Tag archieven: vaticaan

Sint Hacker.

St. Hacker Goed nieuws voor Wikileaks- en Anonymousactivisten? Het Vaticaan verklaart de hacker heilig. In het clubblaadje van het Vaticaan schrijft een priester over de overeenkomsten tussen christelijke principes en hackersethiek. Hackers zijn, net als christenen, niet uit op eigen belang, maar zijn er op uit om kennis en creativiteit te delen.

Predikt de priester hier de digitale revolutie of zoekt hij hulp bij het kraken van de Bijbelcode? De bijbel staat al jaren in diverse vertalingen on-line, dus het moet voor en hacker een peulenschil zijn om uit te zoeken of de fantast
Michael Drosnin gelijk heeft of niet. Deze journalist beweert dat de bijbel een code bevat, waarin onze toekomst verborgen ligt.

In het artikel
op Webwereld, wordt ook herinnerd aan een verzuchting van de paus, dat christenen via de sociale media het geloof moeten verspreiden. Zouden hackers in plaats van kwaadaardige codes, heilige Trojaanse paardjes moeten installeren? Palm 58 bijvoorbeeld? Breek hun (de ongelovigen) de tanden uit hun bek staat er in vers 7. Om je maar te waarschuwen voor de verschrikkingen die een ongelovige kan overkomen.

Ongelovig of niet, hackers hebben natuurlijk wel dezelfde zendingsdrang, die we van veel gelovigen kennen. Er is wel een verschil. Als god echt bestaat, heeft zendingsdrang geen enkel nut. Ongeloof doet niets af aan dat bestaan. Zendingsdrang is niet meer dan het opdringen van een levensstijl. Er zijn blijkbaar fanatiekelingen die niet geloven dat Jezus echt aan het kruis is gespijkerd om alle zonde op zich te nemen, zoals dat ook in de bijbel staat. Die fanatiekelingen lezen dat wel, maar weigeren het te accepteren en klampen zich vast aan alle wraakzuchtige passages, waarin de ongelovige wordt gegeseld. Op aarde of in de hel.

Hackers geloven maar in één hel. Die hier op aarde. En ja, ook zij zijn met enige zendingsdrang besmet. Wikileaks openbaart gewoon wat documenten. Natuurlijk willen ze ermee aantonen dat er meer is tussen de hemel en aarde, dan sommige overheden ons willen doen geloven. Maar ze laten het oordeel toch vooral aan onszelf over.
Zou de paus blij zijn dat het Vaticaan, mede dankzij hakcers, zich van zijn dwalingen kan genezen? Als dat inzicht louter aan hackers te danken is, dan is een heiligverklaring wel op zijn plaats.

Vaticaan kan vervolgd worden

Vaticaan kan vervolgd worden Ach heremejezusnogantoe…. De katholieken zijn de pineut. Wat eeuwenlang verbogen bleef achter pastorenmopjes, blijkt een waarheid op wereldschaal en de vervolging is ingezet.

In België is justitie de katholieke kerk binnengevallen en hebben de toko ondersteboven gekeerd en alles in beslag genomen waar bewijs uit te peuren valt voor het misbruik van jonge volgelingen. Slim gedaan. Een onderzoekscommissie was net aan de slag en had al wat pastoors gehoord. Die verhalen liggen nu bij justitie. Geheel tegen het zere been van de biechtende clerus en het Vaticaan.

De onderzoekscommissie is opgestapt, omdat het de inval onzinnig vindt. De commissie had getuigen, daders en slachtoffers de nodige privacy beloofd. Die is nu naar de knoppen, aldus de commissie. De voorzitter zit met een naar smaakje in zijn mond. Niet van het tot nu toe opgebiechte wandaden, maar van het idee
als lokaas te zijn misbruikt door de Belgische justitie.

Het Vaticaan loopt nu ook risico voor de rechter te moeten verschijnen. In Amerika oordeelde het hooggerechtshof dat het bestuur van het Vaticaan
vervolgd mag worden, volgens de geldende wetten van de staat Oregon.
Het slachtoffer stelt dat het Vaticaan verzuimd heeft de dwalende priester aan te pakken. Sterker nog: het Vaticaan beschermde de man, onder andere door hem regelmatig over te plaatsen. Het slachtoffer eist nu ook genoegdoening van het Vaticaan.

In Nederland is ook een commissie aan het werk. Een
door Deetman geselecteerd groepje wetenschappers mag het katholiek misbruik in de polder onderzoeken. De Nederlandse bisschoppen zijn het eens met deze aanpak. Eén van die bisschoppen was al jaren op de hoogte van het misbruik en stelt dat hij in de concrete gevallen ook maatregelen heeft getroffen. Hij wil niet zeggen welke maatregelen.

Ik neem aan dat de bisschop bedoelt dat hij aangifte heeft gedaan. Of op zijn minst de slachtoffers heeft aangeraden dat te doen en zijn steun daarbij heeft toegezegd. Wie weet komen we dat ooit te weten.
Wat zou er gebeuren als de commissie Deetman klaar is? Worden de dossiers dan overgedragen aan justitie? Of kan de Nederlandse justitie maar beter het voorbeeld van de zuiderburen volgen?

En tweede vraag: Moeten ook de slachtoffers hier het Vaticaan voor de rechter slepen? Dat heeft een kans van slagen als er bewijzen geleverd kunnen worden voor de directe bemoeienis van het Vaticaan met het bisschoppelijke beleid hier.

Inmiddels zijn er hier en daar wat bisschoppen opgestapt. Nu de paus nog?

Bekeringscodes

BekeringenEen religie is een bedrijf. En net als bij alle andere bedrijven heeft men daar niet alleen met gedragscodes te maken die voor intern gebruik bedoeld zijn, maar ontkomt men er ook niet aan gedragscodes te ontwikkelen die voorschrijven hoe men de rest van de wereld tegemoet treedt.
In 2009 moet er een “
gedragscode bekeringen” klaar zijn. In de eeuwigdurende campagnes om zieltjes te winnen, wordt wel eens op gevoelige tenen getrapt en de gedragscode gaat richtlijnen geven hoe daar mee om te gaan. Men wil voorkomen dat de diverse religieuze stromingen al te agressief elkanders leden afpikken. Nu vliegen de beschuldigingen en klachten over en weer. De Russisch-orthodoxe kerk vind dat het Vaticaan al te nadrukkelijk de schaapjes tot haar kudde roept en het Vaticaan zelf vindt dat de pinkstergemeenten misleidende reclame maken.
De gedragscode die de gezamenlijke christelijke bewegingen willen opstellen, moet ook voorkomen dat een bekering in sommige gevallen tot de dood kan leiden. Mogen we hieruit opmaken dat de religieuze leiders kennelijk niet helemaal zeker zijn in wiens hemel een bekeerling terecht zal komen?
Het werd wel tijd dat er zo'n gedragscode komt. Hopelijk verlost ons dat van verstoring van de zondagsrust als er weer een jehova aanbelt, die alleen maar te verjagen valt door zijn/haar voet af te knellen als we de deur met een knal dichtgooien. Misschien zijn we dan ook voorgoed af van de geluidsoverlast op straten en pleinen, veroorzaakt door pinksterpredikers.
Natuurlijk hoort bij een gedragscode ook een commissie die toezicht houdt op de naleving ervan. Dat zal nog een ingewikkelde klus worden. Het is tenslotte een kenmerk van alle religieuze richtingen dat men de enige, zaligmakende waarheid in pacht meent te hebben. Dus het wordt de vraag wie er straks bij een klacht het laatste oordeel zal vellen.
Mocht de gedragscode overtreden worden of is de klachtenafhandeling niet naar wens van de gelovige consument, dan kan deze altijd nog over gaan tot een protestactie naar voorbeeld van de Dalits in India. Op het oude blog kon u vorig jaar lezen hoe zij het hindoeïsme
inruilden voor een geloof naar keuze. Op grond daarvan nog een tip voor de gedragscode bekeringen. Regel 1: probeer eerst eens een jaartje alle geloofsrichtingen uit voor u uw keuze maakt. Die regel zou zendelingen ook moeten verplichten de aspirant-gelovige te wijzen op het bestaan van alternatieven. Wellicht is er dan nog hoop dat mensen dichter bij elkaar komen en niet door religieuze opvattingen uit elkaar gedreven worden.