Tagarchief: energiebronnen

Nederland – Rusland

Nederland Rusland Quote van de week:
De manier waarop de Europese landen de zaak van de mensenrechten bij de Russen aan de orde stellen luistert nauw. Belerend optreden werkt averechts“.
Uit “De relatie tussen de Europese Unie en Rusland: een zaak van wederzijds belang” -advies van
de AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken), opgesteld in opdracht van de Eerste Kamer.

De senioren in het parlement houden morgen (27 oktober) een openbaar symposium over de samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland. De AIV stelt in de inleiding van het advies meteen aan de orde waarom niet iedereen zo gecharmeerd is van nauwere banden met Rusland. De Russen stellen zich uitermate 'assertief' op.
Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) spreekt van een “toenemend zelfbewustzijn”. In een interview in het Nederlands Dagblad
constateert hij dat die assertiviteit zich onder andere uit in de handelsbetrekkingen. Buitenlandse bedrijven worden niet zonder meer met open armen ontvangen in Rusland. Ze moeten wat toe te voegen hebben. Assertiviteit, zelfbewustzijn, diplomatieke formuleringen voor: Rusland gedraagt zich als een ongelikte beer.

Dat is lastig als je tot de top vijf van handelpartners met Rusland behoort. En ja, we zijn tenslotte ook nog eens een monarchie die Russisch bloed in de ad'ren heeft, dus als je Rusland op de vingers tikt, schoffeer je ons staatshoofd ook een beetje.
Redenen genoeg voor de Eerste Kamer om zich morgen op het hoofd te krabben en te piekeren hoe Nederland nu verder moet met die Russen.

Het AIV-advies doet twaalf aanbevelingen. Vijf daarvan zijn “tips & trics” om de reeds bestaande handelsbetrekkingen te versterken. Zo wordt het eens tijd Rusland definitief in de WTO (World Trade Organization) op te nemen en zou Nederland meer investeringen van het midden- en kleinbedrijf moeten stimuleren, vooral in de land- en tuinbouwsector.

Wat betreft de mensenrechten en ontwikkeling van democratie stelt het AIV voor een pragmatische benadering te hanteren. Bespreek die kwestie vooral binnen de Raad van Europa.
Het kabinet kiest ook voor die strategie. De ene handelsmissie na de andere bezoekt Rusland, maar tegelijkertijd even over de mensenrechten keuvelen is er niet bij. In het genoemde ND-interview zegt staatsecretaris Heemskerk: “Het kabinet vindt dat we Rusland niet moeten isoleren. Bovendien komen met internationale handel ook andere normen naar Rusland”.

Het AIV en het kabinet huldigen dus het maakbaarheidsprincipe dat een bloeiende handel kan leiden tot verbetering van het sociale- en politieke klimaat in het land van de Russische beer.

Laten we er nu eens van uitgaan, dat ze daar gelijk in hebben. Welke handel kan daar dan het beste toe bijdragen? Ofwel: wat hebben de Russen dat goed is voor ons en wat hebben wij dat goed is voor de Russen?
Nu is het zo dat wij vooral gas, olie en steenkolen importeren en Rusland daar industriële en agrarische produkten voor terugkrijgt. Terwijl wij voor onze energie afhankelijk zijn van (onder andere) Rusland, is Rusland deels afhankelijk van Nederland voor voedsel.

Om te beginnen zou onze afhankelijkheid van externe energiebrandstoffen verkleind kunnen worden. Niet door hier dan maar de steenkolenmijnen weer open te gooien of kerncentrales te bouwen, maar meer werk te maken van alle andere mogelijkheden. Er is nog heel wat te winnen in kleinere oplossingen.
Een deel van de agrarische producten zouden meer aan Russische eisen kunnen voldoen. Dan moet Nederland wel snel de EU-richtlijnen in praktijk brengen en minder schadelijke stofjes op gewassen spuiten.

Daarmee is mijn vraag nog lang niet beantwoord.
Misschien liggen er kansen voor de ICT-sector en de medische technologie. De eerste moeten we voorzichtig mee zijn. Rusland zou best eens wat kunnen leren van de groeiende digitale controle over de burgers hier. Dat zou geen beste bijdrage aan de vrijheid van Russische burgers zijn.
Maar met behulp van betere medische technologie zou de Russische beer wellicht een stuk gezonder kunnen worden. En een gezond volk gaat misschien ook gezonder denken.

Wat denkt u? Is er handel te bedenken waar Russische en Nederlandse burgers beter van worden?

Wel goed, niet gek? (3)

Wel goed niet gek?

Onder de titel “Wel goed, niet gek”, een greep uit idiote plannetjes en ideetjes, die ooit op dit weblog waren te lezen. De ideeën die de meeste punten van de lezers krijgen, worden opgestuurd naar deskundigen, die mogen zeggen of het idee werkelijk te gek voor woorden is, of dat het wel serieus kan worden genomen. Zo ja, wat is er voor nodig het idee in praktijk te brengen en welke consequenties kan het hebben?

Geef 21 punten aan het idee dat jij wel eens nader bestudeerd wil zien. Je 2e keuze krijgt 13 punten en de 3e keuze mag je 8 punten geven. Die puntentelling heb ik natuurlijk zelf bedacht en is net zo gek als die ideetjes, maar ik heb nu eenmaal wat met 21, 13 en 8.

Geef je score aan in je reactie (klik op “Jouw reactie” onderaan), of stuur het per e-mail op naar postmaster@peterspagina.nl

Hier de derde drie. De links verwijzen naar het artikel waarin het idiote idee is genoemd.

1. Wek zelf uw stroom maar op. Wij willen energie? Dan produceren we die zelf maar. De grens van het energieverbruik moeten we leggen bij wat het menselijk lichaam kan leveren. Zou onze gezamenlijke motoriek, ontlasting en lichaamswarmte genoeg kunnen zijn om ons van onze energiebehoeften te voorzien?
Zou het een oplossing zijn om alle subsidies voor alternatieve energiebronnen aan te wenden om de energiebronnen die we bij ons dragen te ontwikkelen?
Zie in dit kader ook het artikel “Zelfopwekking“.

2. Gestalde fietsen. Het Bouwbesluit moet worden aangepast om een fietsenberging aanhuis mogelijke te maken. Het liefst een kraakvrije bunker zijn, voorzien van een niet te hacken elektronisch cijferslot.
Een burger die aldus zijn eigen verantwoordelijkheid serieus neemt, zou de kosten aftrekbaar van de belasting moeten kunnen krijgen.

3. Glijbanen. Een heel ander sociaal plan dan de PvdA en de commissie Bakker voor ogen hebben. Het doel blijft hetzelfde volledige werkloosheid. Persoonlijk acht ik dat niet mogelijk, tenzij er heel ander drastische maatregelen worden genomen, dan tot nu toe gebruikelijk was.
In dit idiote sociale plan is de werkgelegenheid met een zestal punten voor eens en altijd geregeld.

Okee, mag ik uw punten a.u.b.? Ook de vorige gepresenteerde ideetjes mag je nog van je oordeel voorzien.

De 1e drie ideetjes werden 27 juni hier gepresenteerd. De volgende drie waren 9 juli hier te lezen. Aanstaande vrijdag de laatste publicatie in deze reeks.

Zelfopwekking

Centraal Station Stockholm

Openbaar vervoer biedt meer mogelijkheden energie te besparen dan tot nu toe werd gedacht. Wie in Stockholm met de trein gaat, zorgt er straks voor dat rijksambtenaren er warmpjes bij zitten.

Een nieuw te bouwen kantorencomplex gaat de treinreizigers gebruiken om de centrale verwarming te voorzien van warm water. Nu wordt de lichaamswarmte van al die forensen alleen gebruikt voor de verwarming van het station. Ze produceren echter genoeg om ook het nieuwe kantoor te voorzien in 15 procent van de warmtebehoefte.

Ja, mensen gebruiken aardig wat energie, maar ze hebben geen idee wat ze zelf kunnen leveren. De vraag is wel: hoeveel mensen heb je nodig?

De stelling in het artikel van gisteren, dat er alleen nog maar klimaatneutraal gevreeën mag worden, is natuurlijk volslagen ridicuul en dus onhaalbaar. Dan maar doorgefokt, want da's de enige manier om een hoeveelheid menselijke energie op te wekken, die voldoende is voor tal van toepassingen. Sterker nog, zoals ik hier eerder betoogde, zouden we voor onze energiebehoefte geen beroep meer moeten doen op externe bronnen, maar alleen de energie gebruiken die we zelf produceren. Geen olie- en gasboringen meer, geen kolendelving en atoomsplitsing, maar zelfopwekking.

Dat is geen idee van mijzelf. Er wordt al gewerkt aan het vervangen van batterijen door lichaamswarmte, bijvoorbeeld voor de stroom die een pacemaker nodig heeft. En op weblog GeenCommentaar voorzag men al dat als we volgepropt worden met nanodraadjes, we wellicht een gloeilamp aan de praat kunnen houden.

Niet alleen lichaamswarmte, ook lichaamsbeweging kan energie opwekken. Op het weblog Sargasso ging men uitvogelen hoeveel elektriciteit een mens kan produceren. Naar aanleiding van een artikel in Wall Street Journal (wat die jongens daar al niet lezen), waarin werd verkondigd dat iemand op een hometrainer best de lampen in de fitnesszaal kan laten branden.

In dat voorbeeld zit er nog een machine tussen mens en lamp. Maar op de TU in Delft is men al verder. Je laptop wordt van stroom voorzien door met je been heen en weer te zwaaien. Wat me weer terugbrengt naar Centraal Station Stockholm. Zodra de forensen in de trein zitten zijn ze al die energiebronnen weer kwijt. Zo goed is openbaar vervoer dus ook weer niet. Dat wordt dus lopen. Iedereen een accu in zijn rugzakje, lekker lopen van huis naar werk en 's avonds thuisgekomen het ding in de meterkast plaatsen.

Warmte en beweging. Het rendement van die bronnen is lager dan van de bekende vervuilende bronnen. Maar, los van wat zweetdruppels, is het een stuk schoner. Wellicht is de uitvinding van het vuur de grootste vergissing in de evolutie geweest. Had men die vlam nooit ontstoken, dan waren we nu misschien veel verder met technologieën die menselijke warmte en beweging rendabel kan maken. Zo slim zouden we toch wel zijn geweest?

Wek zelf uw stroom maar op

LichaamswarmteIn de jacht naar nieuwe, schonere energiebronnen doen de meest futuristische ideeën de ronde. Er is nog veel verspilde energie die in nuttige energie kan worden omgezet. Lichaamswarmte bijvoorbeeld. Nog even en The Matrix Reloaded wordt werkelijkheid. In die film ontdekten machines hoe ze de lichaamswarmte van mensen konden gebuiken voor hun eigen energie.

Wetenschappers in Duitsland hebben de methode om uit lichaamswarmte energie op te wekken verbeterd. De doorbraak bestaat er hier in dat nu slechts een klein temperatuurverschil nodig is om stroom te kunnen opwekken.
Het idee om lichaamswarmte te gebruiken is niet nieuw. Zo is er een chip ontwikkeld die lichaamswarmte in stroom om moet zetten om een
pacemaker op gang te houden. Dat kan ingrijpende operaties schelen, waarbij de batterijen moeten worden vervangen. Ook gehoorapparaatjes zouden zonder batterijen kunnen, door lichaamswarmte te gebruiken. Verder denkt men electronische horloges op die manier van energie te kunnen voorzien en ook het mobieltje batterijloos te laten bellen.
Lichaamswarmte kan ook benut worden bij de verwarming van huizen. Samen met de warmte-afgifte van huishoudelijke apparaten kunnen zogenaamde
passiefhuizen een bijdrage leveren aan minder energieverbruik en dus ook minder CO2-uitstoot. Zelfs varkens produceren zoveel warmte dat ook hun stallen goedkoper en milieuvriendelijker verwarmd kunnen worden.
De mens heeft voor van alles en nog wat stroom nodig. Nu kan alle warmte en beweging in energie worden omgezet, dus waarom zouden we niet zelf voor onze stroomopwekking zorgen, in plaats van daarvoor de natuur leeg te roven? Aan veel alternatieve energiebronnen kleven tal van bezwaren. Kernenergie geeft afvalproblemen, windmolens zijn beperkt rendabel en het kost menig meeuw zijn kop. Zonnecellen zijn te duur en oliewinnig uit koolzaad en plambomen kan tot bodemverschraling leiden.
Wij willen energie? Dan produceren we die zelf maar. Zou het een oplossing zijn om alle subsidies voor alternatieve energiebronnen aan te wenden om de enregiebronnen die we bij ons dragen te ontwikkelen? Zou onze gezamelijke motoriek, ontlasting en lichaamswarmte genoeg kunnen zijn om ons van onze energiebehoeften te voorzien? Waarschijnlijk niet, maar de grens van het energieverbruik moeten we dan leggen bij wat het menselijk lichaam kan leveren. En het duurt misschien te lang voor er technologieën zijn die onze eigen bronnen beter kunnen benutten. Maar het kan wel een keuze zijn: onze energie, die leveren wij voortaan zelf.