Tag archieven: 2011

Blogparel 2011 van start.

Blogpaerl2011Zoals je boven aan de voorpagina kan zien is de Blogparel 2011 van start. Met een klik op het plaatje kom je op de speciale Blogparel-pagina.
De Blogparel is de enige levende, ongesponsorde en ongesubsidieerde blogaward van Nederland.

Met de Blogparel willen we aantonen dat bloggen absoluut niet zo dood is, als soms wordt beweerd.
De Blogparel is een prijs voor weblogartikelen die de lezers doen lachen en nadenken. Een formule die is nageaapt van de IG Nobelprijs. Die award is een parodie op de echte Nobelprijs voor de wetenschap. Wetenschappelijke onderzoeken die op het eerste gezicht onzin lijken, maar wel degelijk van betekenis kunnen zijn.

De Blogparel eert de bloggers die in staat zijn met humor de lezers te informeren en stof tot nadenken geven. Natuurlijk zijn serieuze, diepgravende artikelen van belang. Helaas zijn ze voor ‘de gewone mens’ vaak te zwaarwichtig en moeilijk leesbaar. Jammer, want zo gaan veel belangrijke en wetenswaardige inzichten verloren voor een breed publiek.

De geest moet waaien, riep de dichter Johnny van Doorn ooit. Om dat te bereiken kan een blog dat licht van toon is en rake kwinkslagen uitdeelt, de lezers prikkelen om de vensters eens wijd open te zetten,  De Blogparel is een prijs voor bloggers die dat voor elkaar krijgen.
De Blogparel moet ook gezien worden als stimulans voor de volhardende blogauteurs, die het ambacht van het schrijven wel serieus nemen en hun best doen goed  geschreven stukken te produceren.

De Blogparel 2011 is iets anders van opzet dan de editie van 2010 en 2009. Deze keer zijn er ook prijzen voor nieuwelingen, die in 2011 hun debuut in de blogosfeer maakten. En de categorie “Eenmaligen” is voor weblogs die niet de intentie hadden voor de eeuwigheid te gaan, maar die in 2011 met eenmalige projecten het lachen- en-doordenken effect sorteerden.

Een vakjury zal de winnaars aanwijzen. De prijzen zullen worden uitgereikt op het Blogbal. Als pendant van het Boekenbal, wil het Blogbal aandacht generen onder het grote publiek. Zoals de organisatie het formuleert: Op naar de online teksten! Want het is een groot goed als lezend Nederland de literaire schatten van het Wonderlijke Wereldse Web ontdekt.
De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 13 maart 2012 in De Balie te Amsterdam, tegelijkertijd met het Boekenbal.

Tot en met 25 januari 2012 kan iedereen kandidaten voor de Blogpaerl 2011 insturen. Een ruime maand de tijd dus. Zo wordt het mogelijk gemaakt ook parels in te sturen die uit heel 2011 komen. Tevens is er ruim tijd parels uit de archieven op te duiken en de inzendingen correct in te sturen.

Doorklikken dus naar de Blogparel-pagina en laten we hopen op een rijke pareloogst.

Mens van het Jaar.

RutteWe hebben de eerste Man van het Jaar binnen! Mark Rutte is volgens Elsevier De Man, omdat zijn opgewekte optimisme dit land van een zwaarmoedige depressie heft gered. Of, zoals het juryrapport het zegt: “Als een haptonoom weet hij de juiste snaar te raken, houdt hij de moed erin en voorkomt hij dat het land volledig bevangen raakt door somberheid over de economische vooruitzichten”.

Tja Rutte, als de Ted Troost van het volk: “Jongens, ik voel het, het komt allemaal wel goed”. Iedereen zal er wel wat van voelen, tsjakka!
Elsevier heeft gelijk. Hoe slecht het nieuws ook is, Rutte brengt het altijd met een opgeruimdheid, die doet vermoeden dat de man de zaken niet helemaal serieus neemt. Dat is hem eerder wel eens verweten, toen hij niet bereid was zelf Kamervragen te beantwoorden. Nee, zei Rutte, dat kunnen mijn ministers en staatssecretarissen zelf ook heel goed. Waarop zijn ministers en staatssecretarissen zich herhaaldelijk vergisten in de cijfertjes. Dat kun je ze niet kwalijk nemen, want hun captain is daar ook een meester in.

Gelukkig leven we in een democratie, waar het iedereen vrij staat naar eigen keuze een Man van het Jaar te benoemen, om welke reden dan ook.  Wij van Ruttes Onrust en absoluut geen liefhebber van Ruttes Rotzooi, feliciteren desalniettemin de minister-president met de eervolle vermelding.
We maken van de democratische ruimte die ons nog rest gebruik, en willen met andere kandidaten komen voor de Man van het Jaar. We hanteren dat begrip erg breed en de Man van het Jaar kan dus ook een vrouw zijn.

Veel keus is er eigenlijk niet. Er is al een secretaresse, telefonist/receptionist en een schoonmaker van het jaar. Begin dit jaar vroeg ik me al af of er ook een erepodium is voor andere, doorgaans ondergewaardeerde, vaklui is.
En als het criterium meer van Elseviers ‘hela, hola,houd er de moed maar in’-gehalte moet zijn: welke ON’ers (Onbekende Nederlanders) verdienen een pluim, omdat ze tegen Ruttes rotzooi in,  de sfeer erin houden? Is er niet ergens een thuishulp die suf bezuinigde ouderen opmontert? Zijn er geen professionals die even vrolijk hun werk blijven doen in zorg, welzijn, sport en cultuur, ook al hebben zij aardig wat middelen en menig collega verloren aan Ruttes rotzooi?

Misschien moet de titel naar iets invloedrijkere professionals. Zoals politiecommissaris Welten, die bij aanvang van 2011 verklaarde zijn ondergeschikten niet op boerkajacht te zullen sturen. Een ordehandhaver die, een dienstopdracht negeert. Of de (VVD)burgemeester van Goedereede, die in opstand kwam tegen Donners drammerigheid.

Voor de eretitel moeten er toch betere kandidaten zijn dan Rutte. Gooi uw kandidaten in de reacties, uiteraard met een motivering. en uw kandidaten zetten we hier eind december in een verkiezingslijst, waaruit alle lezers de Mens van het Jaar 2011 kunnen kiezen.

Update 08-120-2011: Dit atikel staat nu ook, in iets gewijzigde vorm, op Sargasso. Graag uw kandidaten daar inleveren.

2011, optimisme tegen de wind in.

Optimist De nieuwjaarswensen vliegen eruit, de voorspellingen zijn gedaan en de toon wordt gezet. Optimisme gaat het helemaal worden dit jaar. Is dat een voorspelling, een goed voornemen of een feit?

Het is een voorspelling.
In ieder geval een voorspelling die in het nieuws en op weblogs opduikt. Het mag een onveilige wereld zijn, maar Elsevier meent dat optimist Rutte en de immer alerte veiligheidsdiensten ons goedgehumeurd en veilig door 2011 zullen loodsen. Volgens Managers Online voorspellen veel Nederlanders behoud van hun werkgelegenheid. Grootaandeelhouders van familiebedrijven voorspellen meer orders, omzet en winst en ook zzp’ers verwachten ook een rooskleurig 2011.

Op
hetkanWel werden de duurzame ontwikkelingen van 2010 op een rijtje gezet en men concludeert dat die reden zijn optimistisch te worden. Op Sargasso breekt tussen alle vervelende voorspellingen, ook optimisme door. Van minder bezuinigingen door meevallers tot kampioenschappen van voetbalclubjes. Op Vluchtstrook voorspelt weblogger Laurent het optimisme met: “dit jaar moet het gaan gebeuren, en zo niet dan toch”.

Het is een voornemen.
In ieder geval een voornemen van webloggers en journalisten. Met de lancering van One/11 nemen journalisten zich voor in 2011 positief nieuws te brengen. Dan zijn ze bij Groningers aan het goede adres, want die willen minder negativiteit in de samenleving.
Het optimisme als voornemen op weblogs is niet in een paar citaten samen te vatten. Samengevat komt het er op neer dat men zich niet door wat voor voorspellingen en voornemens dan ook in de luren wil laten leggen.

Het is een feit.
Dat weten we pas echt als het 1 januari 2012 is. Toch kunnen we nu al stellen dat optimisme in 2011 de toon zal zetten. Optimisme is namelijk in alle oude nieuwe jaren, nooit weg geweest. Er is geen reden aan te nemen dat het in 2011 ineens zou verdwijnen.
Optimisme steekt niet alleen de kop op bij rozengeur en manenschijn. Als de omstandigheden gunstig zijn, is optimisme wat realistischer, omdat er meer kans is dat waar te maken. Maar ook in mindere tijden, blijft optimisme overeind.
Optimisme is een overlevingsmechanisme. Het is de hoop op betere tijden. En als die zich niet onmiddelijk aandienen, is optimisme het weerstandvermogen dat mensen hebben om tegen de wind in overeind te blijven.

Aftellen en opnieuw beginnen.

Voornemens De decemberblues bereikt zijn dieptepunt met Kerst. Daarna is het aftellen geblazen. Tussen het tellen door, wordt er teruggekeken en vooruit gedacht. Merkwaardigerwijze gaat dat gepaard met een ongebreideld optimisme.

Die opgeruimdheid kan deels verklaard worden uit het terugblikken. Wat er ook het afgelopen jaar gepasseerd is, we nemen er afscheid van. Een te vroeg getimede voorjaarsschoonmaak. Opgeruimd staat netjes en dat geeft altijd hoop. Hoop is de berg rotzooi die je achterlaat om iets nieuws te kunnen beginnen.
Wat is de kalender toch een prachtige uitvinding. Zonder dat harnas van tijd, zouden de dagen die we nu als oud- en Nieuwjaar zien, als een dief in de nacht aan ons voorbij gaan. Dankzij de kalender stappen we nu vol goede moed over de drempel van de tijd.

Met hoop. Een hoop goede voornemens. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, luidt een chagrijnig spreekwoord. Een spreuk naar het hart van optimisme-ontkenners. Terugblikkend op 2010 zien we veel ontkenners. In het begin van 2010 werd de toon gezet door Balkenende, die zijn ontkenningen uiteindelijk om moest zetten in ‘lessons learned’.
Meteen orakelde ik dat ‘lessons learned’ het helemaal ging worden in 2010. Weinig van gemerkt verder, behalve dan dat de Balkenende’s opvolger, vlak voor zijn benoeming, ferm verklaarde les te blijven geven aan vmbo’ers. Ook niets meer van gehoord.

Afijn, nog ruim een dag en iedereen moet met de goede voornemens aan de slag. Tip: maak alleen goede voornemens, als je “lessons learned’ in je pakket hebt. Ik kan me wel vinden in columnist Rob Wagenaar, die in Nuzakelijk schrijft: “Succesvolle veranderingen vereisen een diep begrijpen en accepteren van nut en noodzaak”.
Als je dat begrip nog niet hebt, laat goede voornemens dan achterwege. Het scheelt hoop. Valse hoop bij jezelf en je omgeving. Kun je het toch niet laten, volg dan het advies van Britse onderzoekers. Zij kwamen erachter dat de meeste Britten hun goede voornemens voor 11 januari al bij het grof vuil zetten. Hun tip: beperk je tot een paar voornemens, die op korte termijn haalbaar zijn.

Tot slot een opmerking aan de goede-voornemens-ontkenners. Heel verstandig dat je geen goede voornemens maakt, maar mij maak je niet wijs dat je ergens de hoop koestert, dat het volgend jaar allemaal beter zal worden.

Aan alle lezers: wat hoop jij dat er volgend jaar beter zal zijn?