Tagarchief: landbouwflats

Afsluiting in de toekomst

Afsluitdijk torensTijd is geld en of de overheid daar wel even rekening mee wil houden. Dat lijkt de boodschap die uit diverse maatschappelijke sectoren aan het kabinet wordt duidelijk gemaakt. Dure ict-projecten, die te traag verlopen. Onderwijsvernieuwingen die al geëvalueerd worden nog voor ze goed en wel hun waarden hebben kunnen bewijzen. En nu dan neerlands beroemdste dijk, die aan modernisering toe is, maar ook al aan vertraging lijdt.
Bij het 75-jarig bestaan van de Afsluitdijk werd gezegd dat een mooi ding was, maar niet meer van deze tijd. En al helemaal niet van de toekomst waar klimaatveranderingen andere eisen stellen aan die waterkering. En nu minister Eurlings de snelle spoorverbinding naar het noorden heeft afgeblazen, zal de Afsluitdijk opgeknapt moeten worden om de grote oversteek naar de buitengewesten van Nederland makkelijker en sneller te maken.
Maar dat gaat zomaar niet. Een minimale ingreep kan vergaande consequenties hebben voor de natuur rond de dijk of voor de totale waterhuishouding van ons grootste zoetwaterbekken, het IJsselmeer.
Toen bij de verjaardag van de dijk staatssecretaris Tineke Huizinga
de regie opeiste voor het hele IJsselmeergebeid, zette ze een stel jonge ambtenaren aan het werk en eiste een bijzonder innovatief staaltje werk van ze. Een allesomvattend plan, dat de problemen met wonen, werken, recreëren, klimaat en natuurbescherming op moet lossen.
Blijkbaar heeft de staatssecretaris nog te weinig vertrouwen in haar jonge ambternaren en al helemaal niet in belangenorganisaties als de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer. Deze lanceerde al een plannetje voor het oppimpen van de Afsluitdijk: maak er een
paar gaten in. Het IJsselmeer wordt dan weer wat zoputer en er onmtstaat weer getijdewisseling. Goed voor de visstand, de vogels en de kwaliteit van het water. De stichting ziet het liefst dat de dijk helemaal wordt weggehaald, maar ziet zelf wel in dat niemand dat serieus zal nemen. Zelfs over de plannen van rijk's eigen hoofbouwmeester, Mels Crouwel, hoor je niets meer. Hij ziet graag de dijk volgebouwd met mooie huizen.
Waar nu de hoop van Rijkswaterstaat is op gevestigd zijn de studenten Civiele Techniek. Wie wil mag meedoen aan de wedstrijd 'Afsluitdijk van de toekomst'. Wie een ontwerp inlevert waarmee de dijk weer decennia vooruit kan krijgt een paar euro's om in Australië op vakantie te gaan. Het kansmakende ontwerp moet rekening houden met klimaatbestendigheid, veiligheid, voldoende spuicapaciteit, maakbaarheid en toekomstgerichtheid. Inmiddels heeft ook dit project vetraging opgelopen. De
inzendtermijn is verlengd tot 23 mei 2008. Alle tijd dus om ons er ook eens mee te bemoeien.
Kijk, mooie huizen op de dijk is leuk, maar levert weinig op. Waarom geen
landbouwflats er op gezet? Er is genoeg water in de buurt om paprika's, komkommers en sla mee te verbouwen. We krijgen zo wat meer van die broodnodige landbouwgrond, dat verder niemand in de weg zit. De dijk wordt er niet mooier op (zie foto linksboven) maar het brengt wel wat op.
Of anders een paar tulpen lang de dijk. Mooie eilandjes waar gewoond en gerecreëerd kan worden. Als zoiets
voor de Noordzee kan, moet dat zeker langs de Afsluitdijk kunnen.
Heeft u nog fantasievolle ideetjes?
Afsluitdijk tulpen

Grond voor landbouw

HuurTwee weken terug schreef redacteur Steeph van het weblog Sargasso een artikel over te verwachten tekorten aan landbouwgrond en een wel heel fantasievolle oplossing daarvoor: landbouwflats. Een erg dure oplossing, zo rekende Steeph voor ons uit. Daar moest ik opeens aan denken toen ik weer langs een kantorencomplex fietste dat nu ruim drie jaar leeg staat. Hee, dacht ik, zou het goedkoper zijn als ze zo'n complex ombouwen tot een landbouwflat?
Ik heb geen idee hoeveel er wereldwijd aan gebouwen leegstaan en of dat dan een oplossing zou zijn voor het tekort aan landbouwgrond.
Hoewel het aardig gaat me de economie en de leegstand aan bedrijfsruimten afneemt, lag eind vorig jaar alleen in Nederland nog zo'n
5,9 miljoen vierkante meter op een gebruiker te wachten. Al fietsende bedacht ik de volgende varianten om landbouwgrond te winnen:

1. Alle te lang leegstaande gebouwen worden eerst gevorderd om het woningtekort op te lossen. Wat overblijft krijgt een agrarische bestemming. Ik denk dat je dan nog heel wat tomaten en parika's kan telen.
2. Dat zal niet genoeg zijn. Maar er zijn nog meer gebouwen. Tel bij de leegstaande gebouwen alle fabrieken op die nutteloze zaken maken. Voedsel hebben we tenslotte harder nodig dan Ambi-pur luchtverfrissers of alweer een nieuwe vlekkenreiniger. De vrijgekomen bedrijfsruimten worden ook tot een technologische plantages omgebouwd en we hebben weer voor jaren sinasappels en champingons.
3. Dat hele arsenaal aan voornoemde gebouwen kan natuurlijk ook tegen de vlakte om plaats te bieden aan een nieuw soort ruimtelijke ordening: er worden alleen nog maar woningen gebouwd met een tuin, groot genoeg om de bewoners zelf een deel van hun voedsel op te laten verbouwen.
4. De natte variant. De zee hoeft niet leeg gevist en met olie vervuild te worden. Alle boorplatforms, vaak een kleine stad op palen, leegruimen en er aquarium van maken waar consumptievis gekweekt kan worden.

Tja, dat zij zo van die ideeën die je wel op de fiets kan bedenken maar die natuurlijk nooit op de tekentafels van de landinrichters zullen komen. Die laten rustig een flinke lap grond ook jaren braak liggen. Pardon. da's niet waar. Ik zag een stuk grond met een hek erom en een groot bord er op. Op dat bord werd het volgende kantorencomplex aangekondigd. Dat staat er ook al weer een dikke twee jaar zo bij.
Ach, ook maakbaarheid houdt op bij de grenzen van de fantasie. En dus zullen we nog meer gebouwen krijgen. Daar zullen ongetwijfeld landbouwflats tussen staan die zo duur zijn dat ook die jaren leegstaan. Heeft u nog een idee?

Toevoeging 27-07-2007; 20:30 u.
Sargasso-redacteur Steeph gaf nog een linktip over de leegstand van kantoren, waar onder andere valt te lezen dat hoe groot de leegstand ook is, men toch nieuwe bedrijfsruimten erbij blijft bouwen. Kantorenbouw in plaats van akkerbouw. Bedrijven in plaats van verbouwen.