Tag archieven: weblogs

De bijlagen en de linklijst

LinklijstDe blogosfeer is minstens zo veranderlijk als het weer. Met het weer loop ik nooit achter. Het weer dient zich aan en daar heb ik het dan mee te doen. Met het blogwereldje ligt dat anders. De vele veranderingen zijn amper bij te houden, tenzij je er een dagtaak van maakt. Laat ik er nu maar eens een dagje aan wijden.

Om te beginnen: de trouwe lezers weten inmiddels dat ik niet alleen hier schrijf, maar ook op Sargasso. Na jaren op GeenCommentaar.nl een bijdrage geleverd te hebben, is GeenCommentaar per 1 oktober opgegaan in Sargasso. Onder het pseudoniem P.J. Cokema (tevens mijn twitternaam) ga ik daar onder andere de rubriek KOZ (Kunst Op Zondag) verzorgen. Het eerste artikel verscheen gisteren (Kunstenaars die zich in het zweet werken). Je kunt alle Cokema-artikelen op Sargasso hier vinden.

Sargasso is niet de enige plek waar mijn keutels zijn te lezen. Al enige tijd verschijnen er ook (al dan niet speciaal bewerkte) artikelen op Joop.nl. Alle tot nu toe gepubliceerde artikelen vind je hier. Alleen al vanwege de reacties leuk om eens na te lezen.

De linklijst naar andere weblogs (zie rechterkolom onder ‘Ook de moeite waard’) is aan revisie toe. Sommige blogs bestaan niet meer, anderen waren verdwenen omdat er problemen met de host (web-log.nl) waren. Anderen heb ik er aan toegevoegd, omdat ze zo vriendelijk zijn af en toe nieuws van Codes, keuzes en maakbaarheid te publiceren. Om een paar van de wijzigingen toe te lichten:
Het roemruchte Panzerfaust is dood. Er wordt nog sporadisch een boertje gelaten, maar dat heeft zo weinig te betekenen dat ik de link nu heb verwijderd. Ook het PF-onderdeel Apostolov’s  Architectuur Magazine moet daarom van de lijst worden geschrapt.

RobHamilton stond hier vanaf het begin al op, maar verdween wegens de perikelen met web-log.nl. Gelukkig heeft hij een alternatief gevonden en is nu weer te vinden op Rob Schimmert.
Het weblog ‘De naakte mens’ van Dimitri Tokmetzis is ter ziele, maar hij is nog te volgen op zijn eigen webstek.

Toegevoegd zijn weblogs die over de Blogparel schreven, zoals Aboutblank, een magazine die de blogwereld probeert te volgen en Madbello, een van de redacteuren van Aboutblank.
Een ander blog neemt zo nu en dan berichten van Codes, keuzes en maakbaarheid over, met name materiaal dat past bij hun redaktiestatuut, namelijk “artikelen die een bijdrage kunnen leveren aan de inhoudelijke discussie over normen en waarden, de sociale cohesie en de fundamentele rechten en vrijheden van alle Nederlanders en mensen die in Nederland verblijven”. In die context heb ik natuurlijk geen enkel bezwaar dat Krapuul stukken overneemt of er naar verwijst (zie de oogst tot nu toe).

In de linklijst verwelkom ik eindelijk ook Ximaar, die als Xinix een uitstekende leverancier van bijdragen aan de Blogparel was. Verder het satirisch magazine De Speld en het weblog Verbazing  over Nederland. Ik kwam er per toeval achter dat daar een link naar dit blog stond, vandaar de tegenprestatie.

Verdwenen zijn een aantal links naar weblogs die de link naar deze plek hebben weggehaald en waar verder ook geen uitwisseling mee is.
De komende weken zullen er misschien nog meer wijzigingen volgen.

Het linklijstje blijft, wat mij betreft, toch de moeite waard. Ik hoop dat jij dat ook vind.

De zondagsbijlage.

bijlagenDe oplettende en trouwe lezer van dit blog heeft al gezien dat er iets minder wordt gepubliceerd dan men gewend was. Wordt er een beetje gelanterfant dor de redactie? Last van schrijversstress?
Nee, absoluut niet. Er wordt alleen ook werk geleverd voor andere weblogs en on-line magazines. Vandaag even wat aandacht daarvoor. Ofwel: de zondagsbijlagen van Codes, keuzes en maakbaarheid ;-).

Na vanaf 2008 maandelijks een gastlogje geschreven te hebben voor GeenCommentaar onder het pseudoniem P.J. Cokema, besloot ik per 1 mei toe te treden tot de GC-redactie. Onder datzelfde pseudoniem zijn er inmiddels 20 artikelen verschenen. De laatste, vandaag, kun je hier lezen. Alle artikelen en redactionele bijdragen vind je hier.
Het is even wennen om na lang een solo-redactie te voeren, nu weer samen te werken met meerdere ‘collega’s’, maar het bevalt prima.

In mei kwam er een klusje tussendoor. De gemeenten bleken wat moeite te hebben met het zogenaamde Bestuursakkoord, de decentralisatie van taken van Rijk naar lagere overheden. Steeds meer gemeenten bleken de plannen niet te accepteren en dat werd op dit weblog bijgehouden. Het online-medium Gemeente.nu bleek daar ook interesse in te hebben en daar leverde extra drukte op. Gemeentenu nam het hier gemaakte overzicht over en samen hielden we de actuele ontwikkelingen bij. Het betekende bijna dagelijks het nieuws en gemeentelijke websites afstruinen naar de standpunten van de gemeentes, om het overzicht van commentaren en de laatste updates te voorzien.
Leuk werk overigens en de moeite waard gezien de vele verwijzingen op twitter naar de hier gemaakte updates.

Begin juni besloot ik ook eens wat materiaal op te sturen naar andere on-line media. Met succes, want het opinieblog van de Vara, Joop.nl, plaatste inmiddels alweer vijf speciaal voor Joop bewerkte artikelen. De laatste, van 1 juli, kun je hier lezen. Alle tot nu toe geplaatste stukjes zijn hier verzameld.

Waarom toch al die activiteit buiten de deur? Na ruim vijf jaar actief te bloggen wil ik eens kijken of ik van die hobby werk kan maken. De trouwe lezers weten dat ik in een dagopvang voor dak- en thuislozen werk. Na 12 jaar dat met plezier en grote motivatie gedaan te hebben, wordt het tijd voor wat anders. Het plezier en de motivatie wordt zwaar onderuit geschoffeld door de bezuinigingen. Die treffen ons werkveld zodanig, dat het eigenlijk niet meer naar eer en geweten goed te doen is. Maar ja, als je geen vak hebt geleerd, wat moet een mens dan?

Je snapt het: schrijven, schrijven en nog eens schrijven. Al bloggend lukt dat, gezien de 322 stukjes, een gemiddelde van 6 per week, die de afgelopen vijf jaar tot stan zijn gekomen.
Het zal lastig zijn om als free-lancer voldoende brood op de plank te krijgen. Eerst maar eens zien of schrijven voor meerdere media wat op kan leveren. Mocht het tot niets leiden, heb ik in ieder geval veel meer lol gehad, dan er nu uit mijn huidige werk te putten is. Dat is pure winst.

Opa Buiswater is dood.

OpaOok bloggers hebben niet het eeuwige leven. In de rubriek Ook de moeite waard (zie rechterkolom) stond lang een link naar Opa Buiswater. Vorig jaar kreeg hij kanker, schreef een afscheidsblogje en vertrok naar zonniger oorden.

Deze rood en rechtvaardige blogger, zoals hij zichzelf afficheerde, was een van de eerste blogs die ik ontdekte, toen ik mijn eerste paar stapjes in blogland deed. Opa was een van de zomergasten op de oude versie van dit weblog.
Na zijn afscheidsblog bleef zijn site nog lang in de lucht, maar uiterraard verscheen er niets meer.

Opa blijkt op 28 januari overleden te zijn. Zijn nabestaanden hebben een in memoriam op zijn webstek gezet. Wat daar staat kan ik geheel onderschrijven. Jammer, dat ik geen blogjes meer kan vinden, om zijn stuurse maar humoristsiche commentaar op de politieke waan van de dag te illustreren.

Opa is over de oceaan gestrooid en hoopt zo ons nog eens tegen te komen, als we in staat zijn op de oude dag te cruisen over die oceaan.

En de winnaar is ….

Dutch Bloggies Elke vakantie weer, kort of lang, kom ik terug en kijk eens om me heen of er iets is veranderd. Dat valt meestal tegen. Alles als vanouds. Behalve vandaag.

Nog maar net bezig de blogs af te struinen en twitter te lezen, of daar is het bericht dat de Dutch Bloggies er mee gaat stoppen. Na tien jaar blogawards is soorten en maten, na tien jaar wisselende soorten prijsuitreikingen, na tien jaar even wisselende kritieken, wordt er nog eenmaal de blogger van het decennium gekozen en dan is het
over en sluiten maar.

Da’s toch jammer en ook weer niet. Jammer, want de mensen van de Dutch Bloggies deden wel hun best de blogwereld in de aandacht te houden. En daar hebben veel weblogs ook van geprofiteerd. Niet alleen de prijswinnaars, heel Neerlands blogveld was eenmaal per jaar in de aandacht.
Ongetwijfeld heeft het ook bloggers gemotiveerd door te gaan met wat ze ook maar deden of een nieuwe weblog te starten.

Het is ook weer niet jammer. Hoewel het aan een meer gedetailleerde motivering ontbreekt voor het stopzetten van de Dutch Bloggies, is hiermee wel voorkomen dat het een grijs instituut wordt.
Ach, het zou mooi zijn geweest als het was uitgegroeid tot een soort Oscarfestival der Nederlandse weblogs. Maar wie de Oscaruitreiking wel eens heeft gezien, moet toch erkennen dat het niet meer dan een avondje vermaak voor de inner circle is.
Dat was wel de waarde van de Dutch Bloggies. Bloggers, althans een aantal soms elkaar overlappende inner circles ontmoette elkaar op de prijsuitreiking en had er een leuke avond aan.

Na tien jaar hard werken, stopt de organisatie ermee. Voor dat harde werken mogen ze zeker bedankt worden. Ook voor de leuke avonden. Want het was even leuk om het hartgrondig eens of oneens te zijn met de uitslagen. Het was even leuk het smoel van een deel van bloggend Nederland eens van dichtbij te bekijken.

En dan te bedenken dat ik, net voor ik op vakantie ging, nog maar aan het begin sta van alweer een blogprijsje: de
Blogparel van het Jaar. Van een heel ander kaliber dan de Dutch Bloggies, maar het mooie daarvan is dat het wel een alternatief is voor de Dutch Bloggies.
Dit jaar, als dank, mogen we toch wel zeggen: en de winnaar is…… de Dutch Bloggies.

Collegiaal adviesnetwerk.

netwerken Een fraai stukje netwerk. Het nieuwsmedium Nu.nl meldt dat een ander nieuwsmedium, Express.be, over een onderzoek van het Nyenrode Instituut bericht. In het artikel van Nu.nl is het woordje “resultaten” gelinkt. Je verwacht dan via die link bij de onderzoeksresultaten te komen. Natuurlijk op de website van Nyenrode. De link komt uit op het artikel van Express.be. Rechtsonder dat artikel staat: gebaseerd op Nu.nl. Dat netwerkje is dus rond.

Op Express.be geen link naar het onderzoek. Terwijl dat instituut er wel een bericht over heeft, maar ook geen links naar het onderzoek zelf. Daarvoor moeten we bij bureau Zuidema zijn, die het onderzoek heeft uitgevoerd in opdracht van Nyenrode.
Het bureau geeft keurig links naar een samenvatting van de resultaten en naar een eerdere publicatie op Managers Online.nl, die er ruim een week eerder mee was dan NU.nl en Express.be.

Het worldwide web is natuurlijk een wirwar van verbindingen, maar hoe je dat naar je hand kan zetten, dat is de kunst van netwerken. Links in artikeltjes zijn de verbindingslijntjes naar meer informatie. Maar doorlinken naar collega’s is natuurlijk het echte netwerken.
Dus Nu.nl verbindt je met de Belgische tak, die precies hetzelfde meldt en ook nog een terugverwijst naar Nu.nl. Voor de lezers is dat een doodlopend netwerkje.
Nyenrode vergeet te linken naar het onderzoeksbureau, zonder welk het instituut het schokkende nieuws nooit ter wereld had kunnen brengen.

Het schokkende nieuws is: voor collegiaal advies maken mensen nauwelijks gebruik van virtuele netwerken als Linkedin en Twitter. “Een netwerk van sociale structuren is een netwerk van mensen die het prettig vinden om in de persoonlijke sfeer met elkaar om te gaan”,
zegt het onderzoeksbureau. Dat nog wel meer ontdekkingen in petto heeft.

Off-line netwerken worden door professionals dus belangrijker geacht dan on-line gemeenschappen. Als het gaat om adviezen over het werk, zoekt men het vooral op de eigen werkvloer. Men raadpleegt eerder en vaker collega’s of leidinggevenden, dan vrienden of familie.
Vriendennetwerken worden dan weer eerder buiten het werkveld opgebouwd. De meeste ondervaagden hebben maar weinig vrienden onder collega’s.

Ik ben niet zo’n sterke netwerker. Veel te slordig voor. Maar ik heb wel al menig voordeel gehad aan het virtuele bloggersnetwerk. Zonder de publicitaire steun van collega-weblogs zou het met de
Blogparel van het Jaar en de Donkey Shocking Award nooit wat geworden zijn. Maar verder helpt slordig netwerken niet om snel een andere baan te vinden. Mijn Linkedin heb ik amper ingevuld en een oproep op Twitter gaf nul respons. Voor werk heb je echt meer aan een off-line netwerk.
Voor een aardig blognetwerkje ook. Marco Raaphorst en Karin Ramakers, een intiem netwerkje uit Den Haag, organiseerden vorig jaar Blog Art. Omdat ze menen dat het leuker is als bloggers elkaar off-line ontmoeten. Ze zagen zelfs een trendverschuiving van on- naar off-line.

Geen idee of dat ook echt waar is. Ze hebben, wat mij betreft, wel gelijk dat het erg leuk is bloggers af en toe real life te zien. Daarom zal de prijsuitreiking van de tweede editie van de Blogparel van het Jaar 2010, in tegenstelling
tot de eerste, wel off-line plaatsvinden. Daarover later meer.
Maar goed, in virtuele netwerken moet je volgens mij, niet teveel verstrikt raken. Het kan zijn dat veel mensen er te weinig op een goede manier gebruik van maken. Maar als ik ergens advies over wil, zie ik de raadgever liever recht in de ogen. Zou dat iets te maken kunnen hebben met een onrealistisch gevoel, de betrouwbaarheid van de adviseur beter in levende lijve te kunnen inschatten?

Ik noem het onrealistisch, omdat ik virtueel wel een paar bruikbare adviezen heb gekregen van collega-webloggers, die ik nog nooit in het echt heb gezien. Misschien ben ik wel niet van deze tijd.

Opm: de foto in het plaatje linksboven, komt van de website van orkater.nl en is afkomstig uit de voorstelling Zie de mannen vallen, uit 1980.

Doorgeefluik

Doorgeefluik Het blog als doorgeefluik. Weblogs worden door critici wel eens gebrek aan originaliteit verweten. Als het al geen kopieermachines zijn, functioneren ze tenminste als doorgeefluik. De vele links in weblogartikelen zouden die stelling bewijzen. Zeker er zijn copycats en linkdumpbloggers. Dat wil nog niet zeggen dat de stelling voor alle blogs geldt.
Ook al ben ik er het niet mee eens dat de stelling voor alle weblogs geldt, vandaag schaamteloos dit blog als doorgeefluik gepresenteerd.

Dankzij
VPRO’s Noorderlicht vond ik deze bijzondere wetenschapsquiz. Niet alle Nobelprijswinnaars waren door en door nobel. Doe de W24 Nobelprijsquiz en zoek de wat duistere kantjes van diverse Nobelprijswinnaars. Mijn wetenschappelijke kennis was zo beroerd dat ik er slecht één goed had.

Wat ik als academisch onbenul ook niet wist, is dat er ook professoren zijn die zoveel weten van slechts één historische figuur, dat ze tot bijzonder hoogleraar worden benoemd. Nu gaat het wel om een
Jeroen Bosch-specialist. Ron Spronk is eigenlijk hoogleraar technische kunstgeschiedenis in Canada. De wetenschap die met technologische middelen schilderijen fileert.
De prof gaat hier schilderijen van Jeroen Bosch diepgaand analyseren. In 2016, als de 500ste sterfdag van de
duivelse schilder wordt herdacht, moet er dan veel meer bekend zijn over de aard van zijn werk.

En dan nog heel wat anders. Het gaat niet goed met de jeugd in Den Helder. Als in elke andere gemeente, deelt de burgemeester elke 30e april wat royale lintjes uit aan volwassenen die op de een of andere manier een prestatie voor de samenleving hebben geleverd. De lokale ChristenUnie leek het een goed idee, ook een lintjesregen over de Helderse jeugd uit te storten.
“Alle inwoners van Den Helder tussen de 6 en 18 jaar die zich al lange tijd voor anderen of voor de stad inzetten zonder dat ze daarvoor worden beloond, komen in aanmerking voor een jeugdlintje”, volgens de gemeente en riep de bevolking op met genomineerden te komen, zodat 19 november de jonge weldoeners hun lintje opgeprikt kunnen krijgen.

Nog een maandje te gaan en er is nog
geen enkele aanmelding binnen. Komt dat misschien omdat de Helderse burgemeester faliekant tegen de sluiting van de jeugdgevangenis is? De jongeren blijven natuurlijk liever ver uit de buurt van de burgemeester. Voor jet het weet krijg je een lintje en eindig je achter de tralies.

Kort van stof

Kort van stof Mij wordt wel eens verweten veel te lang van stof te zijn. Dat is natuurlijk niet de bedoeling op een weblog. Ooit was een weblog bedoeld als een echt logboekje, waarin korte notities de waan van de dag volgden. Hier lopen de lappen tekst echter soms heftig uit de hand.
Dat moet een straf zijn om te lezen en dat doen de meeste bezoekers dus ook niet.

Daarom vandaag een poging met niet meer dan tien regels de “lees verder>>>>”- grens te passeren.
Ik ben benieuwd of dat gaat lukken èn of u dat bevalt. Als de kritieken positief uitvallen, wordt het misschien de nieuwe stijl hier. Deze mededeling lijkt me, als eerste poging, in ieder geval kort genoeg.

Later op de avond meer.

Extra stemtijd

Blogpareltje van het Jaar 2009 Met nog zo'n 15 uren te gaan, een laatste update rond het Blogpareltje (voor de zwijnen) van het Jaar 2009.

Vandaag is er nog flink gestemd. Blijkbaar hebben veel mensen nog genoeg over van kerst en Nieuwjaar om niet naar winkels te moeten. Het laatste nieuws en de stand van zaken tot nu toe.
Het stemmen wordt twee uurtjes verlengd. Tot zondag 3 januari, 12.05 uur kan er nog worden gestemd. Dan is het echt afgelopen.
De reden? Ach, de redactie hier wil gewoon wat uitslapen. Dat is er de laatste dagen wegens werk en bloggen niet van gekomen.

In de categorie weblogartikeltjes wordt meer gestemd dan in de categorie reacteurs. Erg spijtig. Misschien ook een verkeerde inschatting. Doet men meer moeite voor een hoofdprijs van slechts € 250, -, dan voor een boekenbon?
Hoe dan ook, de pareltjes die reacteurs op weblogs nalaten worden zwaar onderschat.

De stand na telling van de stemmen tot vandaag 20:30 uur.
In de categorie weblogartikeltjes:
1. Frissewind van hetkanWel.
2. Perik (Sargasso). Lang op 1 gestaan.
3. M. Molovich (Panzerfaust). Deelde een tijdje zowel de 1e als de 2e plaats met Perik.
4. Verbal Jam.
5. Mack.web-log.
6. Een gedeelde plaats voor CasaSpider en Xinix.
7. Wauwel.
8. De tot nu toe laatste plaats wordt gedeeld door Stroomopwaarts en Vluchtstrook.
In deze categorie kunt u hier nog stemmen.

In de categorie reacteurs is sinds de start van het stemmen weinig veranderd.
1. Wout (op GeenCommentaar. Had meteen al een flinke voorsprong.
2. Mescaline (op Sargasso). Moest de plaats een tijdje delen met
3. Yevgeny Podorkin (op Sargasso).
4. Nu een gedeelde plaats voor Mack (op RobHamilton) en Philippus (op hetkanWel).
In deze categorie kunt u hier nog uw stem uitbrengen.

Het stemverloop vanaf 29 december tot deze update, staat in
dit exceldocumentje. Hoort, stemt het voort!

Blogpareltje van het jaar – Stemronde 1

Blogpareltje van het jaar - Stemronde 1 Het is zover. De stembox is geopend (zie onderaan). Uit 26 ingezonden nominaties, afkomstig van 15 weblogs, zijn 10 weblogartikeltjes geselecteerd, die het meest aan de selectiecriteria voldeden.
Het aantal ingezonden reacteurs (of reaguurders zo u nog steeds wil) viel echter zwaar tegen. Niet meer dan 5 nominaties, afkomstig van 4 weblogs.

Dat is een zwaar gemiste kans voor de weblogredakties, om hun trouwe lezers te bedanken voor hun bijdrage aan de content. Tevens een probleem voor de verkiezing, maar dat lossen we wel op, zoals verderop zult lezen.
Een volledig overzicht van alle nominaties vindt u in deze excelsheet, compleet met links naar de bronnen (de weblogs) en de artikeltjes en reacties zelf. De nominaties die voor de stemronde zijn geselecteerd zijn met een *) gemarkeerd.

Alles bij elkaar dus 31 nominaties, die door slechts 10 inzenders zijn voorgesteld (7 in de reacties hier en 3 per e-mail).
Ook dat is erg weinig. Maar die moeite gaan we wel belonen. Als alle lezers nu van de stemronde een klaterend succes maken, dan acht ik de verkiezing geslaagd. Dat betekent dat in december 2010 de 2e editie van Blogpareltje (voor de zwijnen) van het Jaar zal verschijnen. Voor alle lezers van al die weblogs dus een reden om hun pareltjes alvast te verzamelen. Die 2e editie zal dan ook een grotere uitvoering krijgen, dan deze 1e jaargang. De redaktie zal worden versterkt met een vakjury en de uitreiking zal life plaatsvinden. Ongesponsored en wel! Meer daarover kunt u lezen bij de bekendmaking van de winnaars, zondag 3 januari 2010, op dit weblog.

Maar nu eerst stemmen.
Onderaan treft u een poll aan met de 10 geselecteerde weblogartikeltjes. De kandidaten kunt u nader bestuderen in dit overzicht (execelsheet, met links naar het artikel zelf). U kiest uw pareltje. U kunt maar 1x op één kandidaat stemmen.
De kandidaat met de meeste stemmen krijgt de hoofdprijs: € 250 echte euro’s. Er is ook een prijs voor de kandidaten die op de 2e en 3e plaats gaan eindigen.

De vijf genomineerde reacteurs staan in een hetvolgende artikel (klik naar hier en stem aldaar). Alle vijf zijn daar in de poll opgenomen. Wegens de magere aanmeldingen beperken we hier de prijsuitreiking. In deze categorie wordt alleen de 1e prijs voor de meest gekozen kandidaat uitgereikt: een boekenbon van € 50,-

Stemmen kan tot en met zaterdag 2 januari zondag 3 januari, 12.05 uur. Later op die, 3 januari dus, worden de winnaars bekend gemaakt. Via de redakties van de winnende weblogs zal contact worden gelegd, om de prijzen bij de rechtmatige gelauwerden te bezorgen.

Genoeg voor nu. Stemmen a.u.b. Eerst hier en vergeet niet ook hier op de reacteurs te stemmen.
Dit zijn de 10 kandidaten. Een klik op de titel brengt je naar hun artikel (daaronder de poll, voor je stem):

1. CasaSpider, Klemtoon en uitspraak.
2. hetkanWel frissewind, Elf natuurlijke anti-depressiva.
3. Mack.web-log, Het roer moet om.
4. Panzerfaust M. Molovich, Natuurlijke selectie.
5. Sargasso Perik, Nederlanders vinden controle gezellig.
6. Stroomopwaarts, Commotie.
7. Verbal Jam, Een provocerende nieuwjaarswens.
8. Vluchtstrook, verkeersperikelen.
9. Wauwel, Kerstsfeer.
10. Xinix, Devolutie.

Update zondag 3 janauri 12:05 uur – De stemming is gelsoten. Nu nog uitgebrachte stemmen tellen niet meer mee.

Update Blogpareltje van het Jaar

Update Blogpareltje van het Jaar In de drukke dagen voor kerst hebben al veel mensen parels gevonden. Bij de Bijenkorf of de Hema. Ze liggen vast, nog vrolijk ingepakt, al onder de kerstboom.
In al die drukte is er tot nu toe weinig tijd het Blogpareltje (voor de zwijnen) van het Jaar 2009 in te zenden.

De pareloogst tot op dit moment: drie weblogs genomineerd (met 6 artikeltjes) en één reacteur. Lees de reacties bij Blogpareltje (voor de zwijnen) van het Jaar 2009 en klik de links, zodat u zich al een kunt vormen op wel pareltje u straks wil stemmen.

Eén van de inzenders wees er op dat het idee van het Blopareltje niet bijster origineel is. Inzendster houdt er zelf een hele
verzameling van quotes op na, afkomstig van andere weblogs.
Dus ja, parels verzamelen is geen nieuw idee. Zo heeft Komma Punt Log ook zo’n verzameling, alleen heet het daar de schaduwcollectie.

Op zich leuk en hele eer door andere webloggers geciteerd en verzameld te worden. Mij gaat het er echter niet om een schitterende verzameling te conserveren, maar een concrete hulde te brengen aan diegenen, die het lezen van weblogs zo nu en dan meer dan de moeite waard maken.

Dat wordt overigens heel verschillend gewaardeerd. Ik had zelf een nominatie op het oog, omdat de auteur mij vaak liet lachen en regelmatig daarmee ook tot overpeinzingen dwong. Die auteur werd door een
bezoeker gewezen op deze “pareltjes-award” en gaf te kennen de hoofdprijs niet meer voorstelde dat een vlekje op zijn achterwerk.
Die nominatie moet ik nog eens ernstig heroverwegen.

Verder hebben diverse weblogs er een artikeltje aan gewijd of een link geplaatst en is het zelfs getwitterd. Waarvoor dank aan GeenCommentaar, Stroomopwaarts, RobHamilton en Sargasso.
Nu de kerstinkopen bijna zijn gedaan, stromen de inzendingen hopelijk binnen. U heeft nog tot en met 27 december, 24:00 uur de tijd.
Nagekomen update: In verband met ieders kerstdrukte is nomineren nog mogelijk tot maandag 28 december, 24.00 u.!