Tagarchief: onrust

Rutte zorgt voor paniek.

Ontslagen Rutte lijkt wel Sinterklaas. Dit prachtige land geeft hij niet zomaar terug aan de Nederlanders. Voor het kadootje wordt uitgedeeld, worden de verwachtingsvol kloppende hartjes bang gemaakt. Wie krijgt het lekkers, wie krijgt is de roe? Met Sinterklaas valt dat allemaal reuze mee. Uiteindelijk krijgt iedereen wel wat.
Er zijn mensen in het land,die twijfelen of dat bij Rutte ook zo al aflopen Een op de drie ambtenaren vreest ontslag, luidt de uitkomst van een enquête onder 700 ambtenaren. Zij zijn niet de enigen. Er is sprake van een heuse angstgolf. Een greep uit dat troebele water.

De
Radboud Universiteit vreest voor ontslag van 200 docenten en 100 onderzoekers. De vice-voorzitter van de HBO-raad vreest 2000 ontslagen in het HBO. De vakbond Abvankabo vreest 4000 ontslagen bij het UWV. Ook al worden de bezuinigingen in het passend onderwijs even uitgesteld, als ze uiteindelijk worden uitgevoerd zijn ontslagen niet te vermijden, zegt de staatssecretaris en bij Defensie vreest men duizenden ontslagen.
Holland Solar, de organisatie van bedrijven in de sector van de zonne-energie, vreest ontslagen als gevolg van het nieuwe subsidiebeleid van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken. De omroepen Avro en Tros fuseren om de bezuinigingen het hoofd te bieden en ontslagen zijn niet te voorkomen.
En dan is er nog het grootstedelijk openbaar vervoer, dat geprivatiseerd moet worden. Ook een vorm van bezuinigen en in Den Haag vreest men het ontslag van 200 tot 300 mensen.

Die angst is volkomen terecht. Zowel in de gesubsidieerde, als in de commerciële sectoren zijn ontslagen gevallen of aangekondigd.
Bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) kregen 96 medewerkers hun ontslag, als gevolg van het wegvallen een onderzoeksubsidie. De Thuiszorg Rotterdam gaat 70 van de 170 banen schrappen. In de thuiszorg gaat het er toch al pittig aan toe. In Twente worden 90 van de 220 medewerkers ontslagen. Een Noord-Hollandse organisatie heeft collectief ontslag aangevraagd voor 650 medewerkers.
Bij KPN Rotterdam is onrust ontstaan na de aankondiging dat 4000 tot 5000 banen geschrapt zullen worden. Bij een Noord-Hollandse winkelketen wordt het al personeel op hoofdkantoor en distributiecentrum ontslagen.
Als we hier de reeds gevallen ontslagen in de sectoren cultuur, zorg en welzijn en de bouwsector op zouden noemen, zou dit een veel te lang blogje worden.

De angst is dus begrijpelijk. Maar zien we ellenlang rijen wachten bij uitkeringsinstanties en arbeidsbureau’s? Lezen we berichten over een gigantisch stijgende werkloosheid? Nee. Valt het dus wel mee?
Helaas. Werkgevers kiezen langs de weg van geleidelijkheid voor volkomen legitieme middeltjes om van hun personeel af te komen. Tijdelijke contracten worden niet verlengd. Daar valt niet tegen te protesteren. Voor ‘overtollig’ personeel met een vast contract halen de werkgevers het “individueel ontslag om bedrijfseconomische redenen” uit de kast. Daar hoeft geen rechter of UWV aan te pas te komen.
Cijfers over 2010 en dit jaar zijn (nog) niet bekend, maar het SCP (pdf!) onderzocht de verschillen tussen de crisis in 2003 en de huidige crisis. En dit waren de uitkomsten.

2009 2003
individueel ontslag om bedrijfseconomische redenen 16% 7%
beëindiging van tijdelijke contracten 12% 9%
verkorten contractuele arbeidsduur 4% 1%

Mijn werkgever (dak- en thuislozenopvang) begon in oktober 2010 met het beëindigen van alle tijdelijke contracten en zit nu in de fase van individueel ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook collega’s met een vast contract zijn dus de klos. En dat is ook het geval bij veel reïntegratiebureaus door heel het land en buurt- en welzijnsorganisaties. Zo lossen werkgevers de crisis op.

Rutte heeft banen beloofd. “E
en zeer ambitieuze agenda van dit kabinet, in de kern samen te vatten als 'minder overheid, meer banen', zei hij na een van de ministerraden. Dat was wel op 1 april. Snapt u?
Een op de drie mensen vrezen voor hun baan. Ik vrees dat een op de drie nog aan de lage kant is.

Henk Kamp, de wonderdokter.

Henk Kamp Onzekerheid is goed voor een mens. Zekerheid leidt maar tot luiheid. Van onzekerheid wordt je creatief. Van onzekerheid wordt je actief. Onzekerheid is het medicijn tegen een in slaap gesukkeld landje. Dus heeft Rutte minister Kamp de opdracht gegeven, de sociale zekerheid om te vormen tot de sociale onzekerheid.

Eigenlijk moet het hele sociale stelsel op de schop, maar daar worden sommigen weer zo onzeker van dat het tot onrust leidt. Dan maar stukje bij beetje, moet Henk Kamp gedacht hebben en laten we dan maar eens bij de Ziektewet beginnen. Hij gaat mensen in de Ziektewet
er weer uit helpen.Zo’n honderdduizend mensen zitten zodanig in de Ziektewet bekneld, dat een relatief groot deel uiteindelijk arbeidsongeschikt worden.

Wie ziek wordt en een vaste baan heeft, krijgt maximaal twee jaar het salaris doorbetaald. Wie dan nog ziek is, komt in
de WIA (de hedendaagse WAO) terecht. De Ziektewet is er alleen voor ‘speciale gevallen’. Uitzendkrachten, mensen die ziek zijn en van wie hun tijdelijk contract afloopt, orgaandonors, WW’ers en herintredende WIA’ers, om er een paar te noemen.

Henk Kamp wil de Ziektewet zo aanpassen dat er meer werk wordt gemaakt van herstelwerkzaamheden. In dit kader wordt daarmee bedoeld: alles wat een zieke nog wel kan, moet-ie ook doen, want dat bevordert het genezingsproces. Een inzicht dat de laatste jaren breed terrein heeft gewonnen. Activering is niet alleen heilzaam voor mensen in de Ziektewet. Ziekenhuizen jagen patiënten sneller het bed uit, werkgevers verzinnen klusjes voor personeel met gebroken benen en werklozen schoffelen en vegen dat een lieve lust is. En kijk eens om u heen? Nederland blaakt van gezondheid!

Het ziekteverzuim is nog steeds een bron van zorgen, werklozen blijven werkloos schoffelen. Hoe komt dat toch?
Wat werk betreft weten we dat ons soort economie niet zonder werklozen kan. Wat ziekte betreft valt er heel wat te winnen met gezond eten en bewegen, maar daar hou je griepgolven en een paar ernstige en langdurige kwaaltjes niet mee buiten de deur.

Ik ben benieuwd wat Kamp’s voorstellen worden die paar honderdduizend mensen de Ziektewet uit te helpen. Zullen uitzendbureau’s ook verplicht worden tot maximaal twee jaar doorbetaling van het salaris? Zullen werkgevers ook de zieke tijdelijke contractanten moeten doorbetalen? Worden herintredende WIA’ers meteen honderd procent gezond verklaard? En zullen de ziektekosten van een orgaandonor verhaald worden op degene die het orgaan heeft ontvangen?