Tag archieven: zalmnorm

2006 Een erg goed jaar!

Staatsuitgaven“Rijk gaf fors meer uit in 2006” kopt het persbericht van het CBS (Centraal bureau van de Statistiek). Dat kan ook niet anders, want zoals wij ons allen nog zo goed herinneren, was het in de nadagen van Balk II en III dat de premier zijn toenmalige penningmeester de opdracht gaf het zoet na het zuur uit te delen. Nou had het CBS-bericht net zo goed de titel “Rijk had fors meer inkomsten in 2006” kunnen hebben, want tellen we alles bij elkaar op dan blijkt er weliswaar 8,2 miljard euro meer uitgegeven te zijn dan in 2005, maar ook 12,8 miljard meer ontvangen te zijn. Wat dus een leuke zalmnorm van 4,6 miljard euro heeft opgeleverd. Het CBS geeft het rijkshuishoudboekje op een grappige manier weer:
Staatsuitgaven overzicht

De post met de kleinste omzet staat bovenaan: Milieubescherming. Daar werd 0,2 miljard euro meer uit gegeven dan in 2005. We mogen verwachten dat volgende week dinsdag hier toch wel enige verandering in zal worden gepresenteerd. Net zo goed als we mogen verwachten dat de post met de grootste omzet. Algemeen bestuur, wat lager zal uitvallen.

Uit het overzicht waar de keiharde euro's op staan vermeld blijkt dat overheidszaken als de gemeenten, de 1e en 2e Kamer en adviescommissies voor parlement en regering 35,3 miljard hebben gekost. Niks aan de hand want aan de inkomstenkant scoorde de overheid 129,1 miljard euro. Lijkt veel maar daar hadden we dan ook een overheid voor waar je wat aan had, nietwaar?
De uitgaven voor de Sociale voorzieningen waren ook in 2006 weer de pineut. Die stegen het meest en daar was de introductie van de zorgtoeslag voor bijna 50% verantwoordelijk voor. Onderwijs staat ook hoog op de uitgavenladder omdat er wat fooien werden besteed aan een knelpuntje hier en daar. Onder andere aan extra leraren. Heeft niet geholpen want er is nog steeds een tekort aan leerkrachten dus mogen we op Prinsjesdag ook hier een substantiële wijziging verwachten.
Beduidend veel minder is er in 2006 uitgegeven aan Openbare orde, Landsverdediging en Volksgezondheid. Dat laatste lijkt raar, want hetzelfde CBS weet te melden dat het zo goed gaat met onze gezondheid dat er nauwelijks nog mensen
doodgaan. Zou het dan toch wat uitmaken als de overheid onze gezondheid aan de particuliere markt overlaat? Of zijn we allemaal ineens vreselijk gezond gaan eten en fitnessen?
Het Algemeen bestuur kost dus het meest. De huidige oppositie ter rechterzijde had daar in 2006 geen moeite mee, maar nu liggen de kaarten anders. De recente oproer van liberale en christelijke kant over de kosten van het 100 dagen durende gesprek dat dit kabinet met de samenleving voerde was wellicht zo pittig dat Balkenende IV op Prinsjesdag wat goed wil maken door echt alle ambtenaren te ontslaan die in het regeerakkoord stonden aangekondigd. Maar hoe het dan verder moet met de ontwikkelingen van een transparantere, efficiëntere overheid, ondersteund door participerende burgers? Die ontwikkelingen zijn nog niet af en daar zal dan toch echt nog wel wat geld voor nodig zijn.
Zullen de principes van het regeerakkoord en de resultaten van de conversatie met de samenleving volgende week dinsdag een begroting opleveren die een revolutionair ander beeld op zal leveren dan dit CBS-overzicht? Bijvoorbeeld Milieubescherming van de 11e naar, pakweg, de 5e plaats? Onderwijs naar de 1e plaats en Algemene bestuur naar de 2e?
Ik verwacht dat de contouren van het kasboek van 2006 aardig overeen zullen komen met de Miljoenennota van volgende week. Het zoet na het zuur is afgelopen. De eerste tekenen wijzen daar al op: Minima en AOW'ers zullen gespaard blijven, maar de rest gaat er op achteruit. Accijns op diesel en rookwaar gaat fors omhoog en de woningbouwcorporaties mogen de plannen van Vogelaar gaan betalen. En, jawel, er wordt ook flink gekort in tal van overheidssubsidies (zie ook het
artikel op Geencommentaar hierover).
Het wordt dus weer wachten tot het einde van de huidige Balkenende-periode voor er weer wat zoets uitgedeeld gaat worden.

Gezonde boekhouding

Belastingen

Dat Wouter Bos er wel voor oppast de erfenis van Zalm te verkwanselen aan socialistische idealen, was te voorspellen. De term 'begrotingstekort' verdwijnt definitief in de stoffige analen der geschiedenis. Maar kan iemand mij eens uitleggen waarom dat moet betekenen dat we daarom de zoveelste stap verwijderd raken van een gratis gezondheidszorgstelsel? Zijn we dan allemaal zo ziek dat de kosten onverantwoord hoog zijn en dus de zorgpremie omhoog moet en de aftrek voor buitengewone ziektekosten afgeschaft moet worden?
Misschien is dit Wouter's tactiek om de kosten die de 'vergrijzing' met zich mee brengen terug te dringen. Want met de ouderdom komen de gebreken, zegt men. En die gaan op hoge leefijd ook niet zomaar weer weg. Dus is er een aardige kans dat ouderen veel bijzondere ziektekosten zullen hebben. Nu er nog steeds veel weerstand is tegen kortingen op de A.O.W. moet Bos het dus op een andere manier zien op te lossen. En dus laat hij de ontwikkeling van de zorgpremies voor wat het is en schaft hij de aftrek voor bijzondere ziektekosten af.
Een gezonde boekhouding zal en moet resulteren in een begrotingsoverschot. Een betaalbare en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg past daar niet bij.
De oppositie krijgt geen kans de minister van financiën aan te vallen op het los laten van de Zalmnorm, die nu het Belang van Bos lijkt te worden.

Update 2 juli 2007: buitengewone ziektekosten kunnen een aardige aftrekpost zijn voor chronisch zieken en gehandicapten. Lees meer over hun financiële situatie op de site van Nivel (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

Zalmnorm

Op de drempel van de uitgang doet hij nog een laatste poging zijn zuurverdiende centjes veilig te stellen. Het ziet er naar uit dat het nieuwe kabinet bereid is wat meer uit te geven dan de laatste jaren het geval was. Dat moet heer Zalm een doorn in het oog zijn. De redaktie ging even peilen hoe het er nu met de gemoedstoestand van ''s land penningmeester voorstaat.
pp: “Goedemorgen, mag ik even w….” Zalm: “Ah! Daar bent u weer. Ik was al even bang dat u me vergeten zou zijn. nog voor ik goed en wel vertrokken ben.” pp: “Nou nee, zelfs al zou u echt weg zijn, dan zal ik u nog lang herinneren.” Zalm: “Wel, dat doet me deugd.” pp: “Hm, mij niet, maar daar gaat het niet om. Ik wilde even weten of u werkelijk denkt dat uw oproep om de zalmnorm te handhaven serieus gehoor zal krijgen bij de drie formerende heren.” Zalm: “Tja, daar heeft u een punt. Het baart me wel enigzins zorgen. Van de huidige en toekomstige premier is bekend dat hij met zijn zoetzure glimlach behoorlijk slappe knieën heeft. Het valt te vrezen dat hij daar doorheen zakt als hij door die andere twee onder druk wordt gezet.” pp: “Want die andere twee hebben maling aan uw norm?” Zalm: “Daar begint het wel op te lijken, ja. Die nieuwkomer wil natuurlijk god's water over god''s akker laten lopen. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. En die zal hij hard nodig hebben als hij zijn talenten verkwist.” pp: “En Bos dan? U heeft toch al een gesprek met hem gehad?” Zalm: “Ja, ik moet toegeven dat dit de enige cruciale fout wordt van mijn ganse carrière. Bij hoge uitzondering mocht hij even een blik werpen in de boeken en die gunst gebruikt hij nu voor zijn eigen belang, zoals je dat eigenlijk ook wel kan verwachten van salonsocialisten.” pp: ” Hoe bedoelt u?” Zalm: “De man maakt zich meer zorgen over de electorale consequenties die zijn deelname aan het kabinet zal hebben dan over het landsbelang. Ik vrees dat hij zijn positie veilig wil stellen door een beetje de sinterklaas uit te gaan hangen.” pp: “Maar meneer Zalm, er is toch best wel wat geld om uit te geven?” Zalm: “Dat u niet zo goed kunt rekenen en weinig verstand van de economie heeft is dankzij uw blog ondertussen in brede kringen bekend.” pp: “Maar u heeft zelf gezegd dat een overschot gebruikt moet worden als het tegenzit. Nou, er zit genoeg tegen. Het Sociaal Cultureel Planburo liet bijvoorbeeld weten dat er zo''n € 750 miljoen nodig is om het onderwijs uit het slop te halen.” Zalm: “Ho, ho, ho! Het onderwijs is er zo erbarmelijk aan toe omdat men jarenlang de leerplicht heeft verzaakt!” pp: “Pardon…?'' Zalm: “Ja, dat u dat niet begrijpt bewijst wel hoezeer ook u daar slachtoffer van bent geworden. Leerplicht wil zeggen dat het verplicht is wat te leren. Dat doe je niet met voorleesontbijtjes en het ''nieuwe'' leren. Ik ben dan ook zeer verheugd over de nieuwe generatie studenten die weer echt wil leren. Het door de 2e Kamer aangevraagde onderzoek zal aantonen dat de plicht om daadwerkelijk te leren ernstig is verkwanseld. Gewoon weer de feitenkennis er in stampen, daar ben ik ook groot mee geworden en dat hoeft geen cent extra te kosten.” pp: “Zo, zo, u houdt er wel meer normen op na dan alleen die zalmnorm, hè?” Zalm: “Meneer, ik handel naar eer en geweten, da's alles.” pp: “Dan moet u toch flink teleurgesteld zijn over de financiële plannetjes van het aanstaande triumviraat?” Zalm: “Meneer, het is niet briljant wat ze daar bedenken, maar het kan ook zo zijn voordelen hebben.” pp: “Ja, dat er nu eindelijk eens geld uitgegeven wordt daar waar het ook nodig is!” Zalm: “(grote zucht) Och wat ben ik toch blij dat ons huidige democratische stelsel het onmogelijk maakt dat mensen als u het voor het zeggen krijgen. Wat ik bedoelde te zeggen was, dat als men werkelijk het begrotingsoverschot over de balk gaat smijten, de kiezer binnen de korste keren terugverlangt naar de tijden dat de VVD in het kabinet zat. Ik reken op een dikke winst voor onze partij.” pp: “Winst, winst, winst… Uiteindelijk is dat de kern van de zalmnorm, nietwaar?” Zalm: “Gezien de vele lofuitingen die mij bij mijn vertrek ten deel vallen is daar in het geheel niks mis mee.”
pp: “Meneer Zalm, geniet u rustig verder…..”