Tag archieven: combinatiekip

Geen redding voor haantjes.

Geen redding voor haantjes Trage overheid? Welnee. Wordt er een motie ingediend, krijg je binnen 2 maanden antwoord en wordt een onderzoek beloofd. Vervolgens heb je binnen de volgende 9 maanden het antwoord op je bord: een stukje kip met een omeletje ernaast. Je had gevraagd om een omeletkip, maar die kan niet worden geleverd.

De combinatiekip. In februari was hier al
een fantasietje te lezen over dit veelzijdige en duurzame stukje vlees. Om de zinloze dood van zo’n 30 miljoen jonge haantjes per jaar te voorkomen, diende Ernst Cramer (CU) in december 2008 een motie in en vroeg minister Verburg uit te vogelen of er kippen gefabriceerd konden worden die zowel als een prima legbatterij als een uitmuntend vleesproducent kunnen functioneren.
Nu zijn die functies gescheiden in legrassen en vleesrassen. De haantjes van legrassen worden massaal vernietigd. Om nutteloos gebruik van kippenvoer te voorkomen, natuurlijk.

In februari van dit jaar
beloofde de minister een haalbaarheidsstudie en die is nu afgerond. Verbrug schreef meteen een brief aan de Kamer (pdf!) en deelde mee dat de combinatiekip niet op grote schaal mogelijk kan worden gemaakt. Combinatiekippen zijn te duur en niet goed voor het milieu. Bovendien lijkt de consument, hier of elders in Europa, de haantjes van combinatierassen niet te op het menu te willen. Aldus de minister.

De WUR (Wageningen Universiteit en Research centrum) heeft in het onderzoek vijf combinatierassen vergeleken met de leg- en vleesrassen en kwam tot de conclusie dat die laatste veel efficiëntere producenten zijn dan hun combi-genoten.
Citaat uit de brief van Verburg: “Hennen leggen vanuit een oogpunt van voergebruik en milieubelasting efficiënt eieren als ze veel eieren kunnen leggen bij een laag volwassen gewicht. Pluimveevlees wordt efficiënt geproduceerd als de kuikens in relatief korte tijd het slachtgewicht (circa twee kilogram) kunnen bereiken. Dit is alleen mogelijk wanneer de ouders van de vleeskuikens juist een hoog volwassen gewicht kunnen bereiken. Een hoog volwassen gewicht gaat echter weer samen met een relatief lage eiproductie. Het produceren van eieren en vlees met eenzelfde ras gaat derhalve gepaard met een fors hogere milieubelasting en fors hogere kosten in vergelijking met de gespecialiseerde leg- en vleesrassen. Dit verschil kan variëren van 50 tot 100%”.

Daar komt dan nog bij dat het vetmesten van haantjes voor consumptie niet rendabel lijkt. De minster schrijft: “Gelet op de huidige culinaire traditie in Nederland en naburige landen, de beperkte
waardering van de slacht- en eetkwaliteit van deze dieren en vergeleken met de ontwikkeling van de (dalende) consumptie in Italië, schat de WUR de marktkansen voor dergelijke aantallen minimaal in”.

Jammer voor de haantjes van legrassen. Die blijven dus een heel kortstondig leven houden en blijven hooguit dienstbaar als voer voor dierentuinbewoners.
De CU haalt bakzeil. Hoewel minister Verbrug toch dezelfde religieuze principes er op na houdt als de CU, is ze niet gevoelig gebleken voor het argument dat het niet de goddelijke bedoeling is, levende schepsels ter wereld te brengen, louter om ze zo snel mogelijk te doden.
Vooralsnog mogen we blij zijn dat de coalitie het onderling wel eens is dat voor het menselijk leven andere principes gelden. Bijvoorbeeld dat ook jeugdige haantjes van 18 tot 20 jaar niet langer moet sneuvelen in Afghanistan.

Veelzijdigste stukje vlees

Veelzijdigste stukje vlees Het duurzaamste stukje vlees komt er aan: de combinatiekip. Dat wordt, als de ChristenUnie haar zin krijgt, de nieuwste bijdrage aan de evolutie. Het nobele doel is het leven van eendagskuikens te sparen. De gangbare consumptiekippen zijn nog helemaal niet zo veelzijdig, want òf het is een legkip, òf het is een braadkip. Die functies moeten te combineren zijn, meent de CU en minister Verburg heeft toegezegd de potentie van de combi-kip te laten onderzoeken.

De minister, visionair landbouwdeskundige, wijst er wel op dat de combi-kip alleen succesvol wordt als er voldoende eieren en vlees worden geconsumeerd. Het bedrijfsleven zal daar voor moeten zorgen.

Nu staat het nederlandse bedrijfsleven wel bekend om haar creatieve innovativiteit, dus dat komt wel goed. Het meest veelzijdige stukje vlees, zal over niet al te lange tijd in de supermarkts te vinden zijn als het allesomvattendtse stukje vlees.

U koopt een hele kip. Natuurlijk met twee gebraden kippenpootjes. Het borststuk is beenloos, dus daar heeft u uw kipfilet kant en klaar. Onder de vleugels twee gebakken eitjes. Even in de magnetron en smullen maar. Op de rug kant-en-klaar gekookte eieren.

Als het onderzoek is afgerond, zul je zien dat de CU alsnog afhaakt. De combi-kip kan alleen tot stand komen met behulp van gentechnologie en da's net een evolutionaire bijdrage te ver