Tag archieven: werkgelgenheid

Wel goed, niet gek? (4)

Wel goed, niet gek?

Onder de titel “Wel goed, niet gek”, een greep uit idiote ideetjes, die op dit weblog waren te lezen. De ideeën die de meeste punten van de lezers krijgen, worden opgestuurd naar deskundigen, die mogen zeggen of het idee werkelijk te gek voor woorden is, of dat het wel serieus kan worden genomen. Zo ja, wat is er voor nodig het idee in praktijk te brengen en welke consequenties kan het hebben?
Geef 21 punten aan het idee dat jij zeker bestudeerd wilt zien. Je 2e keuze krijgt 13 punten, je 3e keuze mag je 8 punten geven. Die puntentelling heb ik natuurlijk zelf bedacht en is net zo gek als die ideetjes, maar ik heb nu eenmaal wat met 21, 13 en 8.
Geef je score aan in je reactie (klik op “Jouw reactie” onderaan), of stuur het per e-mail op naar
postmaster@peterspagina.nl

Vandaag de laatste presentatie in deze reeks. De links verwijzen naar het artikel waarin het idiote idee is genoemd.

1. Van het wiel los. Wat zou er gebeuren als we in denken en doen ons aan het wiel zouden ontworstelen? Op gebied van mobiliteit zou het gedaan zijn met auto's en fietsen. De technologie van de schoen wordt zo sterk verbeterd dat je in een paar passen tientallen meters verder bent, zonder ook maar een blaartje op te lopen. Wegen en voetpaden worden glijbanen. Een stevig aanloopje en je zoeft op je kont naar je werk.

2. Code Belg worden. Elke nationaliteit kiezen die je zelf wilt. Inburgeringceremonie niet nodig als mensen hier al jaren wonen, werken en belasting betalen. In statistieken over immigranten ook de gevoelswaarde over immigratie opnemen (analoog naar de gevoelstemperatuur in het weerbericht)

3. Belastingparadijs. Geen gedoe met 4 schijven, aftrekposten, toeslagen en heffingskortingen. Ook geen vlaktaks. Wel een 48-taks. Een belastingstelsel waar bij een kleine 120.000 mensen er op achteruit gaan (de allerhoogste inkomens), ruim 1,5 miljoen mensen hetzelfde blijven betalen en ruim 7,5 miljoen mensen er op vooruit gaan. Samen betalen ze genoeg belasting om de rijksuitgaven te bekostigen, zodat andere belastingen afgeschaft kunnen worden.

Welke punten geeft u deze drie idiote ideetjes?

De vorige ideetjes waren hier op 27 juni, op 9 juli en 14 juli te lezen.
De stand van zaken: weinig punten nog binnen. 2 lezers in de reacties en 1 per mail. Voeg uw waardering hier de komende weken aan toe. Het is de bedoeling dat u aan bij elke aflevering aan de drie ideetjes punten toekent.

De score tot nu toe:

Uit aflevering1:
Gekke fietsplannen 29 punten (21 + 13)
Volkstuintjes 21 punten
Hymnesterie 13 punten

Uit aflevering 2:
Grond voor landbouw 21 punten
Feestelijke uitgaven 13 punten
Beter met banaan 8 punten

Uit aflevering 3:
Wek zelf uw stroom op 13 punten
Gestalde fietsen 8 punten
Glijbanen 21 punten

Uit deze 4e aflevering:
Van het wiel los 0 punten
Code Belg worden 0 punten
Belastingparadijs 0 punten

Wel goed, niet gek? (3)

Wel goed niet gek?

Onder de titel “Wel goed, niet gek”, een greep uit idiote plannetjes en ideetjes, die ooit op dit weblog waren te lezen. De ideeën die de meeste punten van de lezers krijgen, worden opgestuurd naar deskundigen, die mogen zeggen of het idee werkelijk te gek voor woorden is, of dat het wel serieus kan worden genomen. Zo ja, wat is er voor nodig het idee in praktijk te brengen en welke consequenties kan het hebben?

Geef 21 punten aan het idee dat jij wel eens nader bestudeerd wil zien. Je 2e keuze krijgt 13 punten en de 3e keuze mag je 8 punten geven. Die puntentelling heb ik natuurlijk zelf bedacht en is net zo gek als die ideetjes, maar ik heb nu eenmaal wat met 21, 13 en 8.

Geef je score aan in je reactie (klik op “Jouw reactie” onderaan), of stuur het per e-mail op naar postmaster@peterspagina.nl

Hier de derde drie. De links verwijzen naar het artikel waarin het idiote idee is genoemd.

1. Wek zelf uw stroom maar op. Wij willen energie? Dan produceren we die zelf maar. De grens van het energieverbruik moeten we leggen bij wat het menselijk lichaam kan leveren. Zou onze gezamenlijke motoriek, ontlasting en lichaamswarmte genoeg kunnen zijn om ons van onze energiebehoeften te voorzien?
Zou het een oplossing zijn om alle subsidies voor alternatieve energiebronnen aan te wenden om de energiebronnen die we bij ons dragen te ontwikkelen?
Zie in dit kader ook het artikel “Zelfopwekking“.

2. Gestalde fietsen. Het Bouwbesluit moet worden aangepast om een fietsenberging aanhuis mogelijke te maken. Het liefst een kraakvrije bunker zijn, voorzien van een niet te hacken elektronisch cijferslot.
Een burger die aldus zijn eigen verantwoordelijkheid serieus neemt, zou de kosten aftrekbaar van de belasting moeten kunnen krijgen.

3. Glijbanen. Een heel ander sociaal plan dan de PvdA en de commissie Bakker voor ogen hebben. Het doel blijft hetzelfde volledige werkloosheid. Persoonlijk acht ik dat niet mogelijk, tenzij er heel ander drastische maatregelen worden genomen, dan tot nu toe gebruikelijk was.
In dit idiote sociale plan is de werkgelegenheid met een zestal punten voor eens en altijd geregeld.

Okee, mag ik uw punten a.u.b.? Ook de vorige gepresenteerde ideetjes mag je nog van je oordeel voorzien.

De 1e drie ideetjes werden 27 juni hier gepresenteerd. De volgende drie waren 9 juli hier te lezen. Aanstaande vrijdag de laatste publicatie in deze reeks.

Glijbanen

Glijbaan

Je ziet nou nooit eens vacatures voor een glijbaan. Terwijl er regelmatig toch van dat soort baantjes zijn. De pillendraaier Organon heeft op dit moment 150 werkplekken in een glijbaan verandert. Daarmee dwarsboomt het bedrijf de soepele gang naar een economie met nul werklozen. Een ambitie die opgenomen is in de plannen van de commissie Bakker.

Slechts 150 van de 5000 werknemers bij Organon mogen via het sociaal plan op zoek naar ander werk. Omdat na overname door de amerikaanse-duitse farmaceut Schering-Plough er ineens 150 functies dubbel bleken te zijn. De keuze was dus: of je laat 300 mensen half werk doen, of je laat er 150 uit hun neus peuteren, of je doet ze weg.
Nadat in februari al 200 mensen bedankt werden voor hun inzet, is nu de keuze gevallen op 150 nederlandse werknemers en de kans is groot dat er later meer mogen gaan.

Het bizarre is: er zijn geen eigenlijk geen redenen tot ontslag.
Het gaat prima met Organon. Een jaar of 5 geleden had het bedrijf even een dipje, maar inmiddels stijgt de omzet elk jaar weer. Nu gaat het zo zelfs goed zelfs dat Organon voor 11 miljard euro is opgekocht door Schering-Plough. Die uitgave zal Schering-Plough weer moeten terugverdienen en dat wordt nu deels opgehoest door de vertrekkende werknemers.

Organon was tot vorig jaar een onderdeel van Akzo Nobel. Met dat concern ging het wat minder lekker en dus vond topbestuurder Hans Wijers het een prima plan om het goed draaiende Organon aan de hoogste bieder te verkopen. Dat leverde een eenmalige winstverhoging voor Akzo Nobel op, die overigens nu moet zien hoe ze het omzetdeel van Organon weer goed moeten maken.

Dit topkunstje management heeft er in ieder geval voor gezorgd dat Wijers totaalinkomen vorig jaar is verdubbeld. Hij mag op ruim 4 miljoen euro rekenen (basissalaris ruim 700.000 euro, bonussen, aandelen en pensioen vullen het tot die 4 miljoen aan).

Niet alleen financieel gaat het goed met Organon, ook op het ontwikkelen van nieuwe produkten loopt gesmeerd. De farmaceut meent dat continue innovatie van levensbelang is. Je zou dus zeggen dat ze alle mensen nodig hebben om op de huidige weg door te gaan. Niet alleen de pillendraaiers zelf, ook de mensen die het op de markt moeten brengen en voor de administratieve afhandeling moeten zorgen .

Wordt het niet eens tijd het ontslagrecht van een heel andere kant te bekijken?

Om te beginnen zou het ontslagrecht een middel kunnen worden om naar volledige werkeloosheid te streven (zie artikel van 17 juni). Dus als een goed draaiend bedrijf het nodig vindt van een paar honderd mensen afscheid te nemen, dan krijgen die mensen genoeg geld om de rest van hun leven op hun lauweren te rusten.
Die mensen hebben meegeholpen aan de successen van het bedrijf, hun ontslag draagt daar nog een steentje aan bij, dus de dank mag dan ook meer dan ruimhartig zijn.

Maar omdat de meeste mensen voorlopig nog star zullen vasthouden aan het ideaal van volledige werkgelegenheid, is het misschien beter ontslagen aan nog strengere voorwaarden te binden. Niet soepeler maar strenger.

Bijvoorbeeld:
Bedrijven die met juichende plannen en groeiende jaarcijfers komen, mogen niemand ontslaan. Het gaat goed, hoeveel beter mag het gaan?
Bedrijven die met een lagere groei kampen, mogen pas tot ontslagen overgaan als die groei beneden een vooraf afgesproken cijfer komt. Dat cijfer moet geen percentage zijn, maar in concrete euro's worden vermeld.
Eigenlijk zou het alleen tot ontslagen moeten komen als de groei bijna nul dreigt te worden. Dus net voor het omslagpunt naar verlies.
Overnames worden alleen toegestaan als volledige werkgelegenheid wordt gegarandeerd. Hoe leuk ook de overnameprijs is, het feestje gaat alleen door als alle werknemers hun baan behouden.

Je zou dit soort strengere regels nog van een versoepelingsclausule kunnen voorzien:
Er mag wel ontslagen worden als de vertrekkende werknemers dezelfde vertrekbonus krijgen als hun leidinggevenden.
En bij overnames mag wel ontslagen worden als de vertrekkende werknemers een contract meekrijgen waarin is vastgelegd dat als de overname tot meer groei en winst leidt, zij daar een behoorlijk deel van krijgen uitgekeerd. Een regel die tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd blijft gelden.
Elk bedrijf mag een x-aantal glijbanen hebben. In het bedrijfsplan moet wel precies worden vermeld welke functies dat zijn en bij het werven van personeel moet ook worden aangegeven dat het om een glijbaan gaat.
De salariëring komt overeen met dat van de gemiddelde beloning voor interim-managers.

Te gek voor woorden? Zeker, maar als we echt een volledige gegarandeerde werkgelegenheid willen, dan moeten alle partijen er ook aan meewerken.
Bedrijven die groeien hebben die middelen. Of de ontslagen werknemers die hebben is allerminst zeker.