Tag archieven: dresscode

Dresscode voor militairen?

uniformCadetten voelen zich zo bijzonder niet meer.  Dat zal Jos van Schilt, docent geschiedenis en promovendus op de Universiteit Tilburg, woensdag verdedigen bij zijn promotie. Zijn proefschrift, 'Herfsttij van het militaire elitegevoel', is het resultaat van een onderzoek naar het elitair zelfbeeld van aspirant-officieren op de Koninklijke Militaire Academie in de periode 1948 tot 2008.

Het democratiseringsproces, individualisering en informalisering, hebben bijgedragen aan een afnemend elitegevoel onder de aspirant-officieren van de Nederlandse Defensie Academie.Volgens de onderzoeker vindt men op de Academie een elitair zelfbeeld “niet wenselijk”. Individuele en collectieve deugden vindt men belangrijker. De cadetten worden dus getraind in loyaliteit, discipline, eer, integriteit en eerlijkheid.
Aan het zelfbeeld van de cadetten als groep wordt gewerkt door de ontgroening en onderlinge sociale controle. Daarnaast heeft de Nederlandse Defensie Academie het belang aan etiquette en het ervaren van trots op de cadettenidentiteit hoog in het vaandel staan.
Van Schilt stelt dat “beleidsmakers en politiek maar uit moeten maken welke balans in de meerduidige effecten van dit socialisatieproces acceptabel en gewenst zijn”.

Nou, dat werd vandaag duidelijk in een debat tussen minister van Defensie, Hillen, en de Tweede Kamer. De PVV vindt de militairen geweldig, maar ze gedragen zich als mietjes. Ze zouden juist trots op hun vak moeten zijn en die trots uitdragen door in uniform van huis naar werk te gaan. Het dragen van het uniform zou weer verplicht gesteld moeten worden, vindt de PVV.
De minister vindt ook dat een uniform een prachtige vertoning van trots kan zijn, maar een verplichting gaat hem iets te ver. Dat is raar. Dit kabinet deinst er niet voor terug hele groepen die van onze belastingcenten gebruik maken, middels bezuinigingen allerlei verplichtingen af te dwingen. Ik dacht dat het leger ook op onze kosten in stand werd gehouden, dus een ceremoniële verplichting is wel het minste dat je van soldaten mag vragen.

Het lijkt er toch erg sterk op dat dit kabinet en de gedoogpartner er veel voor voelen de normen en waarden-ideologie van Balkenende nu via verplichtingen in te voeren. In ‘Helpers weg, volgende ronde’, beschreef ik al de mogelijkheid dat Rutte de ‘gouden tijden’ van de werkverschaffing en ouderwetse burenhulp nastreeft.
De PVV is, die net als de VVD het woordje vrijheid in de initialen draagt, is ook niet te beroerd dwangmaatregelen te eisen. Het verplichte uniform, een maatregel uit vroeger tijden, is er weer een voorbeeld van. Typisch dat die twee de CDA-minister niet kunnen dwingen de militaire dresscode te verplichten. Zou Hillen op zijn strepen zijn gaan staan?

Ik vermoed dat de meeste militairen het op dit punt eens zijn met Hillen en zelf de vrijheid willen behouden om te bepalen of ze al dan niet in werkplunje naar het werk en weer naar huis gaan. Verder zal hun trots behoorlijk zijn geknakt door Rutte, Hillen en de PVV, die ze een oor hebben aangenaaid door het ontslag van zeker 2000 van hun collega’s geregeld te hebben.
De cadetten waar de Tilburgse onderzoeker over schrijft, zullen ook wel piekeren of ze werk zullen hebben, na het behalen van de diploma van eer.

Zomerse codes

Zomerse codes Maak je niet druk, raadt de RIVM ons aan. Vooral de ouderen moeten met het warme weer wat extra drinken en rustig aan doen.
Rustig aan? Het zweet breekt je alleen al uit, als je bedenkt welke zomerse codes je moet onthouden. Die codes moeten ons alert houden. Want jij mag dan lekker in een zonnig slaapje wegsukkelen, de gevaren om ons heen doen dat niet.

In België maakt men zich druk om de
zomerse dresscode. Op het werk wordt het niet gewaardeerd rond te banjeren in die bekende slonzige zomerspullen, die veel onbedekt laten. Dus geen colbertje met een korte broek eronder.

Tja, de klanten zouden het er eens benauwd van kunnen krijgen. Dat kan in ieder geval bij windstil weer. Al een paar keer gaf de Milieudienst Rijnmond
een stankcode af. Gisteren weer stankcode 2, die vandaag tot stankcode 1 is teruggebracht.
Als burger kun je er weinig mee. Maar als de dienst de code afgeeft moeten de bedrijven hun activiteiten minderen, soms zelfs geheel staken.

En dan is er altijd weer de
Code Droog. Die heb je in 5 kleuren en op deze kaart is te zien dat je in Utrecht en Gelderland maar beter kan stoppen met roken. Wie lekker wil barbecuen kan het ook wel vergeten.

Deze codes moet je allemaal uit het dagelijkse nieuws plukken. Het beste lijkt dus gewoon op je gemak thuisblijven, goed eten en goed drinken. Trek je er toch op uit let dan op de waarschuwingsborden. Hopelijk herken je de pictogrammen, de codes die aangeven dat je niet, ik herhaal niet,
in de rivier moet zwemmen.
Ga ook niet wandelen, want een tekenbeet is zo opgelopen, of je wordt pardoes overvallen door neerkomende haartjes van de eikenprocessierups.

Ben ik nog een of andere zomerse code vergeten?

Dresscode Blootshoofds

Dresscode Blootshoofds Het heeft niets te maken met hoofddoekjes, die de PVV niet op ambtenarenkoppen wil zien, maar uit een heel andere hoek komt het bericht dat een verbod op capuchons nader wordt onderzocht.

In Wassenaar hing een eigenaresse van een tankstation stickers op met de mededeling dat het dragen van capuchons is verboden. De eigenaresse was slachtoffer van een aantal ramkraken en wil niet nog eens vanonder een capuchon begluurd worden op de mogelijkheid van een volgende ramkraak.
BETA, de belangenvereniging voor de tankstationhouders, onderzoekt nu de juridische mogelijkheden voor een landelijk verbod.

Voor alle duidelijkheid: de eigenaresse van het Wassenaarse tankstation gaat geen mensen met hoofddoekjes of boerka’s buiten de deur houden. Zoals ze zelf zegt
in het artikel op Nu.nl: “Als een oude vrouw net in de kou en regen heeft staan te tanken en ze draagt een hoofddoekje, ga ik bij het afrekenen niet eerst eisen dat ze haar hoofddoekje afdoet”.

Het is me nog nooit opgevallen, omdat ik niet zo vaak een tankstation bezoek, maar de voorzitter van BETA zegt dat de tankhouders al gebruik maken van sticker, waarop wordt gewaarschuwd een helm af te doen bij het afrekenen. Nu wil men dat uitbreiden tot capuchons en zonnebrillen. Ook omdat de voorzitter het tamelijk onbeleefd vindt met gezichtsbedekkende accessoires bij een kassa af te rekenen.

Eerlijk gezegd vind ik die capuchons nog minder een gezicht dan een willekeurig hoofddoekje. Dat is echter persoonlijke smaak en daar ga je natuurlijk niet over twisten. En in land dat zo sterk de schijn op wenst te houden een vrij land te zijn, mag iedereen natuurlijk dragen wat hij of zij wil.
De hoofddeksels zijn echter nu al zo lang onderwerp van discussies, dat het misschien eens tijd wordt voor een heel andere dresscode.

De bontmuts kan niet, want dat is onnodig dierenleed, Petjes in het klaslokaal zijn een doorn in het oog van menig leerkracht. Het hoofddoekje mag niet, omdat we gelijksoortige geloofsuitingen nou net hebben weten terug te dringen tot een enkel Zeeuws of Veluws dorp. De hoedenparade op Prinsjesdag is nogal eens het mikpunt van grappenmakerij en dreigt politici ongeloofwaardig te maken. De hoge hoed had natuurlijk al lang verboden moeten worden, want we willen niet besodemieterd worden door de eerste de beste goochelaar.

Zet al die hoofddeksels toch af. Met de hoed in de hand, komt men door het ganse land. Met andere woorden: je mag gerust een of ander hoofddeksel bij je hebben, zolang dat maar niet op je hoofd zit.
Dan zit je nog met voor de ogen vallende haardossen. Of kapsels die van een of andere identiteit getuigen. Of er weer zo verschrikkelijk uitzien, dat het een belediging voor de toeschouwers mag heten. Ook onbeleefd dus.

De nieuwe dresscode luidt dus: ga blootshoofds. Iedereen kaal, da’s normaal.