Tag archieven: feestdagen

Dag van de arbeid rustig verlopen

Dag van de Arbeid rustig verlopen In tegenstelling tot landen als Duitsland, Oostenrijk, Griekenland en Turkije, is de Dag van de Arbeid in Nederland zeer rustig verlopen. Uiteraard heeft de actie van een zwaar gefrustreerde arbeider uit Huissen, het volk de lust tot enige viering ontnomen. Maar doorgaans is de 1e mei hier een kalm dagje en daar zijn heel specifieke redenen voor.

Ten eerste is deze dag geen nationale vrije dag. In andere landen is het een, doorbetaalde, vrije dag en dat geeft mensen de gelegenheid zich over te geven aan uitspattingen op straat. Dat is in Nederland vooral bekend van de Koninginnenacht en festiviteiten als de jaarwisseling. Alle andere feestdagen verlopen, net als in andere landen, in alle rust.
Het is in Nederland niet verboden de Dag van de Arbeid te vieren, maar dat moet dan wel op eigen kosten. En dus wordt er meer gewerkt dan gevierd. De gemiddelde werknemer kan het wel waarderen als de baas een 1 mei-gebakje klaar heeft staan, zo blijkt uit
een onderzoekje.

Een tweede reden is de relatief grote tevredenheid van Nederlandse werknemers. Zo is men hier een stuk gelukkiger met de werkdruk, dan werknemers in bijvoorbeeld Spanje. Zweden en Italië. Wordt er dan niet geklaagd? Zeker wel. Maar ondanks gemopper over de baas en aanvullende arbeidsvoorwaarden, krijgt de werkgever hier toch een voldoende rapportcijfer.

Een derde oorzaak ligt in de historisch sterk krimpende belangstelling voor arbeidsonrust. Werd er tot in de 40'er jaren nog flink gestaakt, na de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw in de naoorlogse jaren daalde het aantal conflicten tot slechts een tiental oprispingen per jaar (zie eerder artikel van juni vorig jaar). Het straatrumoer is vervangen door cao-onderhandelingen.
De laatste jaren is er weer een
licht stijgende trend waar te nemen, maar vooralsnog loopt de econome eerder vast door files wegens werkverkeer, dan door massale stakingen en wegblokkades.

En dan is er nog het gegeven dat een meerderheid van het volk geen socialisten en communisten blieft. In 1918 had de socialist Troelstra zich al eens vergist in de behoudende Nederlandse volksaard. Hij dacht dat de ellende waar dit land in was gedompeld na de 1e Wereldoorlog, de ontevreden burgers voldoende motiveerde om een revolutie uit te roepen.
Gedreven door sterke voorbeelden uit ander landen en een paar onlusten in eigen land, riep Troelstra op het staatsbestel drastisch te veranderen. Gereformeerden, katholieken en koningsgezinden organiseerden echter snel een tegenoffensief. De liberalen keken aan de zijlijn toe en deden niets. Na publieke steun aan de monarchie bekende Troelstra openlijk zich vergist te hebben.

Ook de periode van de Koude Oorlog en de recente jaren, waarin alles wat naar links en rood riekt de schuld krijgt, zelfs van zaken waar het rode front absoluut geen debet aan had, demonstreren de afkeer die menig Nederlander heeft van het morgenrood dat de verworpenen der aarde uit hun ketenen zal verlossen.

Ook al zal de 8-urige werkdag zeer waarschijnlijk weer in ere worden hersteld, zal de 6-daagse werkweek zijn herintrede doen, moet er geploeterd worden tot na het 65-ste levensjaar, staan loonmatiging en bijbetalen aan uitgeklede sociale voorzieningen weer op de agenda, de 1e mei zal hier geen traditie worden waar overheid en bedrijfsleven wakker van zullen liggen.

Dagenlang bergen verzetten

Dagenlang bergen verzetten

December wordt door nogal wat mensen als druk ervaren. De laatste loodjes. Bergen werk te verzetten. En dan ook nog eens al die feestdagen.

Al die feestdagen?
U was zeker vergeten dat het vandaag ook de
internationale dag van de berg was? Gisteren de VN-dag van de mensenrechten en afgelopen zondag de nationale dag van de vrijwilliger.

Het is maar goed dat niet iedereen voor elke religieuze gedenkdag en elke nationale feest-of herdenkingsdag vrij krijgt. Zou iedereen ook alle internationale en nationale themadagen vrij nemen, dan is de kredietcrisis peanuts vergeleken met de ineenstorting van de economie als het alle dagen feest zou zijn.

Niet alleen de religieuze groeperingen kennen zo hun dagen. De VN evenaart in ieder geval het katholieke volksdeel. De internationale dag van de berg is één van de 59 dagen die de VN elk jaar presenteert.
Nationaal lijken we met nieuwjaarsdag, koninginnedag en 4 en 5 mei amper mee te tellen. Maar wat dacht u van nationale themadagen als valentijn, moeder- en vaderdag, dag van de secretaresse en de dag van het gezin? Die komen zo vaak voor dat ik niet eens de moeite heb genomen die op te nemen in dit summiere overzicht (xls. document).

December is niet eens de allerdrukste maand. Als we alleen kijken naar de religieuze feestdagen, de VN-dagen en de bekendste nationale dagen, dan is maart is met 24 dagen net iets drukker dan mei en december (beide 22 dagen).

Groeperen we de maanden per kwartaal, dan zien we dat het 1e kwartaal het drukst is (49 dagen) en dat het daarna steeds rustiger wordt (tot 36 dagen in het laatste kwartaal).

Kortom, december is niet de enige maand dat er dagenlang bergen drukte is. Wie er als een berg tegenop ziet, moet dat eens voor ogen houden. Of anders die berg de rug toekeren.

Wel goed, niet gek? (2)

Ei van Columbus

Onder de titel “Wel goed, niet gek”, een greep uit de idiote plannetjes en ideetjes worden gepresenteerd, die ooit op dit weblog waren te lezen.

Elke keer drie van die maffe hersenspinsels, die ik ga voorleggen aan echte deskundigen. Van de twaalf idiote ideeën, worden er drie opgestuurd naar deskundigen van mijn keuze, met de vraag zijn of haar licht daar eens serieus over te laten schijnen. Is het idee werkelijk te gek voor woorden of moet het wel serieus worden genomen? Zo ja, wat is er voor nodig het idee in praktijk te brengen en welke consequenties kan het hebben?
De reacties van de deskundigen worden in december hier gepubliceerd.
De twaalf plannetjes zijn een volstrekt willekeurige greep uit alle bizarre plannetjes, maar de drie die doorgaan naar de experts worden door jou gekozen:
Het idee dat zeker door moet omdat jij ook vindt dat het eens nadere bestudeerd moet worden geef je de hoogste score: 21 punten. De goede tweede geef je 13 punten en wat volgens jou beter niet door kan geef je 8 punten. Die puntentelling heb ik natuurlijk zelf bedacht en is net zo gek als die ideetjes, maar ik heb nu eenmaal wat met 21, 13 en 8.
Stem a.u.b. op alle drie de iedeetjes in elke afelvering. Geef je score aan in je reactie (klik op “Jouw reactie” onderaan), of stuur het per e-mail op naar postmaster@peterspagina.nl

Hier de tweede drie. De links verwijzen naar het artikel waarin het idiote idee is genoemd.

1. Grond voor landbouw.
Naar aanleiding van een artikel op weblog Sargasso over landbouwflats, in dit artikel andere ideeën om de productie van voedsel op peil te houden. Leegstaande gebouwen gebruiken, bedrijven waar nutteloze dingetjes worden gemaakt ombouwen, woningen voorzien van landbouwtuintjes en de boorplatforms op zee (straks niet meer nodig omdat de olie op is) ook benutten voor landbouw en visteelt.

2. Feestelijke uitgaven.
Met een verhoging van € 0,25 op elk uitgave voor kerst, sinterklaas en de knallende producten voor de jaarwisseling, zouden de goede doelen net zoveel binnen kunnen halen als de feestelijke omzet in totaal.
Aan goede doelen wordt net iets minder uitgegeven dan aan de feestdagen. Dat kwartje vult het gat.

3. Beter met banaan.
Idee: milieustraten op open op 2e paasdag (de woonboulevards sluiten).
De Avri en alle andere afvalinzamelaars doen hun best de burgers de milieustraat in te krijgen. De overheid zou iets meer steun kunnen geven. Met een beetje meer subsidie moet het toch mogelijk zijn mensen over te halen op 2e paasdag de koopboulevards links te laten liggen omdat er in de milieuboulevard niet alleen gratis compost is te verkrijgen, maar ook goedkope mobieltjes en gerecycled tuinmeubilair te halen valt.

De eerste drie idiote ideetjes verschenen hier op 27 juni. Ook daar kan je je score nog op kwijt.