getuur in het koffiedik. Maar dat VVD, D66 en CDA er serieus op rekenen straks de nieuwe coalitie te vormen staat eigenlijk wel vast. En dus regeren ze al een beetje vooruit.

Dat was gisteren te zien bij de stemming over een motie ingediend door Peter Kwint (SP). Deze motie volgt een eerder aangenomen motie van SP en PvdA op. Op 25 juni stemden alleen VVD en CDA tegen het verzoek “om met een plan te komen voor structurele waardering voor zorgverleners, waarin betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris kunnen worden gerealiseerd”.

De motie die gisteren ter stemming kwam preciseerde de termijn waarbinnen dat plan op tafel moet liggen. De volledige motie Kwint:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de Kamer met de aangenomen motie van SP en PvdA (25295, nr. 436) de regering heeft opgeroepen om met een plan voor een beter salaris en betere arbeidsvoorwaarden te komen;

constaterende dat uit het SER-advies “Aan de slag voor de zorg” blijkt dat de lonen in de zorg al jaren structureel lager zijn dan in de marktsector en de SER oproept deze lonen te verhogen;

verzoekt de regering om met het recente SER-rapport in de hand uiterlijk deze zomer in overleg met zorgpersoneel en hun vertegenwoordigers tot een plan te komen voor structurele waardering voor zorgverleners, waarin betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris worden gerealiseerd,
en gaat over tot de orde van de dag.

In het verslag van de plenaire vergadering zien we de uitslag van de stemming: Tegen waren VVD, CDA (net als in juni), maar nu ook D66. Alle andere partijen waren voor en  dus is de motie aangenomen met 77 stemmen voor en 73 tegen.

VVD, D66 en CDA willen er nu al voor waken dat ze straks als kabinet zich suf moeten piekeren hoe alles gefinancierd moet worden. Het worden dure jaren voor het volgende kabinet. De kosten van de corona steunpakketten moeten natuurlijk ergens vandaan komen, evenals de kosten voor de opschaling van de IC’s, de vaccinaties, etcetera. Allemaal extra peperdure kosten, die bovenop de ‘reguliere uitgaven’ zullen komen.

Maar om te laten zien dat een coalitie met VVD, D66 en CDA het beste met de mensen voor heeft deelde ze gisteren ook al een kadootje uit aan de mensen die zwaar de dupe waren van het toeslagen- en fraudebeleid. Het kabinet wil alle private schulden overnemen, waarmee de gedupeerden van de toeslagenaffaire zitten opgezadeld.

Is het speculatief te stellen dat die beslissing ten koste van het zorgpersoneel gaat? En dat in de beoogde coalitie de onvermijdelijke ‘vuile handen’ voor D66 wel heel smerig gaan worden? Of wordt D66 straks de stevigste dissident binnen Rutte IV?


Verscheen eerder op Sargasso
.

Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar

Vorig jaar wezen op deze plek op Sargasso’s ‘Gouden Hockeystick’, dat eigenlijk een prijs is voor slecht gedrag.

Slecht gedrag of slechte prestaties worden wel vaker beloond. En dan bedoel ik niet CEO’s die riante bonussen op blijven strijken terwijl ze hun bedrijf naar de ratsmodee helpen. Nee, ik doel op prijzen waar we wel de humor van kunnen inzien en die toch een serieus kantje hebben.

Twee van zulke bekende Nederlandse ‘awards’ zijn bijvoorbeeld de Loden Leeuw, voor de irritantste reclame (en irritantste persoon in een reclame) en het Gouden Windei, voor het meest misleidende product van het jaar.

Je kunt voor beide prijzen nog je stem uitbrengen. Voor de Loden Leeuw nog tot 30 november, voor het Gouden Windei tot 9 december.

De Gouden Hockeystick van het weblog Sargasso is een prijs voor een persoon of organisatie die “zodanig een loopje neemt met de feiten over klimaatverandering dat je het crimineel zou kunnen noemen“.

Lees verder

Mens van het Jaar: de stille meerderheid

Mens van het Jaar: de stille meerderheid

(Eerder verschenen op Sargasso)

Wie namens de zwijgende meerderheid zegt te spreken, moet zijn mond houden. Stilte is immers de stem van die meerderheid, dus wat schreeuwen eigenlijk al die zelfbenoemde woordvoerders van de ‘stille meerderheid’?

Onze zoektocht naar de zwijgende meerderheid, het Nederlandse synoniem voor ‘silent majority’ en die we derhalve hier stug de stille meerderheid zullen noemen, leverde niets op. Een conclusie kan zijn dat de Nederlandse bevolking te genuanceerd in elkaar steekt om ooit een echte stille meerderheid te kennen. Verkiezingsuitslagen geven een dermate verdeeld beeld weer dat die conclusie misschien is te rechtvaardigen.

Misschien is het geen meerderheid maar een groep ‘ongehoorden’, die net groot genoeg zou zijn om een publieke omroep voor op te richten. Hebben de initiatiefnemers zich al opgeworpen als woordvoerder van de stille meerderheid? Het zou hun geloofwaardigheid aantasten.

Niet dat ze daar wakker van zullen liggen, want als ze voor onwaarheden niet terugdeinzen, zullen ze ook niet in hun eerste de beste contradictio in terminis stikken. Net als hun pleitbezorger die al eens demonstreerde hoe 18 onwaarheden in 2 minuten zonder enig weerwoord op de publieke omroep werden vertoond.

Nee, wij konden geen concrete stille meerderheid vinden. Wel veel burgers voor klimaatmaatregelen, ook veel burgers die ontwikkelingshulp steunen en boeren en burgers die de landbouw veranderen. Ook al hoor en lees je daar weinig over, wij gaan niet roeptoeteren dat we hier de stille meerderheid nu wél hebben gevonden.

In zijn column van vorige week komt Chris Klomp op voor de ‘gematigde Nederlanders’, de groep die ‘ongehoord’ wordt ondergesneeuwd door het mediageweld dat vooral de ‘boze Nederlander’ bedient:

Ruim 80% die niet kiest voor de PVV of de FvD. Het is de 70% die aangeeft vertrouwen te hebben in de rechtspraak. Het zijn de 2 miljoen mensen die iedere dag weer afstemmen op het populairste journaal van Nederland: het NOS-Journaal van acht uur. Het zijn de 17 miljoen (-50.000) mensen die geen lid zijn geworden van Ongehoord Nederland! De ruim vier miljoen lezers die niet trappen in het frame van ‘de gekleurde MSM’ en iedere dag weer een nieuwsproduct gebruiken van het AD. De 4 op de 5 Nederlanders die helemaal geen Nexit willen. De 62 procent van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder die zegt een ander te vertrouwen.

De gematigde Nederlander. De genuanceerde Nederlander. De nuchtere Nederlander die roeptoeters laat blèren en gewoon doet wat gedaan moet worden. Laten we, in deze tijden van eindejaarslijstjes, die benoemen tot ‘Mens van het Jaar 2019’.

Maak je eigen ‘Rosas danst Rosas’.

Wie bij moderne dans, evenals bij het aanschouwen van moderne beeldende kunst, denkt: ”dat kan mijn kind ook”, zou in dit geval wel eens gelijk kunnen hebben. Neem alleen al de jonge hiphoppende breakdansers en de soms zeer jonge talenten die op televisie dansprogramma’s vullen.

Wie de dansgeschiedenis een beetje kent, ziet hoe schatplichtig zij zijn aan de grote innovatoren van de balletgeschiedenis. Van de abstractie van Merce Cunningham tot de jazz van Bob Fosse. Van het theatrale van Pina Bausch tot het minimale van Krisztina de Châtel en Anne Teresa de Keersmaeker.

Veel jonge dansliefhebbers hadden nog nooit van Anne Teresa De Keersmaeker gehoord, laat staan gezien, tot in 2011 popster Beyoncé in haar videoclip Countdown een scène uit ‘Rosas danst Rosas’ naspeelde. Toen daar rumoer over ontstond gaf Beyoncé het plagiaat toe.

‘Rosas danst Rosas’ wordt gezien als het werk waarmee Anne Teresa De Keersmaeker in 1983 doorbrak en de ruim anderhalf uur durende voorstelling geldt nu al weer 36 jaar als een invloedrijke dansprestatie.

Maar wat heeft dat met het kunstproducerend vermogen van je kind te maken? Alles, zelfs met jouw kunstkunnen. Want in juni 2013 nodigde Anne Teresa De Keersmaeker iedereen uit een eigen versie van de roemruchte Rosas-scène als YouTube of Vimeo-filmpje te maken en op te sturen. Meer na ‘Lees verder…’

Lees verder

© Sargasso GoudenHockeystidk Logo

De stembus is geopend! Wie wint de Gouden Hockeystick 2019?

Sargasso reikt dit jaar voor het eerst een prijs uit voor de klimaatontkenner van het jaar: de Gouden Hockeystick! Welke persoon of organisatie in Nederland speelt de grootste rol in het verspreiden van des- of misinformatie over klimaatwetenschap of antropogene (door de mens veroorzaakte) klimaatverandering, in zo’n mate dat je het crimineel zou willen noemen?

Op de shortlist vind je meer informatie over de kandidaten (Stichting Clintel, Marcel Crok, Thierry Baudet en Shell), de redenen van hun nominatie en de criteria (de lijst met afvallers van dit jaar vind je hier). De winnaar wordt op 31 oktober bekend gemaakt.

Ga naar Sargasso en breng ook jouw stem uit.

 

Sargasso’s Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar

Sargasso’s Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar

Er zijn niet zoveel prijzen die mensen of organisaties belonen voor slecht gedrag. Er is de ‘Gouden Framboos’, de Oscar-tegenhanger, bestemd voor het slechtste in de filmwereld. De ‘Loden Leeuw’ honoreert de meest irritante reclame en het ‘Gouden Windei’ is voor de meest misleidende product.

Gelukkig zijn er ontelbaar veel meer prijzen voor positieve prestaties. Maar in het huidige klimaat, waar de Nederlandse traditie van klagen over het weer veel verder gaat dan constateren dat het (te) warm , (te) koud of (te) nat is, mag de vandaag gelanceerde prijs voor de klimaatontkenner van het jaar niet ontbreken.

Sargasso lanceerde vandaag de ‘Gouden Hockeystick’, een ‘award’ voor een persoon of organisatie die “zodanig een loopje neemt met de feiten over klimaatverandering dat je het crimineel zou kunnen noemen“.

Lees verder

cc Flickr Franseco Sagnolo photostreamJenny Holzer a way to be very tender

Laatste nieuws

Mocht u ze gemist hebben, hier een overzicht van mijn recente stukken op Sargasso, die daar onder het pseudoniem P.J. Cokema verschijnen:

In de rubriek Kunst op Zondag:

4 augustus: Woodstock in 4’33”. Het popfestival Woodstock (50 jaar geleden) in Bethel zou ondenkbaar zijn geweest zonder een kunstenaarskolonie in… Woodstock! Over ongebonden, vrije kunstenaars die o.a. Met stilte produceerden.

11 augustus: Over Robert Rauschenberg, die schilderijen maakte waar John Cage zijn inspiratie voor zijn ‘stilte’-composities vond.

18 augustus: Over Jenny Holzer en haar “Truisms” (oneliners, aforismen, onweerlegbare waarheden). Hioerboven ziet u een vn haar beroemde “Truisms”.

En verder nog (klik door)… Lees verder