Tag archieven: emigratie

Motieven emigratie

Motieven emigratie

Ruim 4,24% van de Nederlanders denkt er wel eens over te emigreren. In werkelijkheid maakt jaarlijks zo'n 0,76% die stap ook echt. Volgens het CBS hebben vooral jongeren emigratieplannen.

Op een bevolking van ruim 16,5 miljoen merk je daar natuurlijk weinig van. Slechts lokaal merken krimpende agrarische gemeenten wel eens dat er weer een paar boeren zijn geëmigreerd. Of zien universiteiten hun uitgezonden jonge wetenschappers niet meer terug, omdat ze hier te weinig perspectief zien. En talentvolle jongeren vertrekken omdat ze moeizaam aan de bak komen en last krijgen van wat Wilders hier aanricht.

Altijd zonde, die braindrain en teruglopende boerenstand. Het CBS vroeg waarom mensen emigratieplannen maken. Werk komt dan op de tweede plaats. Veel vaker wordt ruimte, rust, stilte of natuur als motief genoemd.
Andere, veel lager scorende motieven zijn: familie/vrienden, belastingdruk, culturele regels bevallen niet, verloedering/criminaliteit, opleiding of Nederland is te vol.

Vooral jongeren willen wel weg. De wat groeiende groep ouderen wil weg om motief numero 1: ruimte, rust, etcetera. Dertigplussers binden het hier veel te druk en dromen van een relaxed bestaan in België, Frankrijk, Spanje of Suriname.
Jongeren willen hun ding nog doen en dan in landen waar ze meer kansen hebben of krijgen dan hier.

Als die motieven in de werkelijke emigratiecijfers een stijgende trend gaan worden, krijgen we een land waar de vergrijzing zich verplaatst naar het buitenland en de jongeren ontbreken om nog wat van het land te maken. De dure plannen voor dijkverzwaring en neo-Deltaplannen kunnen de kast in. Een leeg land kun je zonder problemen vol laten lopen.

Na rust & ruimte, scoort eigenlijk het wonderbaarlijke “overige redenen” erg hoog. Bij vrouwen komt dat op de 2e plaats, bij mannen op de 3e, na werk. Wat die overige redenen dan zijn, lezen we bij het CBS niet.
Het moet een bont scala aan zulke persoonlijke motieven zijn, dat ze statistisch niet het vermelden als categorie waard zijn. Maar omdat het bij elkaar weer wel een grote greoep vormt, ben ik toch wel nieuwsgierig naar die overige motieven. Als je een idee hebt, laat het hier dan weten.

Opvallend aan emigratieplannen en werkelijke emigratie is, dat mensen naar landen vertrekken waar evenveel op aan te merken valt, als op Nederland. Met de politiek, milieu en veiligheid is overal wel wat mis.
Werken kan je overal wel, zeker in landen waar ze in Nederland opgeleide mensen goed kunnen gebruiken. En rusten in ruimte kan zeker in bijna elk land, behalve Nederland.

Daarom is het jammer dat het CBS niet meer vertelt over de keuze-landen. De werkelijke emigratiecijfers zeggen daar wel iets over. België en Duitsland, lekker dicht bij huis, zijn populair. Spanje en Frankrijk horen bij de middenmotors en Canada en Suriname vind je bij de hekkensluiters in het rijtje doellanden.

Zelf heb ik ooit een gedacht dat Toscane (Italië) een plek was, waar ik zou kunnen leven als ik werkelijk over emigratie zou denken. Ik dacht daarbij niet een aan werk, wel aan rust en ruimte. Maar ook het klimaat, de vriendelijke mensen, het heerlijke eten en het relaxte atmosfeertje spraken mij het meeste aan.

Denk jij ook wel eens over emigratie? En zo ja, welk land heeft jouw voorkeur dan en waarom?

Dag van de wereldburger

Dag van de wereldburger De internationale dag van de migrant is bijna voorbij. Nederland mag gerust een migratieland worden genoemd. Waarom? Elk jaar komen er mensen binnen, elk jaar verlaten mensen dit land. In 2007 telde het CBS 116.819 immigranten en 122.576 emigranten. Al vanaf 2003 gaan meer mensen weg, dan er binnenkomen. Was u dat ook al opgevallen?

En hoe zit het dan met die immigranten? Waar komen ze vandaan? Wel, ook weer bij het CBS zien we dat in 2008 op een totale bevolking van ruim 16 miljoen mensen, zo'n 3 miljoen zogenaamde allochtonen kennen.

De ruim 13 miljoen autochtonen stammen allemaal af van immigranten die uit het noorden, het oosten en het zuiden de lage landen bezochten en bleven hangen. Friezen, Bataven, Kaninefaten. Later kwamen daar Romeinen, Saksen, Franken, Vikingen, Bourgondiërs, Habsburgers, Spanjaarden, Fransen, Duitsers, Amerikanen, Canadezen en Russen bij.
Om de Hongaren, Chinezen, Italianen, Portugezen niet te vergeten.

Wie het als Nederlander dan hier, na een poosje wel weer gezien had vertrok naar de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Amerika, Australië en Zuid-Afrika.
Tegenwoordig zoeken de meeste nederlandse emigranten het dichter bij huis: Duitsland en België.

De ruim 3 miljoen allochtonen komen voor bijna 55 procent uit niet-westerse landen: Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Niet-westers in de definitie van het CBS, want die rekent Aziatische landen als Indonesië en Japan er niet bij.
Immigranten uit die landen worden gerekend tot de westerse allochtonen, toch altijd nog 45 procent van het gehele allochtone volksdeel.

De 13 miljoen autochtonen zijn grotendeels hun migrantenverleden vergeten. Geeft niet, voor velen ligt die afstamming al weer zo ver weg. Zo gaat dat blijkbaar als je hier lang genoeg woont.

Op deze dag van de migrant is het goed er even bij stil te staan dat migratie een ingeburgerd verschijnsel is in de wereld. Het gaat niet altijd om complete volksverhuizingen. Er mogen dan wel meer nederlanders emigreren dan immigreren, de meeste nederlanders blijven zitten waar ze zitten. Dat geldt zelfs voor de meest arme landen. Ook daar verlaten heel wat mensen huis en haard (voor zover aanwezig), maar de meesten blijven thuis.

Er zwermen wel zoveel mensen over de aardbol uit, dat in 2006 Kofi Annan (toen secretaris van de VN) het opnam voor de 191 miljoen migranten. Hij riep de VN-lidstaten op migratie onderdeel van hun beleid te maken. Accepteer dit sinds mensenheugenis bestaande verschijnsel. Al was het alleen maar om de vele migranten te bedanken die werk doen, waar ex-migranten inmiddels hun neus voor ophalen.

Ik vrees dat we nog jaren de dag van de migrant voorbij zullen zien trekken voordat die omgedoopt kan worden in de dag van de volwaardige en geaccepteerde wereldburger.