Tag archieven: geluidshinder

Stil verkeer onmogelijk.

Stil verkeer onmogelijk We hadden al stil asfalt, stille banden, geluidschermen en 80 km-zones, nu krijgen we er een plafond bij. De ministerraad ging vandaag akkoord met een wetsvoorstel van minister Cramer (VROM) om geluidsproductieplafonds in te stellen.

Alle maatregelen voor
stiller verkeer zijn blijkbaar niet voldoende. De toename van geluid door groeiend verkeer kan door de huidige wetgeving niet worden beteugeld. Het geluidsproductieplafond moet daar een einde aan maken. Rond rijkswegen en hoofdspoorwegen worden maximale geluidwaarden vastgelegd, die ook bij groei van verkeer niet overschreden mogen worden. Met de maatregel hoopt men een miljoen woningen beter te beschermen tegen geluidsoverlast.

Gek dat de huidige wetgeving niet opgewassen is tegen de toename van verkeer. Regeren is vooruitzien, toch? Laat wat ingenieurs voorrekenen hoeveel geluid je kan dempen met zoab, geluidschermen en verlaging van snelheden, gooit het samen met een prognose van de te verwachten verkeerstoename in een computer en dan moet er toch iets uitrollen waar je goed beleid mee kan maken.

Zo werkt dat niet. De huidige wetgeving is vooral van toepassing op wijzigingen van auto- of spoorwegen. Ofwel: het asfalt en de rails. Er is geen rekening gehouden met wat er aan blik en staal overheen zal denderen. Goed dus, dat daar nu wel wat aan wordt gedaan. Regeren kun je ook beter laat dan nooit.

De oorzaak van de stijgende geluidsoverlast wordt dus toegeschreven aan de toename van het verkeer. Dat is lastiger aan te pakken dan het plaatsen van extra en betere geluidschermen, het bepalen van
snelwegpanorama’s als geluidsbuffer of de campagne voor stille banden nog eens nieuwe leven in te blazen.
Hoewel er aan de elektrische auto nog wat nadelen zitten, is het voor het geluid heel aardig dat het kabinet 65 miljoen euro gaat besteden aan versnelde invoering van dat vehikel. Het gezoem van die auto’s kan de geluidsoverlast flink reduceren.

Grote vraag is: wat gaat de maximale waarde van een geluidsproductieplafond worden? In de huidige
Wet Geluidhinder (pdf!) staat dat de geluidbelasting, veroorzaakt door de aanwezigheid van een weg, op de gevel van een woning niet meer dan 48 dB mag zijn. Ter vergelijk: gehoorschade treedt op bij 80 dB, verstoorde nachtrust bij 50 dB.
Het ministerie van VROM legt in haar FAQ uit dat een drukke verkeersweg op 10 meter afstand al 80 dB produceert. In diezelfde FAQ meldt het ministerie dat bij de geluidsdoelstellingen voor wegverkeerslawaai bij woningen nergens meer dan 70 dB te horen is.
Daar worden we niet wijzer van 48 of 70 dB? Wat al niet haalbaar is bij een drukke verkeersweg.

Het zou mooi zijn als het nieuwe geluidsproductieplafond de 48 dB als maximum stelt. Liefst nog een paar decibelletjes minder. Maar dan zullen er niet alleen meer en betere geluidsdempende voorzieningen moeten komen. Zolang heel het land niet in elektrische auto’s rondtuft, zal ook de toename van het verkeer zal ingedamd moeten worden. En da’s natuurlijk niet goed voor De Economie. Ik verwacht dat het geluidsproductieplafond de maximale geluidslast rond de 48 dB zal houden. Waarmee er weinig essentieels is veranderd.

Kunstschat als dwangsom

Bruegel Val van IcarusIn België wordt duidelijk waarom het misschien wel een goed idee is nationale luchthavens te privatiseren. In maart 2006 werd de overheid veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van 5 miljoen euro als er de geluidhinder van vliegveld Zaventem (Brussel) niet drastisch beperkt zou worden. Dat is nog niet gebeurd en nu eist actiegroep Noordrand alvast een deel van de dwangsom op. De actiegroep heeft een orginele manier gevonden om de dwangsom te incasseren: de overheid moet het schilderij “De val van Icarus” van Pieter Bruegel de Oude afstaan. Het schilderij is eigendom van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
Leuke zet van de actiegroep. Het schilderij is niet nodig om het land te besturen dus de uitgaven voor het landsbestuur komen hiermee niet in gevaar. De belatingbetaler kan opgelucht ademhalen. En dat voor dit doek gekozen is past wel bij de affaire. Icarus kan immers gezien worden als het eerste luchtvaartslachtoffer ter wereld. Het verhaal van Icarus staat ook symbool voor de hoogmoed die ten val komt. Linksboven ziet u Icarus dan ook het detail van Bruegel's schilderij, waar Icarus kopje onder gaat in de Egeïsche Zee.
Een heel creatieve vondst dus van de actiegroep Noordrand. Het toont ook aan dat het helemaal niet zo'n slecht idee is van onze overheid om Schiphol te privatiseren. Het vliegveldje in de Haarlemmermeerpolder heeft al aardig wat dwangsommen op zijn naam staan. Door de luchthaven te privatiseren kan voorkomen worden dat de de staat keer op keer het Rijksmuseum moet leeghalen. We hadden “” De Nachtwacht” kwijt kunnen zijn aan
onterecht ontslagen werknemers die volgens Schiphol tijdens diensturen een dutje doen. Of “De Schaatsrijders” van Adriaen van Ostade zou in handen gevallen zijn van het hoogheemraadschap Rijnmond, die een dwangsom mocht incasseren omdat Schiphol de sloten niet schoon kon houden. Scheve schaats van Schiphol, want door de troep in de sloten voren die 's winters natuurlijk niet meer dicht.
Schiphol lijkt soms op het meiske dat afgebeeld staat op “De Spilpenning” van Cornelis Troost. Het spilzieke mens wil maar eindeloos uitgeven en natuurlijk pruilen als ze terecht wordt gewezen. Zo vond Schiphol
in 2000 de dwangsommen buitensporig hoog, die toenmalige minister Netelenbos wilde opleggen voor overschrijding van de geluidshinder.
In België is de verantwoordelijke minister Landuyt (waar kan je anders heen met een vleigtuig?) niet van plan de dwansom te betalen. Niet met geld en niet met 's lands nationale kunstschatten. Wacht eerst de regeringsonderhandelingen maar af, zo zegt hij, waar het spreidingsplan van de vluchten nog uitgewerkt moet worden. Maar ondertussen is de behandeling van het beroep dat de Belgische regering tegen de uitspraak van maart 2006 heeft gedaan, uitgesteld tot september. De omwonenden van Zaventem houden voorlopig dus nog een gestoorde nachtrust, maar dat is nu een stuk leuker geworden danzkij actiegroep Noordrand. Met een glimlach op het gezicht kan men wakker blijven liggen.