Donkey Shocking Overzicht

Banner

Wie eerst de diverse nominaties wil doorlezen kan gebruik maken van onderstaande links. Klik op de naam van de genomineerde voor het volledige artikel.

De omschrijving onder de naam geeft beknopt de kern van de nominatie weer. Daaronder zie je de tekst die opgenomen kan worden in de oorkonde, als deze genomineerde de winnaar gaat worden.

Pieter van Vollenhoven (Onderzoeksraad voor de veiligheid):
Overheid verantwoordelijk voor roekeloze burger?

Uw voorstellen voor een grotere veiligheid in Nederland worden op prijs gesteld. Wij menen echter dat inspanningen van de overheid (o.a. voorlichtingscampagnes) te weinig serieus worden genomen door de roekeloze burger (desinteresse?). De overheid zelf blijkt in haar financiële prioriteitenstelling geen substantiële ruimte te bieden om Uw voorstellen voldoende kans van slagen te geven.


CPNB
(Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek):
Gratis is lezen is vrije discussie?

Uw bijdrage aan het maatschappelijk debat over het onderwijs is positief ontvangen, evenals uw uitnodiging aan de burgers met elkaar in gesprek te gaan over hebt aangedragen thema. Wij menen echter dat hierbij meer op zoek moet worden gegaan naar literatuur die meer toekomstgerichte en visionaire inzichten biedt voor het gesprek. In die zin was Theo Thijssen's boek 'De gelukkig klas' een mooie, maar weinig relevante keuze in 2007

Midas Dekker (bioloog, schrijver):
Een boodschap aan ezelsoren gericht?

Uw uiterst creatieve en humorvolle wijze van “informatieverstrekking” wordt zeer gewaardeerd. U heeft ook menigmaal orginele oplossingen aangedragen. Wij menen echter dat teveel mensen deze uitstekende ideeën niet overnemen, gehinderd als zij worden door hun egoïsme en hebzucht.

ETV (Educatieve Televisie):
Kunnen analfabeten websites lezen?

Naar onze menig zijn voor een welvaartsstaat, anderhalf miljoen slecht lezende en schrijvende mensen veel te veel. Elk initiatief om dat aantal omlaag te brengen wordt dan ook als positief ontvangen.

We vragen ons echter af of lesmateriaal op een website daarbij zo nuttig is. Naast analfabetisme zijn zelfs goed lezende en schrijven mensen nog digibeet. Wij hebben daarom serieuze twijfels over in hoeverre dit een substantiële bijdrage is aan het bevorderen van goed lezen en schrijven.

Neelie Kroes (Europees Commissaris voor Competitie):
Ontmanteling van de hebzucht?

De aanpak van kartelvorming wordt toegejuicht. Wij menen echter dat hebzucht altijd weer tot “creatieve” oplossingen zal leiden, waarmee delen van het bedrijfsleven de controle zal weten te omzeilen en de consument toch weer het laatste woord zal hebben. Wij menen dat dit een gevecht tegen de bierkaai zal zijn.

Jet Bussemaker (staatssecretaris ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport):
Ouderenzorg versus beroepseer?

U heeft in januari een aantal voorstellen aan de Kamer gepresenteerd om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Eén van die voorstellen betrof uitbreiding van het BIG-register.

Wij onderschrijven uw goede bedoelingen voor meer zorg om de zorg. Wij menen echter dat uw voorstellen onvoldoende kans van slagen maken omdat sommige mensen, in al hun egocentricitet, zo vervuld zijn van hun eigen beroepseer, dat zij uitbreiding van het BIG-register in de weg zullen staan. Bovendien wordt u gedwarsboomd door kamerleden, die niet bereid zijn u voldoende financiële middelen toe te wijzen, om alle goedbedoelde voorstellen te realiseren


Marlies Rohmer
(architect):
Spelen in de stad of regels in de stad?

Uw ideeën over “spelen in de stad” worden als positief ervaren. Wij menen echter dat zulke ideeën helaas zullen stranden op het menselijk tekort van ministers die menen dat strak gereglementeerde opvoeding de enige weg naar een veilige toekomst voor kinderen is en er dus speelplaatsen moeten komen die meer aan de waarden en normen van de minister voldoen dan aan de fantasieën van een kind.

Ronald Plasterk (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen):
Bewust van lust?

Uw voorstellen om een heroriëntatie te bewerkstelligen, betreffende 'de vrouw als lustobject' zijn breed bekritiseerd. De redaktie meent dat het een goede zaak is daar wel over na te denken en de bewustwording over een bepaalde verschijnselen te stimuleren. In de hoop dat keuzevrijheid dan ook echt een individuele, vrije keuze zal worden.

Uw bedoelingen waren dus goed. Wij menen echter dat U vergeet rekening te houden met dat stukje menselijk tekort dat vooral gericht is op de eigen lusten, waarvan men de oorsprong zelf niet meer kent en die gemakshalve dan maar ontleent aan films en reclame. Op dat vlak wil de samenleving blijkbaar niet dat de lasten van staatsbemoeienis de lusten in de weg staan.

Het Kadaster (bureau voor landmeting en kadastrale registratie):
Landmeten tegen armoe?

Het is mooi en ongetwijfeld goed bedoeld dat het Kadaster een steentje wil bijdragen aan de armoedebestrijding. Maar het Kadaster overschat haar rol en al werft men een heel leger aan armoe bestrijdende landmeters, de hebzucht van mensen is te groot om op een keurige kaart vast te leggen

Frits van Oostrom (president Koninklijke Academie van Wetenschappen):
Onderwijsprioriteiten versus budgettering?

In uw toespraak op het Nationaal Onderwijscongres in november 2007 heeft u een behartenswaardig pleidooi voor verbetering van het onderwijs gehouden. U concludeerde terecht dat er iets mis is met de prioriteitsbeleving in ons land. Gezien de huidige tijdgeest en de actuele aanpak van de overheid menen wij echter dat deze boodschap tegen dovemansoren is gericht.

Paul Frissen (hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit van Tilburg):
Maakbaarheid versus maakbaarheid?

Uw pleidooi om 'maakbaarheid' als een illusie te zien gaat volgens de redactie voorbij aan het idee dat het juist een kenmerkende eigenschap van mensen is. Uw aanbeveling daar wel continu kritisch naar te kijken, wordt door de redactie onderschreven.
Uw boek is, naar onze mening, een goedbedoelde poging een nieuwe inhoud aan de term 'maakbaarheid' te geven. Wij menen echter dat onvoldoende is onderzocht hoe taal en woorden tot wederzijds onbegrip leidt. Zolang daar geen oplossing voor is gevonden, zal menig goedbedoelde boodschap door onbegrip sneuvelen.

Klik op 'Home'en breng je stem uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *