Tag archieven: belasting

cc Flickr directie voorlichting venj photostream Busvervoer van en naar asielcomplex Ter Apel

Vluchteling aftrekbaar van de belasting

Wie in Duitsland een vluchteling in huis opvangt of voorziet in zijn levensonderhoud, kan de kosten daarvan aftrekken van de belasting, meldt De Volkskrant.

De krant verwijst naar een artikel in Die Welt, waarin een belastingdeskundige deze regeling voor buitengewone lasten  uit de doeken doet.
Iemand die een vluchteling ondersteunt kan kosten aftrekbaar maken als de vluchteling volledig wordt ondersteund. Dat moet wel met schriftelijke bewijzen worden aangetoond. Die verplichting geldt niet als de vluchteling tot het huishouden van de belastingbetaler hoort.

In Nederland bestaat zo’n regeling niet.

Op Sargasso schreef ik In Kleine gastvrijheid al:
De opvang van vluchtelingen lag vroeger vooral in handen van particuliere organisaties en burgers. Wellicht komt dat weer terug. Steeds meer mensen nemen een vluchteling in huis, berichtte de NOS vorige maand. Dat vind deze regering natuurlijk prima. Ik zou zeggen: faciliteer dat dan met belastingvoordeeltjes (geen voordeurdelerskorting bijvoorbeeld)”.

Ondenkbaar in Nederland? Vroeger niet.

Lees verder

Multitaks.

VlaktaksMultitaks, u leest het goed. De kop bevat geen spelfout. De multitaks is het tegenovergestelde van de vlaktaks. Een veel ingewikkelder belastingstelsel dan we nu hebben. En dat is precies waar we naar toe moeten.

Het huidige stelsel is alleen maar ingewikkeld, omdat het met schijven werkt. Het wordt nog complexer door heffingen en vrijstellingen. Er valt dus veel voor te zeggen om de belastingen zodanig te vereenvoudigen, dat iedereen in één regeltje weet waar hij aan toe is. Het scheelt administratieve rompslomp en onnodige telefoontjes naar de belastingdienst.

De vlaktaks die het CDA voor de zoveelste keer voorstelt, maakt het eenvoudiger maar er zitten vervelende nadelen aan. Het belangrijkste nadeel is wel dat mensen die een inkomen van minimumloon tot en met 22.000 euro er netto op achteruit gaan. Alle anderen gaan er op vooruit. Het CDA ziet ook wel in dat er gemopperd zal worden als bekend wordt dat de CEO van de ING geen 1 miljoen, maar 470 duizend euro belasting hoeft af te dragen. Dus vindt het CDA een extra heffing op topinkomens wel zo rechtvaardig. Kijk, daar is de eerste extra complicatie al aan de vlaktaks toegevoegd.

Leuk dat veel mensen er op vooruit gaan, maar de staatskas wordt er niet wijzer van. Sterker nog: de vlaktaks van 35% resulteert in een aanzienlijk verlies aan belastinginkomsten. De bekostiging van de aanleg van wegen, het aanpassen van snelheidszones en het redden van wankele banken zal dan op een andere manier gefinancierd moeten worden.
Kortom: die veelbesproken vlaktaks levert eigenlijk weinig op. Tenzij het op veel meer dan 35 procent wordt gesteld, Dat durft het CDA natuurlijk niet aan, want dat is vragen om een volksopstand.

Wie denkt dat dit allemaal onzin is, moet eens naar het plaatje onderaan dit artikel kijken. Daar zijn twaalf inkomens opeen rij gezet en de belasting die er nu over moet worden betaald, vergeleken met de 35% taks van het CDA.

Eigenlijk is het ook vreemd om één tarief voor iedereen te willen. Het huidige stelsel mag dan met vier schijven werken en daardoor ingewikkeld zijn, maar ook dit is nog te vlak. Iedereen die meer dan 18.000 euro verdient krijgt met de tweede schijf te maken. Iedereen die meer dan ruim 32.00 euro verdient, krijgt de volgende schijf voor de kiezen.
Het vlakke zit hem in dat ‘iedereen’. Met als gevolg dat met name in de laagste inkomensklassen gegoocheld moet worden met toeslagen, om nog een beetje leefgeld over te houden.

Waarom geen multitaks? Een belastingstelsel met zoveel tarieven als er mensen en verschillende inkomens zijn. De laagste inkomens het laagste tarief, de grootste inkomens het hoogste tarief. In de onderste regionen geen grote sprongen in de tarieven. Naarmate de inkomens hoger worden, zijn ook de sprongen in de tarieven forser. Elk inkomen een eigen tarief, zonder gedoe met schijven of toeslagen en kortingen..

In de laatste kolommen van het plaatje hieronder,zie je een mogelijke invulling van de multitaks. Zoals je ziet gaan ook hier veel mensen er op vooruit en, helaas, er gaan ook mensen wat inleveren. Alleen zijn dat deze keer niet de laagste inkomens. En het levert de staatskas ook nog eens wat meer op.

Voor sommigen is het een taboe om ook maar een vinger uit te steken naar de hardwerkende veelverdieners. Nou, in dit voorstel worden er in ieder geval de modaal- en minderverdieners beter van. Ga nu niet zeggen dat die minder hard werken.

 

Multitaks

Graaitax afgeschaft

GraaienHet kabinet heeft ontdekt dat zo'n 3 miljoen mensen een graai in 's lands schatkist doen, door volkomen onterecht hun buitengewone lasten als aftrekpost op het belastingformulier op te voeren.
In 1995 heeft dat de staat 125 miljoen euro gekost en het kabinet voorspelt dat het dit jaar wel tot 2 miljard kan oplopen.
In totaal maken 3,4 miljoen huishoudens, ofwel 6,3 miljoen mensen gebruik van die regeling. Bijna 40 procent van de bevolking. Het kabinet gaat deze buitensporigheden
flink aanpakken: de aftrek van buitengewone kosten wordt afgeschaft. Alleen mensen die echt zulke kosten maken, chronisch zieken bijvoorbeeld, kunnen een toeslag krijgen die tussen de 100 en 400 eruo gaat bedragen.

De cijfers waarmee het kabinet de plannen onderbouwd worden kritiekloos overgenomen door alle kranten. Dat moeten ze vooral zo blijven doen. Dat levert uiteindelijk ook een leuke besparing op: alle persvoorlichters kunnen worden ontslagen, de reguliere pers knapt de zaakjes wel op voor het kabinet.
Eigenlijk zou het kabinet aangeklaagd moeten worden voor misleidende reclame. Want de werkelijkheid ziet er toch een beetje anders uit.

De aftrekregeling komt er nu op neer dat je de kosten die 11,5 procent van je besteedbaar inkomen te boven gaan, mag aftrekken.
Wat denkt u? Zouden 6,3 miljoen mensen daar in aanmerking voor komen?
In 2004 was het
aantal belastingplichtigen (particulieren en ondernemers) met 3 procent gestegen naar ruim 7,7 miljoen mensen. Daarvan deed ruim 7,1 miljoen daadwerkelijk aangifte.
Stel dat die 3 procent groei door heeft gezet dan tellen we nu 8,7 miljoen belastingplichtingen. Zouden nu werkelijk al die genoemde 6,3 miljoen mensen belastingplichtig zijn en bovendien meer dan 11,5 procent van hun inkomen aan buitengewone kosten kwijt zijn?
Natuurlijk niet. De individuen in die 3,4 miljoen huishoudens zijn niet allen belastingplichtig en ze hebben ook niet allemaal zulke hoge buitengwone kosten.
Dat ze dus verantwoordelijk zouden zijn voor een graai van 2 miljard euro uit de staatskas mag als misdadig overdreven worden gesteld.

In 2003 haalde de regering ook zo'n trucje uit met de TBU (terugbetaling buitengewone uitgaven). Er werd becijferd dat een aanpassing van de TBU-regeling de kosten omlaag kon brengen tot 49 miljoen euro. Ook een aardige kostenpost, maar de regering kon daar mee leven.
De CG-raad (chronisch zieken en gehandicaptenraad) doorzag echter de misleidende cijfers en
rekende uit dat de overheid een meevaller van 36 miljoen euro zou krijgen. Bovendien: in 2004 was in augustus nog maar 30 miljoen uitgekeerd.

In 2006 is de aftrekregeling al aangepast. Er is wat geschoven met postjes, hier wat minimaal verhoogd, daar weer wat verlaagd. Nettoresultaat is, dat het nog heel wat moeite kost om boven de 11,5 procent te komen.
Als je een beetje dure chronische ziekte hebt, zal dat nog wel lukken. Maar is dan de maximale vergoeding van 400 euro wel genoeg?
Ik heb zelf een tamelijk rustige chronische kwaal. De huidige aftrekbare kosten die dat met zich meebrengt, zijn ruim 2000 euro per jaar en dat is, in mijn geval, precies die 11,5 procent van mijn inkomen. Geen aftrek mogelijk dus.
Komend jaar heb ik nieuwe gehoorappaatjes nodig. Zelf moet ik daar bijna 1300 euro aan meebetalen. Als ik de maximale vergoeding van 400 euro krijg, schiet ik er dan toch 900 euro bij in. Het kabinet zegt chronisch zieken te ontzien. Maar dan zal die vergoeding toch moeten worden verhoogd?

Het kabinet wil zo graag de hufterigheid in de samenleving terugdringen. Dat zal nooit lukken, als je eerst doet alsof 6,3 miljoen mensen verantwoordelijk zijn voor een graai van 2 miljard euro uit de belastingpot en op grond van die misleidende voorstelling van zaken een graai te doet in de huishoudpotjes van de burgers.