Tagarchief: belastingparadijs

Nul belasting

Nul belastingHet valt allemaal weer reuze mee. De BTW wordt niet verhoogd. Het kabinet streeft toch liever naar de status van belastingparadijs.
Mondjesmaat, dat wel. Omdat minder belasting niet ten koste mag gaan van de inhoud van 's lands schatkist.

Eerder dit jaar werd een verlaging van de belasting op erfenissen aangekondigd. Moet in 2010 een feit zijn. Alle kleine beetjes helpen het morrende volk in toom te houden.
En
af en toe zijn er natuurlijk van die oproerkraaiers die de burger opstoken om geen belasting te betalen.

Nederland is lijkt nog lang niet op belastingparadijsen als Monaco. Liechtenstein en Andorra. Dat zal het kabinet ook niet willen, want om nou op OESO's zwarte lijst van belastingontduikers te komen, is schadelijk voor het internationale aanzien.

In juli schreef ik hier dat Nederland misschien best een belastingparadijs kan worden, zonder dat het ten koste gaat van de staatskas. In dat plan betaalt iedereen nog steeds belasting. De meesten een stuk minder, een grote groep hetzelfde als nu en een aantal mensen moeten dan wat meer betalen.

De overheid zal toch geld nodig hebben om de door ons gewenste voorzieningen te betalen. Mag ik u een hersenkraker aanbieden?
Kan de staatskas gevuld blijven als we nul belasting betalen?

Mag ik uw creatieve reacties? Ontwerp hier uw belastingparadijs.

Wel goed, niet gek? (4)

Wel goed, niet gek?

Onder de titel “Wel goed, niet gek”, een greep uit idiote ideetjes, die op dit weblog waren te lezen. De ideeën die de meeste punten van de lezers krijgen, worden opgestuurd naar deskundigen, die mogen zeggen of het idee werkelijk te gek voor woorden is, of dat het wel serieus kan worden genomen. Zo ja, wat is er voor nodig het idee in praktijk te brengen en welke consequenties kan het hebben?
Geef 21 punten aan het idee dat jij zeker bestudeerd wilt zien. Je 2e keuze krijgt 13 punten, je 3e keuze mag je 8 punten geven. Die puntentelling heb ik natuurlijk zelf bedacht en is net zo gek als die ideetjes, maar ik heb nu eenmaal wat met 21, 13 en 8.
Geef je score aan in je reactie (klik op “Jouw reactie” onderaan), of stuur het per e-mail op naar
postmaster@peterspagina.nl

Vandaag de laatste presentatie in deze reeks. De links verwijzen naar het artikel waarin het idiote idee is genoemd.

1. Van het wiel los. Wat zou er gebeuren als we in denken en doen ons aan het wiel zouden ontworstelen? Op gebied van mobiliteit zou het gedaan zijn met auto's en fietsen. De technologie van de schoen wordt zo sterk verbeterd dat je in een paar passen tientallen meters verder bent, zonder ook maar een blaartje op te lopen. Wegen en voetpaden worden glijbanen. Een stevig aanloopje en je zoeft op je kont naar je werk.

2. Code Belg worden. Elke nationaliteit kiezen die je zelf wilt. Inburgeringceremonie niet nodig als mensen hier al jaren wonen, werken en belasting betalen. In statistieken over immigranten ook de gevoelswaarde over immigratie opnemen (analoog naar de gevoelstemperatuur in het weerbericht)

3. Belastingparadijs. Geen gedoe met 4 schijven, aftrekposten, toeslagen en heffingskortingen. Ook geen vlaktaks. Wel een 48-taks. Een belastingstelsel waar bij een kleine 120.000 mensen er op achteruit gaan (de allerhoogste inkomens), ruim 1,5 miljoen mensen hetzelfde blijven betalen en ruim 7,5 miljoen mensen er op vooruit gaan. Samen betalen ze genoeg belasting om de rijksuitgaven te bekostigen, zodat andere belastingen afgeschaft kunnen worden.

Welke punten geeft u deze drie idiote ideetjes?

De vorige ideetjes waren hier op 27 juni, op 9 juli en 14 juli te lezen.
De stand van zaken: weinig punten nog binnen. 2 lezers in de reacties en 1 per mail. Voeg uw waardering hier de komende weken aan toe. Het is de bedoeling dat u aan bij elke aflevering aan de drie ideetjes punten toekent.

De score tot nu toe:

Uit aflevering1:
Gekke fietsplannen 29 punten (21 + 13)
Volkstuintjes 21 punten
Hymnesterie 13 punten

Uit aflevering 2:
Grond voor landbouw 21 punten
Feestelijke uitgaven 13 punten
Beter met banaan 8 punten

Uit aflevering 3:
Wek zelf uw stroom op 13 punten
Gestalde fietsen 8 punten
Glijbanen 21 punten

Uit deze 4e aflevering:
Van het wiel los 0 punten
Code Belg worden 0 punten
Belastingparadijs 0 punten

Belastingdruk

WeegpuntOver de belastingen maken veel mensen zich druk. Zo ging mijn hulp in de website-huishouding gisteravond hier nog uit zijn dak over verspilling van belastinggeld.
Misschien heeft-ie zijn voorlopige aanslag 2007 al binnen, ondanks dat de belastingdienst aardig achterloopt dankzij falende software.
De kans is groot dat zijn aanslag duidelijk maakt dat-ie meer moet betalen dan in 2006. Het CBS heeft uitgerekend dat er over 2007 ruim 8 miljard meer belasting is getoucheerd door het rijk, dan in 2006. Ik ben benieuwd hoeveel daarvan door mijn website-hulp moet worden opgehoest.

Het CBS verdeelt de belastingen in twee grote clusters: belasting over inkomen en vermogen (ruim 48 procent) en belasting over productie en invoer (ruim 50 procent).
Kijk je naar het toaal van elk cluster, dan wordt de schijn gewekt dat het bedrijfsleven bijna 1,5 procent meer belasting afdraagt dan alle individuele belastingplichtigen bij elkaar.
Maar bij het cluster productie en invoer worden ook omzetbelasting en accijzen gerekend. Die worden voor een groot deel door de consumenten betaald. Tel je die bij de belastingdruk voor de burger en reken je de successierechten mee (het CBS vermeld die apart), dan zijn de individuele belastingplichtigen goed voor ruim 55 procent van de rijksinkomsten.

Nu klagen burger en bedrijfsleven evenveel. Terwijl we toch in een belastingparadijs leven. Dat wil zeggen: we betalen veel, maar krijgen er ook veel voor terug. Dat mag je in een paradijs ook verwachten.
Natuurlijk kunnen en moeten er wat zaken beter. Belastinggeld dat is opgegaan aan mislukte ict-projcten bij de overheid, zien we nooit meer terug. Da's inderdaad verspilling. En dat de belastingdienst haar kosten niet waar weet te maken is ewrg zuur.

Drie kleine puntjes uit het belastingoverzicht:
1. Alle belastingen zijn keurig gespecificeerd. Op de post “overige” na. Die blijkt ineens van -38 miljoen in 2006 naar + 149 miljoen euro gestegen.
Welke onbekende spookbelastingen betalen we nog meer?

2. De belasting op milieugrondslag is lager uitgevallen. In 2006 nog 4,5 miljard, in 2007 slechts 3,7 miljard.
Dat is een beetje vreemd. Natuurlijk is de belasting niet het enige instrument om de milieudoelstellingen te halen, maar omdat die doelen nog lang niet in zicht zijn, zou je verwachten dat de druk op de klimaatketel minstens hetzelde blijft, of nog wat opgevoerd zou worden.

3. De successierechten. Die blijken langzaam maar zeker te stijgen (van 1,3 miljoen in 2001, via 1,5 in 2004 naar ruim 1,8 miljoenin 2007).
Dat was voor de staatssecretaris van de belastingdienst, Kees de Jager, aanleiding om die belastingen maar wat
te verlagen.
Dit staat haaks op de berekeningen van marktanalist
Misha van Denderen, die meent dat de vergrijzing prima te bekostigen valt met de successierechten, omdat er een sterftegolf van de bayboomers aankomt.

De successierechten en de post “overige” vormen slecht een fractie van alle belastingen (2 procent van het toaal).
Wellicht kan dit deel worden gebruikt om het voorstel te realiseren van
Paul de Beer (hoogleraar arbeidsverhoudingen UVA). Vorig jaar, in de week van de democratie, kwam hij met het idee om de burger elk jaar op het belastingformulier in te laten vullen waar men het geld aan wenst te besteden. Vijf procent van de belastinginkomsten zouden dan conform die wensen besteed moeten worden.
Nu de belastingen alsmaar stijgen, wordt het tijd dat idee op de agenda te zetten. In een belastingparadijs mogen we toch zeker wat meer directe democratie?