Tagarchief: fietsenstalling

Wel goed, niet gek? (3)

Wel goed niet gek?

Onder de titel “Wel goed, niet gek”, een greep uit idiote plannetjes en ideetjes, die ooit op dit weblog waren te lezen. De ideeën die de meeste punten van de lezers krijgen, worden opgestuurd naar deskundigen, die mogen zeggen of het idee werkelijk te gek voor woorden is, of dat het wel serieus kan worden genomen. Zo ja, wat is er voor nodig het idee in praktijk te brengen en welke consequenties kan het hebben?

Geef 21 punten aan het idee dat jij wel eens nader bestudeerd wil zien. Je 2e keuze krijgt 13 punten en de 3e keuze mag je 8 punten geven. Die puntentelling heb ik natuurlijk zelf bedacht en is net zo gek als die ideetjes, maar ik heb nu eenmaal wat met 21, 13 en 8.

Geef je score aan in je reactie (klik op “Jouw reactie” onderaan), of stuur het per e-mail op naar postmaster@peterspagina.nl

Hier de derde drie. De links verwijzen naar het artikel waarin het idiote idee is genoemd.

1. Wek zelf uw stroom maar op. Wij willen energie? Dan produceren we die zelf maar. De grens van het energieverbruik moeten we leggen bij wat het menselijk lichaam kan leveren. Zou onze gezamenlijke motoriek, ontlasting en lichaamswarmte genoeg kunnen zijn om ons van onze energiebehoeften te voorzien?
Zou het een oplossing zijn om alle subsidies voor alternatieve energiebronnen aan te wenden om de energiebronnen die we bij ons dragen te ontwikkelen?
Zie in dit kader ook het artikel “Zelfopwekking“.

2. Gestalde fietsen. Het Bouwbesluit moet worden aangepast om een fietsenberging aanhuis mogelijke te maken. Het liefst een kraakvrije bunker zijn, voorzien van een niet te hacken elektronisch cijferslot.
Een burger die aldus zijn eigen verantwoordelijkheid serieus neemt, zou de kosten aftrekbaar van de belasting moeten kunnen krijgen.

3. Glijbanen. Een heel ander sociaal plan dan de PvdA en de commissie Bakker voor ogen hebben. Het doel blijft hetzelfde volledige werkloosheid. Persoonlijk acht ik dat niet mogelijk, tenzij er heel ander drastische maatregelen worden genomen, dan tot nu toe gebruikelijk was.
In dit idiote sociale plan is de werkgelegenheid met een zestal punten voor eens en altijd geregeld.

Okee, mag ik uw punten a.u.b.? Ook de vorige gepresenteerde ideetjes mag je nog van je oordeel voorzien.

De 1e drie ideetjes werden 27 juni hier gepresenteerd. De volgende drie waren 9 juli hier te lezen. Aanstaande vrijdag de laatste publicatie in deze reeks.

Gestalde fietsen

FietsenstallingVorig jaar zijn er ruim 1 miljoen fietsen aangeschaft, zo'n 2 procent meer dan in 2006. Er is echter een onverwacht probleempje: de huisvesting van de tweewielers.
Ik heb nooit geweten dat vroeger wettelijk is vastgelegd dat ook een fiets recht heeft op onderdak. Dat recht is een aantal jaren geleden uit de wet geschrapt. Ik kan me niet herinneren dat daar ooit een haan naar kraaide. Nu ineens wel. De vier grote gemeenten en de Nederlandse Fietsersbond hebben het ministerie van VROM gevraag de fietsentalling
weer op te nemen in het Bouwbesluit.

Het Bouwbesluit is een soort gedragscode voor architecten, aannemers, planontwikkelaars, bouwlustige gemeenten en timmerende burgers. Al wat gebouwd wordty, dient aan een scala van regeltjes te voldoen. Voor je een hek in je tuin zet, kun je beter dat bouwbeslyit er even op na slaan, want voldoet de erfscdheiding niet aan de voorwaarden dan mag je het ding weer weghalen.
Dat elke woning ook een fietsenstalling dient te hebben is een bepaling die niet helemaal uit dat besluit is verdwenen. Het is geen verplichting meer. Maar wil men wel een fietsenstalling, dan dient die minstens 2 procent van de totale woning te omvatten en zo gebouwd zijn dat je je hoofd nergens aan stoot en het brandveiligheid niet ondermijnt.

Omdat de verplichting is weggevallen zijn er veel huizen gebouwd waar de stalling ontbreekt. De grote steden en fietsersbond wijzen er fijntjes op dat de helft van alle gestolen fietsen voor de woning van de eigenaar is weggehaald.
Een
half jaar geleden drongen de grote gemeenten er bij VROM al op aan het fietsenschuurtje in ere te herstellen. Nu er een miljoen fietsen zijn verkocht, waarvan er, volgens de statistieken, weer zo'n 750.000 gestolen zullen worden, trekt men opnieuw aan de bel.
Prima actie, maar zou het helpen? Men weet ook wel dat diefstal uit garages, schuurtjes en bergingen alleen al in Amsterdam met ruim 10 procent is toegenomen.

Het kabinet had in het regeerakkoord de ambitie opgenomen dat er over twee jaar 100.000 minder fietsen gestolen moeten worden. Het eerste en enige concrete wapenfeit is de start van een landelijke databank. Helpt dat tegen diefstal? Nee, maar de databank moet wel helpen gestolen fietsen sneller terig te vinden. Alle fietsen, voorzien van een ingegraveerde code, staan nu in die databank. Nu kan een agent bij een controle snel opzoeken of de aangehouden fiets tot gestolen waar behoort. De rechtmatige eigenaar moet dan wel aangifte hebben gedaan. Dat gebeurt nog veel te weinig, dus gooit de overheid er ook een campagne tegen aan om mensen op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen.

Nu dat Bouwbesluit nog even aanpassen. Een beetje fietsenberging moet dan wel een kraakvrije bunker zijn, voorzien van een niet te hacken electronisch cijferslot. Een burger die aldus zijn eigen verantwoordelijkheid serieus neemt, zou de kosten aftrekbaar van de belasting moeten kunnen krijgen.
Daar heb ik de regering nog niet over gehoord. Of hoort het ook tot mijn verantwoordelijkheid eerst een burgerinitiatief op te starten om het kabinet te dwingen in 2010 niet 100.000 maar 750.000 minder gestolen fietsen als target in het beleid op te nemen?