Tag archieven: Miljoenennota

Bezuinigen? Het mag wat kosten.

BijsluiterDetailhandel Nederland doet een beroep op het kabinet om uiterst terughoudend te zijn met lastenverzwaringen. Wat krijgen we nou? Het kabinet heeft toch lastenverlichtingen beloofd voor ondernemend Nederland? De winkeliers zien dat toch iets anders. Bovendien vrezen zij de gevolgen van bezuinigingsmaatregelen.

Detailhandel Nederland legt het uit. De plannen in de Miljoenennota en de vakbonden veroorzaken forse loonstijgingen. De regering kondigt toch lastenverzwaringen aan. Werkgeverspremies voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en kinderopvang worden hoger in 2012. De kleinebanenregeling, die voor de detailhandel een lastenverlichting betekende, loopt eind 2011 af.
De vakbonden reageren op de kabinetsplannen met looneisen die de afnemende koopkracht moeten compenseren. Die eisen alleen al betekenen een kostenstijging van 300 miljoen euro per jaar, volgens Detailhandel Nederland.

Dat is één sector die voorrekent welke negatieve effecten de bezuinigingen kunnen hebben. De huisartsen protesteren deze week tegen Rutte’s snoeimes. De voorzitter van de LHV (Landelijke Huisartsenvereniging), stelt dat de bezuinigingen tot een kostenexplosie zullen leiden. “Huisartsen zullen als gevolg hiervan meer ondersteunende taken zelf moeten gaan doen. Hierdoor kan de huisarts niet anders dan vaker doorverwijzen naar de specialist. Resultaat? Oplopende wachtlijsten bij ziekenhuizen, hogere zorgkosten in de tweede lijn en uiteindelijk een hogere zorgpremie in 2013”, voorspelt de LHV.

De NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) looft de plannen van het kabinet voor gezonde zorg dichtbij: preventieve zaken als meer groen en sportmogelijkheden in de wijken. De Federatie vraagt zich wel af waarom er dan ook op preventie wordt bezuinigd. Dat kan, op de lange termijn, alleen maar tot hogere zorgkosten leiden.

Vakbond FNV, ook deze week in actie, heeft laten uitzoeken wat het rendement is van de bezuinigingen op de Wajong, de uitkering voor jongeren met een handicap. Epsilon Research legde diverse studies naast elkaar (pdf) en concludeert dat de gewenste effecten (meer jongeren aan het werk) tegen zullen vallen en dat de hele operatie misschien wel 750 miljoen euro aan extra kosten met zich mee zal brengen.

Eerder liet Kunsten ’92 uitzoeken of de bezuiniging op cultuur ook de samenleving duur zal komen te staan. Het antwoord was natuurlijk: ja, tegenover een besparing van € 200 miljoen op de Rijksbegroting, kan op lange termijn een maatschappelijk verlies staan, oplopend tot € 15 miljard euro, aldus Atlas voor Gemeenten, die het onderzoek (pdf) verrichtte.

De schade voor de samenleving bedraagt bijna 16 miljard euro, als we alleen de bovengenoemde bedragen bij elkaar optellen. Weten de onderzoekers het beter dan het kabinet? Rutte en zijn ministers zijn toch niet achterlijk? Ze zullen heus wel hun rekenwerk hebben gedaan. Helaas blijken die berekeningen alleen het staatshuishoudboekje van vandaag te betreffen. Goed, met wat speculaties voor volgende week en het jaar daarop. Geen calculaties van de risico’s.

De belangenonderzoeken zijn voor een deel ook speculatief. Scenario’s schetsen, heet dat. Het is wel jammer dat de scenario’s amper worden ingezet in het debat tussen volksvertegenwoordiging en kabinet. De Tweede Kamer kan op zijn minst vragen of het kabinet niet alleen doemscenario’s voor Griekenland opstelt. Het kabinet heeft de bezuinigingen uitstekend berekent, maar de gevolgen niet. Daar mag, nee, moet het kabinet ook naar worden gevraagd. Als het kabinet al die onderzoeken kan weerleggen, heeft het een uitstekende kans de bezuinigingen extra te verdedigen.

Blijken de scenario’s waar, dan is het echter een extra reden niet te bezuinigen. De Miljoenennota liet ook zien dat het Rijk al dik 1 miljard heeft verdiend aan de staatsleningen aan banken als ING en Fortis. Dan mag er wel wat minder worden bezuinigd, Als de schadeposten kloppen, dan moet er ook anders en voorzichtiger worden bezuinigd.

De tegenbegrotingen

BegrotingOp GroenLinks na, heeft de volledige oppositie een tegenbegroting on-line staan. De alternatieven zijn iets socialer en wat groener dan de Miljoenennota van Rutte I. Ter stimulering van de economie deelt de oppositie financiële prikkels uit op net iets andere terreinen dan het kabinet.  In plaats van uitbreiding van het wegennet, ziet de oppositie meer heil in versterking van onderwijs. Om het maar eens heel kort door de bocht samen te vatten.
De tegenbegrotingen van D66 (Worddocument), de PvdA, de SP en de CU (allen in pdf) hebben één ding gemeenschappelijk met het kabinet: de staatsschuld beperken. De SP komt op een wat hogere staatsschuld uit dan kabinet en de andere partijen.

Om de staatsschuld een beetje onder controle te houden, moet ook de oppositie dus net zozeer schuiven met postjes als het kabinet dat doet. Het mag er dan allemaal wat vriendelijker uitzien, ook in de tegenbegrotingen worden alle voordeeltjes gecompenseerd door nadeeltjes, waar niet iedereen even blij mee zal zijn.
Dat is ook niet te doen, als je er vanuit gaat dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de staatsschuld. De staatsschuld staat zwaar onder druk door de crisis. Zowel in de plannen van het kabinet, als in de alternatieven wordt amper meer gerept over de oorzaak van de crisis en oplossingen vooreen volgend debacle. Het gaat alleen nog over een uitweg uit de schulden.

Voor D66 is het helder: “Zowel banken (te veel risico genomen), als overheden (te grote overheidsschulden), als individuele burgers en bedrijven (te veel schulden in hypotheken en leningen) hebben een aandeel in de oorzaken van deze crisis”. Met die stelling schurkt D66 dicht tegen de visie van het kabinet aan. Allemaal schuld, dus moeten we er allemaal wat van voelen, volgens Rutte I. En daar is het kabinet eigenlijk nog veel te laks mee, vindt Pechtold, die het crisisverhaal verder overslaat en de vergrijzing als belangrijkste risicofactor opvoert.

De PvdA is het volledig eens met Rutte I dat “de overheidsfinanciën houdbaar zijn en dat bestedingen van de overheid doelmatig en zuinig zijn” en is “voorstander van een begroting die de rijksfinanciën in evenwicht brengt”. Waarna de accentverschuivingen genoemd worden.
De ChristenUnie vindt dat we allemaal moeten leren van de crisis (Never waste a good crisis) omdat “we ons niet gedragen als een rentmeester van de schepping, maar als roofbouwer” en ziet in de crisis kansen om die mentaliteit nu eens voorgoed aan te pakken.
De SP stelt als enige dat “deze crisis niet kwam door een te grote publieke sector maar door een te grote financiële sector”. De SP wil daarom dat “de financiële sector een groot deel van de rekening betaalt in plaats van de publieke sector”.

Waarmee al duidelijk wordt waarom de oppositie niet met een krachtig, gemeenschappelijk alternatief komt. PvdA en D66 weten uit (regerings)ervaring dat een kloppende boekhouding op meer complimenten kan rekenen, dan uit het cashen van bevlogen idealen.
Natuurlijk is het onverstandig het huishoudboekje niet orde te hebben. Dat neemt niet weg, dat er ook een antwoord nodig is waarom dat huishoudboekje herhaaldelijk in de rode cijfers komt. Maar we zullen het niet snel eens zijn over een herziening van samenleving en economie. De tegenbegrotingen mogen dan ook worden gezien als goedbedoelde pogingen, de samenleving wat vrolijker door de modder te helpen.

De tegenbegrotingen gaan vooral over een andere manier van bezuinigen. Daar valt veel voor te zeggen, want de kaasschaafmethode is niet alleen onrechtvaardig, het is te betwijfelen of die methode ook effectief is. Meer snoeien dan investeren zou, volgens sommigen, de economie er ook niet op vooruit helpen.
In de tegenbegrotingen wordt te weinig of geen aandacht besteed aan de vraag hoe noodzakelijk de bezuinigingen zijn. Zijn er wel redenen voor de huidige bezuinigingen, vroeg ik mij in juni hier af. De staatssteun aan banken is voor een groot deel afgelost, er zijn ook meevallers en niet de publieke sector maar de kredietcrisis zette de Maastrichtnorm onder druk.

Dus ja SP, de banken betalen hun schulden, met dikke rente, al terug. En, PvdA en D66, waarom die Zalmdoctrine handhaven (meevallers niet meerekenen) en waarom geen, tijdelijke overschrijding van de Maastrichtnorm? Goed rentmeesterschap, beste CU, is iets dat in voor- en tegenspoed de aandacht verdient.
Eerst maar een duidelijk krijgen hoe hard die bezuinigingen nodig zijn, in plaats van ieders ideologische agenda afficheren als een kans om uit de crisis te komen.

Het onderste lek moet boven

Hofvijver“Laten we weer snel naar de inhoud gaan en zorgen dat iedereen zich goed kan voorbereiden op de algemene politieke beschouwingen van woensdag”, sprak Kamervoorzitter Verbeet (De Volkskrant). Ze bedoelt: laten we het nou niet teveel over het lekken van de Miljoenennota hebben.
Probeert ze een partijgenoot uit de wind te houden? Vorig jaar bekende PvdA’er Paul van der Tang het Prinsjesdaglek te zijn. De PvdA-fractie strafte hem, door hem een maand het zwijgen op te leggen. Hij moest in de Kamer zijn mond houden, terwijl hij toch de financiënspecialist was.

De uitspraak van Verbeet doet het ergste vermoeden. De grootste oppositiepartij zal er stevig tegenaan moeten in de komend begrotingsdebatten, Ze hebben dus de volledig fractie hard nodig. Als het lek weer binnen de PvdA-fractie zit, is dat nu een nog grotere blamage dan vorig jaar.

Het zal ook over het lek moeten gaan. Een overheid die zijn ICT niet waterdicht heeft en allerlei stukken laat rondslingeren, zodat Frits Wester ze voor het oprapen heeft, komt natuurlijk niet zo betrouwbaar over. Dat kan Rutte er echt niet bij hebben, nu blijkt dat hij de burger echt te grazen gaat nemen.
Het is dus belangrijk te weten waar het lek zit, al was het maar om het kabinet te vrijwaren. Want het lekken is zo’n gewoonte geworden, dat ook het kabinet verdacht kan worden. Frits Wester is ingehuurd als commercieel persbureau. Het kabinet heeft er enig belang bij dat er al wat reuring is, voor de echte debatten loos gaan. Het kabinet kan zich wat beter voorbereiden op kritieken als ze al reacties krijgt van publiek, pers en politici.

Er is dus een reden aan te nemen, dat het kabinet zelf lekt. Dat vindt Harry van Bommel (SP) ook. “Dit is met opzet gebeurd. Het is bewuste, handige strategie (…). Als het niet bewust is gedaan, eet ik mijn hoed op”, zegt hij in het NRC. Ook hij vreest dat het debat meer over het lekken zal gaan.
Het debat zal er ook over moeten gaan. Een kabinet dat plannen maakt (de stukken pas morgen publiek maken) en dat niet kan waar maken, is geen knip voor de neus waard. De burgers hebben er recht op te weten wat voor vlees ze nu precies in de kuip hebben. Is het kabinet te vertrouwen of niet?

7 jaar schuld en boete.

7 jaar schuld en boete

Ruim zeven jaar hebben we met de zogenaamde Balkenende-kabinetten te maken. In die tijd is het saldo-overschot van 9 miljard euro teruggebracht naar een tekort van 5,6 miljard (in 2007). In 2008 en 2009 zal dat nog hoger zijn. De echte en definitieve cijfers over 2008 zijn niet goed te bepalen. Diverse bronnen melden verschillende bedragen. En de verwachting voor 2009 is net bekend gemaakt in de Miljoenennota.
De nationale schuld is in diezelfde tijd toegenomen met 7,6 miljard euro. Ook die zal voor 2008 en 2009 hoger zijn.

Als we Balkenende I tot en met IV op een rij zetten, zien we dat ze een florissante start hadden. Financieel dan. De boedel werd overgenomen van het paarse kabinet Kok II en in het eerste jaar onder Balkenende's premierschap veranderde er niet zoveel, omdat men de handen vol had aan de chaotische coalitiegenoot, de LPF.
Pas in 2003 kon Balkenende echt aan het werk, gesteund door de VVD en D66. Ondanks de strengheid van boekhouder Zalm, liepen vanaf toen de saldotekorten en de nationale schuld gestaag omhoog. (Zie deze excelsheet voor de overheidsuitgaven onder Balkenende's kabinetten).

Balkenende moet zich toen ineens herinnerd hebben dat Lubbers ongeveer hetzelfde overkwam en dat onder Wim Kok en Den Uyl de tekorten en de nationale schuld redelijk in toom zijn gehouden. En maakte de switch naar de PvdA. Zou dat helpen de saldotekorten en de nationale schuld te beperken?Nu blijkt die switch niet zo fortuinlijk te zijn. Maar dat ligt niet aan het CDA, niet aan de PvdA, zelf niet aan de CU, het ligt natuurlijk aan de crisis.

De kans is echter groot dat Wouter Bos alle verwijten zal krijgen. Het geheugen van Nederland heeft so-wie-so sterk de neiging de saldotekorten en schulden in de schoenen van alles wat links is te schuiven. En jawel, toen de PvdA deelname aan Van Agt I – II(saldotekorten) en Lubbers III (toename nationale schuld), kon het beter. Maar veel vaker waren combinaties waar CDA en VVD aan deelnamen rentmeesters met een gat in de hand (lees meer hierover bij de cijferaars op Sargasso).

De Miljoenennota 2009 gaat met het nodige gekrakeel gepaard. Het zal veel Nederlanders boven de pet gaan, terwijl men zich wel zorgen aangepraat krijgt over de tekorten en de nationale schuld. Wel, bedenk dan dat het onder Balkenende niks nieuws is. Sterker nog, onder CDA-premiers lijkt het wel een traditie. Het lijkt me goed dat ook eens te betrekken in de actuele discussie.

In de periode na de 1945 (27 kabinetten) regeerde het CDA 25x mee, waarvan 10x onder leiding van CDA-premiers. De PvdA deed 14x mee en leverde 3x een premier. De VVD zat 15x in een coalitie en had alleen een premier in het 1e kabinet na de oorlog (de VVD heette toen nog VDB).
(Zie ook
deze excelsheet voor een overzicht van kabinetten, premiers, coalities, crisissen en zittingsduur).

Ach, meende mijn oom Jaap zaliger te zeggen: of je nou door de kat of door de hond gebeten wordt. Daar had hij in zoverre gelijk in dat het natuurlijk meer moet gaan over de gevolgen van de uitgaven. Wat is er in positieve of negatieve zin, allemaal mee bereikt? Mag ik dat even, heel kort door de bocht, samenvatten?

De balans van 7 jaren Balkenende laat een overschot aan normen zien. Een reuzenberg aan handvesten, herenakkoorden, gedragscodes en niet bindende afspraken. De waarden zijn echter sterk gedaald. Een duurder wordende zorg, klimaat- en milieudoelen die maar niet gehaald worden en een scala aan veiligheidsmaatregelen, die niet alleen ingrijpen in ieders privacy, maar ook het gevoel van onveiligheid maar niet weg kunnen nemen.

Wordt het nu toch wel tijd het roer eens om te gooien?

Het kabinet lekt zelf

Het kabinet lekt zelf Het kabinet denkt het jaarlijks gerommel met de Prinsjesdagstukken te voorkomen door pas op de middag van het feestelijk gebeuren zelf de pers van munitie te voorzien.
Toch zal RTL4 natuurlijk weer als eerste delen uit de miljoenennota publiceren. Daar is eigenlijk geen spectaculair nieuws meer aan. Dat is meer een onderdeel van de traditionele rituelen geworden.
Het loont echter de moeite niet de stukken eerder boven water te krijgen. Het kabinet lekt zelf alvast wat onderwerpen naar buiten.

Geen bezuiniging op de huurtoeslag, maar wel meer offers, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd. Balkenende belooft met veel dynamiek de lastige keuzes te maken, waar wij allen aan moeten bijdragen natuurlijk. Welke offers precies, laat de MP in het midden. De slechte boodschappen laat hij zijn partners-in-crisis meedelen.
De topinkomens (boven Balkenende-norm) krijgen te maken met een
extra belastingschijf: 60% inleveren over elke cent boven de 181.000 euro.
De Westerschelde zal dit jaar nog niet uitgebaggerd worden, maar de IJssel krijgt er wel een hoogwatergeul bij.

Wouter Bos blijft hardnekkig de bankiers tot de orde roepen en krijgt ondertussen de begroting alleen maar negatief rond, wegens een bijdrage aan het IMF.
André Rouvoet verlegt de speerpunten van zijn beleid ook naar de crisis. In plaats van het wegwerken van wachtlijsten in de jeugdzorg, investeert hij in de bouwsector. Om bij te dragen aan een beter milieu en een lagere energierekening.

De crisis zal dus centraal staan in de Miljoenennota en het totale beleid zal daar op aangepast worden. Had iemand iets anders verwacht?
De Koningin mag het nieuws brengen en een beroep doen op ons aller solidariteit. Uiteraard zal de troonrede gewag maken van de hartverwarmende steun van het volk, toen de verjaardag van Hare Majesteit zo jammerlijk ten einde kwam. Een toonbeeld van de solidariteit, die het kabinet komend jaar zo hard nodig zal hebben.
Of de monarch de troonrede ook zal aangrijpen om een troonswisseling aan te kondigen? Dat zal tussen de regels van het komende Prinsjesdagnieuws ook nog wel aan de orde komen. Mocht het zover komen, dan zal ze haar opvolger alvast veel privacy wensen.

Balkenende zal de essentie van Prinsjesdag samenvatten als: de vijf pijlkers van het kabinetsbeleid staan nog als een huis. Hij ziet zich echter genoodzaakt op te roepen tot meer geduld. Druppelsgewijs laat hij de komende dagen meer van het slechte nieuws lekken. Frits Wester hoeft geen enkele moeite te doen het Koffertje te lenen en de inhoud door te spitten. Deze keer is het kabinet hem voor.

Wie betaalt de loodgieter?

Wie betaalt de loodgieter?

Hoewel er een WOB is (wet openbaarheid bestuur) en transparantie tot de ambities van dit kabinet behoort, blijkt sommige informatie louter door lekken naar buiten te komen. Of door doortastend journalistiek werk. Het is maar hoe je dat ziet, want hoe weet een journalist waar-ie naar zoeken moet en hoe weet-ie dan precies dat document te vinden die tot een onthullend artikel leidt?
Het lijkt de eerste anderhalve maand van dit jaar wel of de hoeveelheid lekken toenemen alsof het hele buizenstelsel van het kabinet naar de ratsmodee is.

Zeven stuks, dat is een gemiddelde van ruim 4 per maand. In 2008 lag dat gemiddelde op 0,4 en in 2007, het eerste jaar van dit kabinet, op 0,3 per maand. Waarom loopt het nu ineens zo op? Toeval of doen journalisten beter werk? Of zijn sommige ambtenaren het kabinet beu? Het kan ook zijn dat onder de druk van een paar netelige kwesties (kredietcrisis, Irak-onderzoek) er intern wat los begint te raken. En wie betaalt eigenlijk de loodgieter, die de lekkende leidingen moet onderhouden?

Ik heb geen verstand van dat soort zaken, maar er is vast een deskundige in de zaal die daar nadere informatie kan lekken. Ondertussen hier de lek-statisitieken van dit kabinet.

2009:
7 februari -Voor de 2e keer is de Volkskrant gewezen op een documentje van de Kamer van Koophandel betreffende
belasting-sluiproutes, die vanuit paleis Noordeinde worden georganiseerd.
6 februari – RTL nieuws heeft de 20
grootste probleemwijken opgeduikeld.
5 februari – Wie het gedaan heeft weet niemand, maar
vertrouwelijke informatie van de Nederlandse vertegenwoordiging op Aruba doorgespeeld aan de Arubaanse regering. Staatssecretaris Bijleveld gaat op zoek naar het lek.
31 januari – De eerste keer dat De Volkskrant de archieven van de KvK opengooit en vermoed dat het koninklijk huis een geheel
eigen belastingmoraal er op na houdt.
31 januari – Het VPRO-porgramma Argos onthult een geheim ambtelijk document waarin de ambtenaren van Vrom uitleggen hoe ze onder een Kamermotie uit kunnen komen, om havencontainers op giftige goedjes te controleren.
23 januari – Geheel onbedoeld wordt
een beveiligingsscenario van het ministerie van Defensie bij het huisvuil aangetroffen.
17 januari – Het NRC komt met de inmiddels beruchte Irak-memo.

2008:
september – RTL nieuws heeft (alweer) de Miljoenennota te pakken.
15 juli – Een stuk van één van de adviesorganen van de regering, het Planbureau voor de Leefomgeving, lekt uit. De
Milieubalans 2008 en leidt tot kamervragen.
11 juni – Commotie over een uitgelekte brief van
minister Klink over de donorregistratie.
2 mei – Minister Hirsch Ballin staat voor schut omdat een brief van hem per ongeluk op internet terecht is gekomen. De CDA-minister pleit daarin voor uitbreiding van het verbod op godslastering. Coalitiepartner PvdA wil juist af van het verbod.
29 januari – het NRC weet de hand te leggen op een nog geheim rapport uit 2007
van de VWA (Voedsel- en Waren Autoriteit), waarin wordt gemeld dat de vleessector onvoldoende gecontroleerd kan worden. Minister Verburg wil op zoek naar het lek.

2007:
20 oktober – Een advies van generaal Berlijn over de
troepensterkte in Uruzgan lekt uit.
15 september – RTL nieuws
vestigt traditie met opduikelen Prinsjesdag-stukken.
20 juni – Minister Donner krijgt het even lastig als de kabinetsplannen over
de ontslagvergoedingen (gouden handdruk) uitlekken.
16 januari – Telt eigenlijk niet mee voor dit kabinet, maar Balkenende III nog een lek mee: een
gedragscode voor militairen. Naar aanleiding van een paar incidenten in uitgaansgelegenheden waar militairen bij betrokken waren.

Mocht u in dit overzicht nog wat missen: lek het door in de reacties a.u.b.

De toespraak bij het koffertje

Miljoenennota 2008

Mevrouw de Voorzitter,

Ik sta hier met een leeg koffertje. Op merkwaardige wijze zijn de stukken twee weken geleden verdwenen. We hebben weliswaar een aantal vingerafdrukken gevonden, maar deze kwamen niet overeen met de vingerafdrukken die wij op dit moment in de databases van justitie op voorraad hebben.

Het onderstreept nog maar eens de noodzaak de vingerafdrukken van alle nederlanders op te slaan, want laten we wel zijn: het is toch te gek voor woorden dat wij de Miljoenennota niet fatsoenlijk onder de pet kunnen houden en pas bekend kunnen maken wanneer wij dat goeddunken.

De houding van een zich kwaliteitsblad noemende NRC heeft de zaak er niet beter op gemaakt. De boodschap van het kabinet, samen werken, samen leven, is niet aangekomen bij de NRC-redactie en daar weigerde men een handtekening te zetten en voor slechts enkele dagen samen te werken met het kabinet.

Mevrouw de Voorzitter,
Wij zijn echter niet somber gestemd. Op het eerste gezicht lijkt het ons dus wat tegen te zitten, maar laten we de voordelen niet vergeten. Daar de inhoud van dit koffertje nu dus wijd en zijd bekend is, kan ik het vandaag kort kan houden.
U kent de cijfers, u kent onze motivatie, u kent ons streven. U kunt over tot de orde van de dag.

Mevrouw de Voorzitter,
Om een roemrucht sociaal-democraat te citeren, die ooit dit land mocht leiden: twee dingen.
Ten eerste wil ik aankondigen dat dit de laatste keer is dat ik met dit koffertje voor u verschijn. Nee, de geachte afgevaardigden ter rechterzijde hoeven nu niet zo verheugd te kijken. Ik zal hier weer staan, maar het koffertje niet.
Dat koffertje stelt eigenlijk niet zoveel voor en is een relikwie dat niet meer van deze tijd is.
Volgend jaar zullen wij, zodra de cijfers op een rijtje staan, de inhoud meteen op het internet publiceren.

Iedereen kan er dan mee doen wat men maar wil. De pers heeft haar vrijheid terug en het kabinet hoeft zich geen zorgen te maken over de reacties op de inhoud. Ik herhaal nog maar eens mijn woorden bij de presentatie van het regeerakkoord in februari 2002: het is natuurlijk niet zo dat wij onze oren naar de samenleving laten hangen, zo van, u vraagt, wij draaien.

Ten tweede: de naam Miljoenennota kan de prullenbak in. Het gaat inmiddels om miljarden. De samenleving, burgers en bedrijfsleven, moet tussen de oren krijgen dat regeren een uiterst kostbare zaak is. Wie dat moeilijk te verteren vindt, daag ik uit de duizenden miljarden eens op een rij te zetten die met name in de commerciële sectoren op de begroting staan en eens goed te kijken wat men daarvoor krijgt.

Mevrouw de Voorzitter,
Wij moesten maar weer eens aan het werk.

(De echte toespraak is hier te lezen).

RTL-nieuws het Bluf van 2008

InbraakVoor de 5e keer heeft RTL 4 de stukken voor Prinsjesdag alweer te pakken. Het vermoeden is dat het CDA in 1994 vergeten is het kopieerpasje van Frits Wester terug te vorderen, toen deze de partij verliet en bij RTL ging werken(zie ook artikel hier, vorig jaar).

Of er is, om bij de nog geheime Miljoenennota te komen, een inbraak gepleegd. Waarna RTL 4 de hedendaagse Bluf uithangt en de gestolen stukken publiceert.

Da's niet verstandig van RTL. Als over een jaar of twintig hier weer een ander windje waait, zou het wel eens akelig af kunnen lopen met Frits en zijn companen bij RTL. Blijken ze een politiek-crimineel verleden te hebben.
Misschien komen ze goed weg en gaan ze de geschiedenis in als de kwajongens, die met telkens met een scoop de kijkcijfers wilden manipuleren.

Want echte geheimen brengen ze niet naar buiten. Over een week vertelt hare majesteit het allemaal zelf en staan alle kranten vol met de laatste cijfers en plannen van het kabinet.
Niet omdat RTL iets opgedoken heeft, maar omdat het kabinet dat zelf wil.

Nu sterft het bij de commerciële omroepen toch al van de herhalingen. Deze kan er dus wel bij. De stunt is geen nieuws meer. Het nieuws wordt er zelfs saaier van: in plaats van 1 week, krijgen we nou 2 weken prinsjesdaginfo over ons uitgestort, voor we weer tot de orde van de dag over kunnen gaan.

Wat wel opzienbarend nieuws zou zijn, is hoe ze dat toch elke keer weer flikken. Een lek in het kabinet, een lek bij vertrouwelingen van het CDA?
Of een bewuste strategie van de persafdeling van het kabinet, om zodoende reacties te peilen en de antwoorden daarop van Balkenende goed voor te kunnen bereiden?

Het zou pas echt een stunt zijn als Frits Wester opbiecht hoe hij elke keer aan die stukken komt en het dan volgend jaar weer weet te flikken.

Heeft iemand enig idee? Vul dan de poll in.
Kies je voor “Anders, nl.” geef dan in Jouw reactie aan wat er volgens jou aan de hand is.

Miljoenennota: wie betaalt de loodgieter?

Miljoenennota

Dat RTL4 voor de 4e keer op een rij beslag wist te leggen op de Miljoenennota is zo langzamerhand geen wonder. Zolang Frits Wester ter redactie zetelt, zal hem dat elke keer weer lukken omdat het CDA vergeten is zijn toegangspasje tot hun kopieerapparaat in te nemen toen Frits de partij in 1994 verliet.
Het riekt naar een strategie van Balkenende, die op deze manier al vast wat reacties kan peilen om de kritieken te kunnen trotseren. Frits Wester zou in 2006 bijna kandidaat zijn voor een staatssecretariaatje, maar de CDA-strategen vonden zijn positie bij RTL4 veel nuttiger en dat blijkt ook nu weer. De VVD wilde begin deze maand dat de premier opheldering verschafte over de lekken. Daarmee kan die partij, na de opgelopen schade van de laatste dagen, nu opnieuw een punt scoren want ze hebben een kenner met inside-informatie in huis: Gerrit Zalm. Zelfs toen hij vorig jaar beweerde het lekken zo goed als onmogelijk te hebben gemaakt, kreeg Frits Wester toch de Miljoenennota in handen.

Maar goed, RTL4 heeft hem dus weer, maar heeft daarmee niets bijzonders in handen.
Het regeerakkoord wordt in een notendop herhaald (“we hebben grote plannen”). Iedereen is wel benieuwd hoe de keuzes van Balkenende-IV deze keer betaald gaan worden. Wel, ook op dat gebied niets nieuws onder de zon van de florerende economie: We gaan het samen doen en de centen moeten, als vanouds, van de individuele burgers komen: “…. willen we de komende vier jaar elk jaar meer geld binnenkrijgen dan we uitgeven…” Dat is al jaren het regeringsbeleid. Zelfs vorig jaar, toen er zoet na zuur werd uitgedeeld, werd er meer binnengehaald dan er uit de staatskas ging. Ja, ja, het zijn “moeilijke keuzes en soms harde maatregelen”.

Het enige nieuwe aan de Miljoenennota is dat er nu lastenverzwaringen gepland zijn, terwijl het juist goed gaat met de economie en er geen tegenvallers zijn. En toch moet er gedokt worden.
Dat de burgers moeten betalen voor een beetje aardige samenleving is prima. Het is ook onze samenleving (althans, dat denken we nog wel). Dus daar willen we ook ons belastinggeld aan afdragen, onder het motto: het is wel wat duurder, maar dan heb je ook wat. Het wordt nog even wachten tot aanstaande dinsdag alle details zullen weten, maar krijgen we dan ook wat?

Zal het onderwijs definitief gered worden van het lerarentekort en de zesjes-cultuur? Wordt er aan milieu net zoveel besteed als aan onderwijs en gezondheidszorg? Worden de probleemwijken oases van rust en welvaart?

Tot slot nog één vraagje: de wonigbouwcorporaties worden opgezadeld met een winstbelasting. Dat zal ze dwingen hun opbrengsten te investeren in onder andere de plannen met de probleemwijken. Het kabinet wil dat de corporaties daar flink aan bijdragen. Zullen we dinsdag in de details ook lezen dat soortgelijke maatregelen opgelegd worden aan de olie- en autoindustrie om de milieuplannen te financieren? Zullen niet alleen de rokende burgers met accijnsverhogingen te maken krijgen, maar wordt van de tabaksindustrie ook een evenhoge stijging opgelegd? Krijgen de pensioenfondsen de belastinginspecteur over de vloer om de winsten te vorderen voor de vergrijzing?

Of maakt RTL4 voor dinsdag de overige details bekend en hoeft het bedrijfsleven zich minder zorgen te maken over hun huishoudboekje dan de burger zal doen? Ofwel: wie betaalt de loodgieter als achterstallig onderhoud een lekkage veroorzaakt? De leverancier, de huurbaas of de consument?