Tag archieven: onderzoeken

Copyright op de burger

Copyright op

Ben je wel eens om je mening gevraagd en zag je die de volgende dag terug in een krantenartikel waarin vermeld werd hoe “de nederlander” over bepaalde zaken denkt?

Dat is mij nog nooit overkomen. Wat eigenlijk heel vreemd is. Niet dat mijn mening zo bijzonder is. Maar er worden zoveel polls en publieksonderzoeken gehouden, dat het zo langzamerhand merkwaardig is dat enkele burgers worden overgeslagen.

Het wordt tijd dat de populistische polls ook eens worden onderworpen aan een goed-gedrag-code. Veel burgers wordt niets gevraagd en toch ventileren de media de mening van die burgers.

Ik ga er even van uit dat mijn mening ook daadwerkelijk van mij is. Die mening is natuurlijk niet erg uniek. Er zijn vast wel meer mensen die er een zelfde opinie op na houden. Maar het is wel mijn mening. En niemand heeft toestemming gevraagd die in een krantenartikeltje te verwerken.
Als ik dan lees dat “de nederlander” of “de burger” erg sceptisch is over dit kabinet, dan klopt dat toevallig, maar er is geen onderzoeker of journalist langs geweest om dat hier te vragen of te verifiëren.

Publiceer ik echter de opvattingen van een onderzoeker of een journalist, en ik vergeet zijn of haar toestemming te vragen, dan kun je zomaar een auteursrechtenburo op je nek krijgen.
Als blogger heb je je maar aan de wet te houden en dien je zorgvuldig om te gaan met het copyright dat op de woorden van iemand die beroepshalve meningen aan de openbaarheid prijsgeeft.

Da's prima, maar mij was dus niks gevraagd en toch staat er regelmatig in de krant hoe ik over sommige zaken denk. Dat is op zijn minst onzorgvuldig en, voor zover de gepubliceerde mening klopt met die van mij, is het puur jatwerk.

Ook mensen die niet beroepshalve in de media verschijnen hebben rechten. Als ongevraagd je hoofd in een televisieprogramma verschijnt, dan kun je je beroepen op zo iets als het beeld- of portretrecht. Het lijkt mij dat zulks ook moet gelden voor mijn mening.

De burger, dat ben jij en, hoewel ik met het etiket niet blij ben, de burger dat ben ik ook. Wordt het niet eens tijd dat we voor ons copyright opkomen?
De term “de burger” is een iets te makkelijke anonymisering en wordt wel gebruikt voor tal van doeleinden. Op die manier wordt jouw persoontje voor tal van karretjes gespannen en er wordt voordeel mee gedaan voor wie dat zo uitkomt.

We hebben er geen enkel verweer tegen. Het gebruik van “de burger” zou best aan wat striktere regels gebonden kunnen worden.

Iemand in de zaal die weet of dat juridisch haalbaar is?

Eerste Hulp Bij Onderzoek

DetectiveSommige bloggers onnderzoeken heel wat af. Omdat tijd en menskracht vaak heel beperkt is, zijn ook de onderzoeksgebieden soms beperkt. Maar internet is een heel sociaal medium en dus hebben de onderzoekende bloggers een heel netwerk aan hulp tot beschikking. Toch?

Waar gaat het om?
Sargasso-redacteur Steeph heeft een aardig onderzoekje lopen over de de aard van de vragen die 2e kamerleden stellen. Dat heeft geleid tot de
Constante van Steeph. Ongeveer driekwart van de vragen die onze volksvertegenwoordigers stellen, zijn gebaseerd op informatie uit de media.
Steeph houdt keurig bij welke partijen de grootste media-junks zijn.

De cijfers van Steeph waren goed bruikbaar om uit te vogelen welke partijen de meeste kamervragen stellen. In een reactie op het onderzoek van Steeph, heb ik dat vergeleken met de grootte van de kamerfracties. Hoe groter een fractie, hoe meer werk men kan verzetten (bijvoorbeeld kranten lezen) en hoe meer vragen er dus wel gesteld zullen zijn.
Het resultaat: een kleine fractie als die van de Partij voor de Dieren stelt eigenlijk meer vragen dan een hele grote als die van het CDA. De PvdD scoort gemiddeld 70 vragen per fractielid, de PvdA slechts 3.
Zie hier het overzicht van productie aan kamervragen (ofwel welke fracties zijn lui en welke werken hard?):

Fractiegrootte– Aantal vragen– Score per lid
CDA 41 SP 278 PvdD 70
PvdA 33 PVV 169 D66 26
SP 25 CDA 145 SGP 24
VVD 21 PvdD 140 PVV 19
PVV 9 VVD 136 GL 19
GL 7 GL 131 SP 11
CU 6 PvdA 108 Verdonk 9
D66 3 D66 79 CU 7
PvdD 2 SGP 47 VVD 6
SGP 2 CU 44 CDA 4
Verdonk 1 Verdonk 9 PvdA 3

Nu wezen andere reaguurders mij er terecht op, dat zo'n overzicht niets zegt over de kwaliteit van de vragen. Waren het zinnige vragen? Hebben de vragen bijgedragen tot verbetering van bepaalde issues, het landsbestuur of de democratie? Ofwel: welke vragen deden er nou toe en welke niet?

Een zorgvuldige screening van de vragen kan een antwoord op die vragen geven. Het onderzoek moet dus worden uitgebreid.
En nu is uw hulp bij dit onderzoek dringend gewenst. Een eenmansblog heeft zo zijn beperkingen, het blognetwerk heeft dat niet.
Wie kan de Constante van Steeph en mijn productieoverzicht aanvullen met een overzicht van welke fracties de meest zinnige en/of onzinnige vragen heeft gesteld?
Uiteraard met verwijzingen en uitleg over die vragen, zodat de lezer kan beoordelen of uw bevindingen engizins juist zijn.