Tag archieven: stellingen

Mon argh…

MonarchieHet verjaardagsfeestje van hare majesteit wordt altijd weer opgeluisterd met enige discussie over de toekomst van de monarchie. Mijn stadsgenoot en collega weblogger heer Rietveld meent dat het na de aanstaande troonopvolging maar afgelopen moet zijn en heeft er zelfs een speciale site aan gewijd: Willem de Laatste.
Omdat die discussie vermoedelijk net zo'n lange toekomst zal hebben als soortgelijke woordenwisselingen over het geloof, vandaag wat stellingen die de boel wellicht nog wat kunnen verlevendigen.
Ze zijn te vinden op het aardige stellingenweb
Hora Est. Mag ik uw mening over de volgende stellingen?

1. 'Eigentijdse monarchie' is een contradictio in terminis.
A. POSTMA, Rijksuniversiteit Groningen (2001)

2. De monarchie als staatsvorm heeft het voordeel dat zij kan dienen als bliksemafleider voor allerlei naar persoonsverheerlijking neigende sentimenten die onder brede lagen van de bevolking bestaan, en die in een republikeins staatsbestel zouden kunnen worden geprojecteerd op personen die beschikken over werkelijke politieke macht.
BRAM ROTH, Universiteit van Maastricht (2003)

3. Het elitair karakter van het Republikeins Genootschap en het Nieuw Republikeins Genootschap doet vrezen dat de monarchie in Nederland nog lang zal voortbestaan.
BJØRN VOLKERINK, Rijksuniversiteit Groningen (2001)

En tot slot nog eentje van eigen hand:

4. Dat het de nederlandse monarchie voor de wind gaat, verdient een dagelijkse stormwaarschuwing.

Werk maken van opinies

Manvrouwberoep

In een land waar opinieonderzoeken welig tieren is de samenleving pas maakbaar als je er eerst een mening over hebt. Nu worden sommige opinies als wel erg boute stellingen ontvangen, daarom vandaag eens wat aandacht voor een van de links die in de rechterkolom hier te vinden zijn.
In de categorie 'Leuk voor op jouw blog' zie je onder andere “Stellingenweb'. Deze link verwijst naar Hora-est.nl, een initiatief van Paul ten Hove. Op deze website verzamelt hij stellingen die bij proefschriften aan de orde komen. En dan niet de eigenlijke, serieus bedoelde stelling over het hoofdthema van de promovendus, maar de meer algemene stellingen die zijpaadjes bewandelen en vaak even interessant zijn als de hoofdstelling. Soms voorzien van wat humor, soms met een wat filosofies tintje.

Op deze site staan een aantal stellingen die te maken hebben met het persbericht over alweer een onderzoek van Maurice de Hond: 71% van de nederlanders vindt dat 'het mannenberoep' zwaar achterhaald is. Er zouden meer vrouwen als politieagent, monteur, vliegtuigpiloot of ingenieur moeten werken. Dat dit niet het geval is ligt volgens de ondervraagden aan ongeschikte vooropleidingen, de mininmale moeite die werkgevers en onderwijs doen om meisjes voor dit soort beroepen te interesseren en aan slechte arbeidsvoorwaarden zoals slecht geregelde kinderopvang.

Ik ben altijd benieuwd of de lezers van dit blog er dezelfde menig op na houden als die 1300 mensen die door Maurice de Hond zijn benaderd, want zoveel vertrouwen heb ik in Maurice nu ook weer niet. Daarom drie stellingen uit de rubriek Vrouwen & emancipatie van Hora-est.nl waar je op los mag vuren.

Het onderzoek van Maurice de Hond toont aan dat deze stelling nog steeds geldig is:
1. Nu een slimme meid op haar toekomst is voorbereid, moet die toekomst nog worden voorbereid op zo'n slimme meid.
IEKJE BERG, Universiteit Wageningen (1993)

Talent is er genoeg:
2. Gezien de complexiteit van het moderne gezinsleven en het gegeven dat vrouwen in de organisatie daarvan vaak succesvoller zijn dan mannen, is het verbazingwekkend dat er zo weinig vrouwen logistiek manager zijn.
HENS RUNHAAR, Technische Universiteit Delft (2003)

Maar voor vrouwen die kinderen willen baren zal het niet veel beter worden:
3. Zwangere vrouwen hebben meer plek om een carrière op hun buik te schrijven.
MARIEKE SUETERS, Universiteit Leiden (2007)

Wat denkt u, is de mening van 71% van de bevolking genoeg om baanbrekend werk te creëren voor vrouwen? Of zijn de drie stellingen nog jaren geldig?