Tag archieven: uitzonderingen

Uitgezonderd.

UitgezonderdWat betekent uitgezonderd eigenlijk? Dat je je wilde jaren achter je laat en zonder zonden verder leeft? Naar de opvattingen van serieuze gelovigen zul je dan gered zijn. Nu allen nog redden die in zonden volharden. Daar heb je dan wel goede zielenherders voor nodig. Die zijn zo bijzonder dat het kabinet een uitzondering wil maken op haar leidend dogma: 'iedereen zal er wel wat van voelen'.

Die stichtende woorden sprak Rutte bij het aantreden van zijn kabinetje. En verdomd (sorry) als het niet waar is: iedereen krijgt er van langs. Iedereen? Nee, ergens wordt een kleine gemeente gespaard. In de al niet zo grote gemeente Bonaire (ruim 15 duizend inwoners, 77% katholiek) huist een piepkleine protestantse gemeente (zo’n 250 volgelingen), die van Piet Hein Donner (CDA) subsidie krijgt om een dominee te bekostigen. Een uitzondering, zegt Donner, want de staatsteun wordt slechts eenmalig verstrekt.

De Bonairiaanse protestanten zitten zonder dominee. Misschien kunnen zie die werven via de HBO-opleidingen Godsdienst Pastoraal Werk. Wie zich bezondigd heeft aan een HBO-studie buurtwerker en ineens het licht ziet en alsnog zich wil bekwamen in het redden van zieltjes, kan vrij goedkoop die tweede studie oppakken. Onderwijsminister Van Bijsterveldt (CDA) maakt voor die idealisten namelijk een uitzondering. Zij hoeven geen verhoogd studiegeld te betalen.

Dat, dames en heren, betekent dus uitgezonderd. Iedereen zal er wat van voelen, behalve predikanten, al dan niet in opleiding.
Nu is het zielenherderschap aan verval onderhevig. Een Hardenbergse lezer van het Nederlands Dagblad meent de oorzaak te weten: “Dat er een tekort aan predikanten is, komt ook door een gebrek aan respect voor predikanten. Waar zij in vroeger tijd respect kregen, moeten ze het nu verdienen”.
Ja zeg, verdienen is met subsidie geen kunst.

Het is onbegrijpelijk dat de VVD’er Rutte zijn gelovige ministers zo met geld laat smijten. Zo gaan anderen ook nog geloven dat echt niet iedereen wat van zijn straffe hand zal voelen. Uitgezonderd, dat willen we allemaal wel zijn.